Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
April 2019 nr. 15
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Laatste zondag 40-dagentijd
 
Vieringen Stille week
 
Kliederkerk
Goede Vrijdag
 
Paasviering senioren
 
Vastenweekend jongeren
 
Palmtakken wijding
 
Films in de veertigdagentijd
 
The Passion in de Bethlehemkerk
 
Samen ontbijten
op 1ste Paasdag
 
Wandelen met Maria
 
Logeeradressen gevraagd
 
Boekje voor in
de Goede week
 
 
 
Palmzondag 14 april
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Koning op een ezel'
 
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
 
Sterretjes
 
Daphe Bremer:
 
Glas van Angela
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
Logeeradressen gezocht
 
Vitamine G biedt een Micha cursus aan.
 
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 13 april
Palmzondag 14 april
ds. Maarten Hameete
(6e en laatste zondag 40-dagen tijd) 
 
 
Maandag  15 april
Goede of stille week
 
Versperviering 19:30
 
Dinsdag 16 april
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
 
Versperviering 19:30
 
Woensdag 17 april
Versperviering 19:30
 
Witte donderdag 18 april
Open kerk met koffie en kunst expositie.
 
Avondmaalviering aan tafel 19:30
 
Samen naar the Passion op tv kijken 20:45
 
Goede vrijdag 19 april
 
 
Goede vrijdag viering 19:30
 
 
Zaterdag 20 april
Paaswake en doopherdenking 21:30
 
Zondag 21 april
Eerste Paasdag
 
 
Kerkdienstviering 10:00
 
Save the date
 
17 t/m 20 mei
 
 
 

Palmzondag 14 april

Lucas 19: 29-40

Juichen

We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Geloven in je werk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Komende zondag: Palmzondag
 
  
Komende zondag, zondag 14 april 2019, is de laatste zondag van de veertigdagentijd: Palmzondag. We horen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De Koning op een ezel komt de stad in. Wat voor een voorbeeld zet deze Koning voor ons? En kunnen wij daar iets mee in onze tijd? We zullen het met elkaar ontdekken in het zingen, bidden en lezen. Bent u er ook?
 
Ds. Maarten Hameete, predikant Bethlehemkerk Hilversum
 
Vieringen Stille of Goede Week
In de vespers van maandag 15 t/m woensdag 17 april gaan als van ouds lectoren voor. De lezingen zijn achtereenvolgens uit Jesaja 42, 49 en 50. De vieringen krijgen muzikale kleur door de medewerking van verscheidene musici uit de gemeente: Linda Vrolijk op cello, Jos Maters, orgel, Dianne Heijstee, orgel, piano en fluit, Hanneke Dral, cello en Emmy Bos, dwarsfluit.
 
Op Witte Donderdag vieren we de Tafel van Brood en Wijn op het liturgisch centrum, gezeten aan de marmeren tafel. Goede Vrijdag lezen we de Johannes passie. Aan deze viering werkt het projectkoor mee onder leiding van cantor Marlene Erdmann.
 
 
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
 
  
Op Goede Vrijdag 19 april is er weer Kliederkerk!
Deze keer is het thema: OVERWINNEN.
De deuren gaan om 10.00 uur open en we beginnen om 10.15 uur.
Iedereen is van harte welkom!!
 
Kom je ook? Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet niet om dan óók je ouders / verzorgers (en die van je vriendjes) of je opa en oma mee te nemen. Dan maken we er met elkaar weer een gezellige ochtend van! Voor de allerkleinsten zal er oppas aanwezig zijn.
 
Geef je wel vóór
woensdag 17 april op: 
 
Gezocht: Pannenkoekenbakkers
 
Wilt u voor ons pannekoeken bakken zodat we met elkaar de kliederkerkochtend gezellig kunnen afsluiten  met een pannekoekenmaaltijd?  U kunt het ons laten weten via of ons aanspreken.
 
Passie Paasviering Senioren
De kerkenraad nodigt alle senioren van harte uit om de passie/paasviering voor senioren bij te wonen op dinsdag 16 april in de Bethlehemkerk.
De viering begint om 14.30 uur; de kerkzaal is open vanaf 14.00 uur.
 
Op deze middag houdt Maria Kruithof-Stoutjesdijk de overweging.
 
