Inspiratiemail februari 2018
 
Meisjes gaan vaker met plezier naar school dan jongens
 
Meer dan de helft van de meisjes (53,2%) geeft aan met plezier naar school te gaan. Bij de jongens is dat ruim 10% minder (namelijk 41,6%). Ouders zien dat veel positiever. Ruim 95% geeft aan dat volgens hen hun kind met plezier naar school gaat. Ook hier zijn ouders van meisjes iets positiever dan ouders van jongens (96,7% versus 95,2%).
 Bronnen:
Tevredenheidsonderzoek Scholen met Succes (2016 en 2017) onder 60.000 ouders en 50.000 bovenbouwleerlingen. 
 
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.