JUNI 2018
Voortgang Studie in Cijfers 2018
  • Nieuw dashboard Studie in Cijfers
  • Aangepast planning
  • Publicatie op www.studiekeuze123.nl
  • Downloaden van de plaatjes
  • Toelichtingen ook na 3 september te wijzigen
 
U ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van Studie in Cijfers. Mocht u geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven en halen wij uw gegevens uit deze mailinglist.
Nieuw dashboard Studie in Cijfers
Tijdens de kick-off van Studie in Cijfers 5 april jl. bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van een nieuw dashboard voor Studie in Cijfers. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het dashboard. U ontvangt hiervoor in juni de inloggegevens en een handleiding. Wegens een vertraging is de eerder gepubliceerde planning aangepast.
 
Aangepaste planning
 
7 juni Verspreiden accountgegevens en handleiding voor dashboard
13 - 21 juni   
Verzamelen contacttijden WO-instellingen
(door WO-contactpersonen)
25 - 29 juni
Verwerken contacttijden, klaarmaken Studie in Cijfers
(door Studiekeuze123)
v.a. 2 juli
Studie in Cijfers beschikbaar in dashboard t.b.v. aanvullen 
met  toelichtingen
(voor en door alle instellingen)
 
Downloaden van de plaatjes
Vanaf 2 juli zijn de nieuwe plaatjes, zonder toelichting, beschikbaar in het nieuwe dashboard. Vanaf dat moment kunnen contactpersonen de toelichtingen toevoegen. Ook zijn de plaatjes vanaf dan te downloaden. Wanneer een toelichting is bewaard, wordt deze toegevoegd en is daarmee ook zichtbaar op de nieuwe download. 
 
Publicatie op www.studiekeuze123.nl
Op 28 juni worden de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 gepubliceerd. Vanaf dat moment zijn de huidige Studie in Cijfers plaatjes niet meer zichtbaar op www.studiekeuze123.nl. Ze blijven wel beschikbaar via een url, zodat instellingen die de plaatjes online hebben staan, deze url kunnen blijven gebruiken.
Vanaf 3 september 2018 zijn de plaatjes van Studie in Cijfers 2018 via een nieuwe url zichtbaar. Tot die tijd verwijst deze nieuwe url via een redirect naar het oude plaatje. Instellingen die van de nieuwe url gebruik willen maken, kunnen deze al inzetten. Tot 3 september zullen daar de oude plaatjes zichtbaar zijn.
 
Toelichtingen ook na 3 september te wijzigen
Nadat de nieuwe plaatjes gepubliceerd zijn, kan de toelichting nog worden aangepast. De nieuwe plaatjes blijven gekoppeld aan het beheersysteem in het dashboard. Wanneer na 3 september wijzigingen worden aangebracht in de toelichting, dan worden deze wijzigingen ook doorgevoerd op www.studiekeuze123.nl. Uiteraard worden de wijzigingen niet doorgevoerd in de plaatjes die al gedownload zijn. Daarom adviseert Studiekeuze123 om gebruik te maken van de links naar de online plaatjes. 
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@studiekeuze123.nl. Ook verzoeken om specifieke plaatjes uit de publicatie te halen kunt u richten aan dit adres. 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.