 
 
Vastenweekend jongeren
  
Het Vastenweekend 12 en 13 april is dit jaar gezamenlijk met de jongeren van alle wijken. We gaan 24 uur vasten om geld op te halen voor een goed doel, samen met de jeugdleiding. We hebben een programma met allerlei activiteiten zoals een film kijken, iets creatiefs, iets doen enzovoort. Er zijn momenten in de Witte Kamer als rode draad door het weekend en we slapen in de kerk.

Lees meer....
 
 
Palmtakkenwijding 13 april
Deze oecumenische viering van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk op zaterdag 13 april is altijd weer een bijzondere ervaring. Kleine buxustakken worden gewijd en staan voor de palmtakken die bij de intocht worden gezwaaid om Jezus als koning in je hart, in je leven  te begroeten. 
 
  
 
Films in de 40-dagentijd
 
 
 
 
 
Voor de achtste keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de parochie Sint Vitus tijdens de 40-dagentijd voor Pasen een cyclus over lijden en opoffering.

IL VANGELO SECONDO MATTEO
 
Dinsdag 16 april 13.30 en 20.15 uur.
 
Deze filmklassieker van de hand van de Italiaanse marxist Pier Paolo Pasolini geldt nog altijd als de mooiste bijbelverfilming uit de geschiedenis. Opgenomen in het arme zuiden van Italië, met alleen maar amateurs als spelers. Puur, zonder opsmuk en ontroerend mooi.
 
De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra.
 
 
The Passion in de Bethlehemkerk
Donderdag 18 april 2019 wordt The Passion weer live uitgezonden op tv.
 
In de afgelopen jaren konden buurtbewoners op verschillende plekken in Hilversum hier al met elkaar, en via een groot scherm, van genieten. Samen met andere kerken in Hilversum willen we dat dit jaar op nog meer plekken mogelijk maken!
 
Zoek via Facebook op The Passion in Hilversum voor de verschillende locaties en andere activiteiten in het Paasweekend.
 
In de Bethlehemkerk vieren we op Witte Donderdag eerst samen avondmaal aan tafel en na deze viering is er vanaf 20:45 The Passion op het grote scherm.
 
 
Samen ontbijten op 1ste paasdag
 
Op 1e paasdag, zondag 21 april, is het inmiddels een mooie traditie om voorafgaand aan de dienst met elkaar te ontbijten.
 
De diaconie nodigt U van harte uit om hieraan deel te nemen. 
 
De inloop is vanaf 08.30 uur en we beginnen om 08.45 met het ontbijt.
 
U kunt zich opgeven bij Wilma van Halsema en Hanneke Dral of via 
 
Wandelen met Maria
Op zondag 14 april gaat Wandelen met Maria wandelen naar de Joodse begraafplaats aan de Vreelandseweg in Hilversum.
 
We krijgen daar  een rondleiding van de heer Roos. Hij vertelt boeiend over het ontstaan van de begraafplaats en de speciale gebruiken in de joodse gemeenschap.
 
 
 
Logeeradressen gevraagd
 
Van vrijdag namiddag 17 mei tot maandagmorgen 20 mei komt er een groep van 16 personen uit onze partnergemeente te Spremberg naar Hilversum.
Voor een aantal gasten hebben we nog geen logeeradres. Deze uitwisseling doen we al vanaf 1996. Hebt u nog nooit meegedaan dan is er nu weer een mogelijkheid. Goed Duits spreken is geen vereiste. Een beetje de taal spreken is wel fijn.
 
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Marjan Sluiter telefoon 035-7723107 en Bea Kooi 035-6235721.
 
Boekje voor in de Goede week
Ook dit jaar is er weer een mooie programma boekje gemaakt dat de versper vieringen in de Bethlehemkerk van maandag 15 april, dinsdag 16 april, woensdag 17 april, Witte donderdag 18 april, Goede Vrijdag 19 april en de Paaswake op zaterdagavond 20 april bevat.
 
Een fraai gebonden exemplaar ligt ieder avond voor de vesper viering voor u klaar. Maar voor iedereen die nu alvast een  indruk van de vieringen wil krijgen, is als bijlage bij deze nieuwsbrief ook het boekje digitaal bijgesloten.
 
Vanaf zondag is deze ook vanaf de website te downloaden.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl