Bethlehemkerk Oranje Nieuwsbrief
April 2018 nr. 17
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Hiep hiep hoera
voor de koning
 
Uit de Kerkenraad
 
Jubileum Jetty Scheurwater
 
Dodenherdenking Hilversum
 
Eerste Ionaviering 
groot succes
 
Jeugdwerker Hilversum: even voorstellen
 
Een nieuw begin
 
Bethlehem Bikers
 
Zoek het uit!
 
12-jaarsregeling dominees
 
Terugblik ontmoetingszondagen
 
Zichtbare ingang
 
Avondmaalsviering in kleine kring 
 
 
Zondag 29 april
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Voorganger:
ds. Stella Muns
 
Sterretjes
 
Christenen in Pakistan
 
3e week ivm koningsdag
 
Solidariteitskas onbenut
 
 
Mensen lopen er niet mee te koop.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 27 april
Koningsdag
 
Zaterdag 28 april
-
 
Zondag 29 april
ds. Stella Muns
 
Maandag 30 april
Wijkkerkenraad

Dinsdag 1 mei
Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open
 
Woensdag 2 mei


Donderdag 3 mei
Stiltecentrum open

Vrijdag 4 mei
Dodenherdenking

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag
 
Zondag 6 mei
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Maandag 7 mei 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
Moderamen
 
 

Zondag 29 april

Johannes 3: 1-8
 
Later zullen we op Christus lijken
 
Bedenk hoeveel de Vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet dat wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet kennen. Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet...
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Hiep hiep hoera voor de koning
  
Willem-Alexander bezoekt vandaag Groningen om zijn 51e verjaardag te vieren. Hij kiest ook voor deze stad als locatie voor Koningsdag 2018 om de bewoners een hart onder de riem te steken na de aardbevingsschade door gaswinning. 
 
De schrijvers van de nieuwsbrief wensen iedereen een prachtige Koningsdag toe en feliciteren Zijne Majesteit de Koning.
 
Uit de Kerkenraad: april 2018
 
Mededelingen vanuit  de kerkenraadsvergadering van 23 april 2018
 
Beroepingswerk
De status quo in het beroepingswerk is momenteel nog gaande zolang de uitkomsten van het gesprek tussen de kerkenraad van de Diependaalse Kerk en de beroepbare predikanten van de PgH nog niet bekend zijn en zolang de algemene kerkenraad nog geen besluit heeft genomen of we extern mogen gaan beroepen.
 
Thema ‘Een goed gesprek’
Het jaarthema voor 2018-2019 luidt ‘Een goed gesprek’. Dit thema biedt ruimte om dieper in te gaan op wat gemeenteleden zoal bezighoudt in hun persoonlijk geloven.
 
Talenten gezocht
Van een aantal medewerkers verstrijkt de ambtstermijn. Daarom zijn we o.a. op zoek naar een nieuwe jeugdouderling, naar een nieuwe ouderling voor liturgie en eredienst en een nieuwe voorzitter wijkdiaconie. Iets voor u?
 
 
 
 
Ambtsjubileum ds. Scheurwater
 
  
 
Voorzitter Paul-Dirk van Buuren van de Kerkenraad Bethlehemkerk, sprak tijdens de dienst van 22 april ds. Scheurwater toe:
 
De reden dat ik hier nu sta heeft iets feestelijks, nl. een ambtsjubileum van onze eigen wijkpredikant. We vieren het niet, maar vinden het toch belangrijk om hier even bij stil te staan. Jetty is inmiddels 30 jaar predikant: Op 8 april 1988 heb je intrede gedaan in Wilp. Na zeven jaar ben je predikant geworden van de Hervormde Kerk in Holten; in 2000 in Barneveld. In 2007 interim-predikant in Driebergen en op 8 maart 2009 ben je hier in deze gemeente begonnen. Blijkbaar bevalt dit goed, want je bent hier nu 9 jaar en dat is volgens mij de langste termijn t.o.v. de vorige gemeentes.
 
 
Dodenherdenking Hilversum
 
Op vrijdag 4 mei is er van 18:30 tot 19:30 een bijeenkomst in Theater Gooiland voor Dodenherdenking. 
 
Vanuit Gooiland is om 19:30 uur een stille tocht naar het Rosarium voor de twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking om 20:00 uur.
 
De tieners van de Bethlehemkerk verzamelen om 19:30 bij Theater Gooiland en volgen dan de rest van het programma. 
 
Na de twee minuten stilte leggen we bloemen bij het monument. Ik neem rozen mee, zodat iedereen een bloem kan leggen.
 
Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij de stille tocht en herdenking in het Rosarium.
 
 
Eerste Ionaviering Hilversum succes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 15 april j.l. waren voor deze viering zo'n 50 personen in de Bethlehemkerk.  De opstelling van de stoelen in de kerkzaal werd voor deze gelegenheid aangepast. Niet alleen uit de Bethlehemkerk, ook diverse gemeenteleden van de Regenboogkerk, Vitamine G/Diependaalse Kerk, de Grote Kerk en mensen van buiten Hilversum waren afgelopen zondag naar de Bethlehemkerk gekomen.

Om ca. 16.00 uur begonnen we met het oefenen van enkele liederen en vertelde ds. Jetty Scheurwater bijzonderheden hierover.  Om 17.00 begon de viering die door de aanwezigen als bijzonder is ervaren. 
 
De volgende Ionaviering is op zondag 3 juni a.s., opnieuw in de Bethlehemkerk.
 
Lees meer ...
 
Jeugdwerker Hilversum:
even voorstellen
 
Beste gemeenteleden,
Ik schrijf dit vanuit de Morgensterkerk, op mijn nieuwe werkplek. Ik ben vandaag begonnen als Jeugdwerker voor de Protestantse Kerken in Hilversum. Ik had veel zin om te beginnen omdat ik de sfeer in Hilversum erg fijn vind en zo op mijn eerste werkdag voelt het al vertrouwd. Er is veel om te ontdekken de komende weken: het jeugdwerk in alle kerken, jongeren, jeugdleiding, kosters, gemeenteleden, kerkenraden en nog meer sfeer proeven. 
 
 
 
 
Een nieuw begin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorjaar zijn er twee Leerhuizen bij de oerverhalen uit Genesis 1 t/m 11.

In aansluiting op de lezingen uit Genesis (Pasen tot en met Pinksteren) bied ik twee leerhuizen aan na de diensten. De eerste was afgelopen zondag 22 april. De tweede keer is op 6 mei a.s..
 
Op zondag 6 mei een pastoraal psychologisch leerhuis bij Genesis 2-4 en 11:1-9. Er is veel geschreven over de oerverhalen.  
 
Bethlehem Bikers rijden uit
Zaterdag 28 april om 09:00 vertrekt een groep leden van de Bethlehemkerk met de motor op pad gaan richting Ardennen.
 
Wil je mee, rij of heb je een motor dan kun je je aanmelden bij Olaf Streutker.
 
Vertrek: vanaf het kerkplein.
Interesse of meer informatie:
Olaf Streuker (Olaf@glw11.nl)
  
 
Zoek het uit!
 
 
 
Dat is het thema van de KinderBijbelKeet-week dit jaar.
Wat gaan we dan uitzoeken met de kinderen? We gaan ontdekken wie Jezus is… Aan de hand van de dagthema’s willen we de kinderen laten weten hoe machtig Jezus is en dat Hij mensen redt en geneest.
De KinderBijbelKeet-week is van 28 tot en met 31 augustus, dus zet dat maar vast in je agenda, dan weet je zeker dat je met ons mee op zoek kan gaan.
 
 
12-jaarsregeling' voor predikanten
 
Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.
 
De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025 die de Protestantse Kerk heeft ingezet.
 
  
 
Terugblik: ontmoetingszondagen
 
 
 
 
 
 
We kijken met veel voldoening terug op de vier ontmoetingsbijeenkomsten in februari en maart 2018.
 
De geloofsgesprekken stonden dit keer centraal. Eerst aan de hand van  24 kernwoorden die ons door de taakgroep Kerk 2025 (voorheen taakgroep Herijking) zijn aangereikt.
 
In groepen van ca. 6 personen werd openhartig gedeeld welke woorden werden gekozen en wat daarvoor de aanleiding was.
Lees meer ...
 
Zichtbare ingang
Na de prachtige verbouwing aan de binnenkant van de kerk was er ook een wens iets te doen aan de uitstraling van het kerkplein en de nieuwe ingang van de kerk. Om de ingang te accenturen is er de afgelopen week een ‘rood pad’ in de bestrating met verlichting in de grond aangebracht. Komende periode volgen nog meer zichtbare wijzigingen,
  
 
Heilig Avondmaalsviering in kleine kring
 
 
 
 
Vooraankonding Heilig Avondmaalsviering in kleine kring o.l.v. ds. Jetty Scheurwater op maandag 7 mei a.s.
 
De viering begint om 14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we samen koffie of thee aan de leestafel.
Wilt u voor deze viering opgehaald of na afloop weer thuisgebracht worden?
 
U kunt contact opnemen met Maria Kruithof.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl