september 2016 
Partnerschap met Entente Florale
Kenniscentrum Groen & Handicap en Entente Florale zijn sinds deze maand een partnerschap aangegaan om elkaar waar mogelijk te ondersteunen. De onafhankelijke stichting Entente Florale Nederland (opgericht in 1999) heeft als doel het De Vitale Groene Staduitdragen van de maatschappelijke en economische baten van het groen voor de woon- en werkomgeving. Entente Florale is onder andere de initiatiefnemer van 'De Vitale Groene Stad' en de 'Groencompetitie'. De Vitale Groene Stad staat voor goede groenvoorzieningen in het verstedelijkte gebied. Dan gaat het om de aankleding van de woonomgeving waarbij de particuliere tuinen naast het openbaar groen een rol spelen, het park(je) om te spelen en te recreëren, het groen in en om de werkplek, het groen in en om gezondheidsinstellingen, het groen als windkering, geluiddemper en als belangrijk middel in de strijd tegen fijn stof. Ook organiseren zij jaarlijks de Nationale Groendag. Dit jaar wordt die op 21 september gehouden.
Verdere informatie is te vinden op de website van Entente Florale-De vitale groene stad.
 
Kenniscentrun Groen & Handicap zoekt een enthousiaste en betrokken collega
Ter versterking van het bestuur is Groen & Handicap op zoek naar één of twee nieuwe bestuursleden.
Klik hieronder voor de vacature in PDF- of Word-formaat.
word  pdf
 
Goede voorbeelden
"Onze boswachter doet er alles aan om niemand buiten te sluiten. Wij willen graag goed toegankelijk zijn, maar zijn daar niet heel veel kosten aan verbonden ? Hoe ziet dat er uit ? We hebben geen idee. Zijn er voorbeelden ?"
Vragen die wij van Kenniscentrum Groen & Handicap bij elk bezoek aan natuur- en recreatiegebieden horen. Als op deze vragen geen passend antwoord wordt gegeven is dat het einde van de zoektocht. Behalve als we inderdaad goede en betaalbare voorbeelden laten zien.! Terecht, mensen worden makkelijk verleid met beeldmateriaal. Met een goed voorbeeld ben je een stap dichter bij de realisatie. Iedere beheerder en iedere ervaringsdeskundige, mensen die ondanks hun beperking toch de natuur opzoeken, kent goede voorbeelden. G&H wil deze schat aan informatie via het internet beschikbaar stellen voor iedereen. Daarom een oproep aan beheerders èn bezoekers: Ken je een goed voorbeeld ? Maak een foto en voer deze in op onze website van goede voorbeelden.
 
Beter in het Groen dankzij nieuwe zoekfunctie!
Beter in het Groen heeft een nieuwe zoekfunctie! Na een eerste zoekresultaat van het gezonde aanbod in de buurt kan met ‘verfijn zoekopdracht’ gezocht worden naar aanbod waar expertise aanwezig is voor de begeleiding van mensen met specifieke gezondheidsklachten of -beperkingen.
Beter in het Groen is er voor iedereen. Wekelijks melden nieuwe initiatieven zich aan, dus de kans om passend aanbod in de buurt te vinden wordt steeds groter. In de provincies Noord-Holland en Utrecht is de keuze het grootst met gemiddeld 13,4 en 17,5 initiatieven binnen 10 km afstand van de gemeente. Met dank aan de provincie Noord-Holland is de extra zoekfunctie mogelijk gemaakt. Hiermee is ingespeeld op een wens van patiëntenorganisaties en huisartsen om nog gerichter te kunnen zoeken.
Met de verfijnde zoekfunctie streeft Beter in het Groen ernaar om alle gezonde initiatieven in het groen nog beter in kaart te brengen en te laten aansluiten op de persoonlijke behoeften van de gebruikers. Benieuwd naar de nieuw zoekfunctie voor PC’s en tablet? Zoek aanbod in de buurt.
 
Toegankelijke kastelen en landgoederen.
Nederland telt heel wat voor publiek opengestelde kastelen en landgoederen. Helaas zijn veel kastelen en ook de huizen van de landgoederen niet toegankelijk voor mensen met mobiliteitsproblemen. Soms zijn er wel toegankelijke terrassen (horeca), met zicht op mooie tuinen.
In Gelderland beheert de Geldersche Kastelenstichting veel kastelen (en landgoederen:het Geldersch Landschap) Van de zeven opgestelde kastelen is Zypendaal bij Arnhem geschikt om te bezoeken voor mensen met mobiliteits-problemen, de overige zes helaas niet. Dit heeft te maken met de (steile) trappen.
In de volgende natuurterreinen liggen rolstoel (toegankelijke) paden: park de Cannenburch in Vaassen, rondom kasteel Hernen in Hernen, landgoed de Schaffelaar in Barneveld, Mariendaal bij Arnhem, Laakbos bij Druten, Hagen bij Doetinchem en de Haere bij 't Harde.

Een goed voorbeeld is te vinden in Ermelo. In een voormalige boerenschuur bij boerderij de Molen zijn een bezoekerscentrum en een landschapswinkel gevestigd. Hier is veel informatie over het landgoed te vinden. In de winkel zijn streekproducten te koop. Het bezoekerscentrum is gratis toegankelijk. U vindt het aan de Staverdenseweg 289, 3852 NV Staverden (gem. Ermelo).
Er is een aangepast toiletgebouw!
 
Groen & Handicap bezoekt Boswachterij Dorst (Noord-Brabant).
In de buurt van Oosterhout/Breda ligt dit fraaie natuurgebied. Onder begeleiding van boswachter Eveline Jansen van Staatsbosbeheer is op donderdag 15 september een wandeling gemaakt door dit mooie bosgebied, waarbij speciaal aandacht werd gegeven aan de toegankelijkheid en gebruik van voorzieningen voor mensen met een beperking. Onlangs zijn hier werkzaamheden gestart aan de vijvers om flora en fauna meer ruimte te geven.
 
Cees van Helteren 25 jaar betrokken bij Groen & Handicap.
Dit jaar is onze secretaris-penningmneester Cees van Helteren 25 jaar betrokken bij het Kenniscentrum Groen & Handicap. Hoe is dat begonnen?
In 1989 werd de voorloper van het Kenniscentrum Groen & Handicap namelijk de 'Stichting Gebruiksmogelijkheden voor mensen met een handicap' door Gerard Mostert opgericht; aanvankelijk gericht op aangepast tuinieren. Later raakte Gerard Mostert betrokken bij de projectgroep gehandicapten van de Voorlopige Commissie Nationale Parken (VCNP). Cees was toen directeur van het –latere- Nationale Park de Brabantse Biesbosch.
Die projectgroep ging “te velde” om zich te oriënteren omtrent de mogelijkheden voor mensen met een beperking in de –toekomstige- Nationale Parken.
Het “klikte” tussen Gerard en Cees en zo trokken zij samen naar Den Haag voor een subsidie, waar ons Handboek “Samen op Pad” uit ontstond (2003). In de loop der jaren stond Cees aan de wieg van vele initiatieven.
Hoogtepunten:
De ontvangst op Het Loo bij H.K.H. Margriet van de deelnemers aan de Koninklijke Weg.
De toedeling van de opbrengst van het Wandelfeest van het Revalidatiefonds aan de speelvoorzieningen bij het bezoekerscentrum Veluwezoom (Natuurmonumenten)
En –kort geleden- de toekenning van een grote financiële bijdrage van de Postcode Loterij aan Natuurmonumenten om in ruim 40 natuurgebieden de toegankelijkheid te vergroten.
Ook de goede contacten met Staatsbosbeheer en met de meeste Nationale Parken (Hoge Veluwe in het bijzonder) mogen niet onvermeld blijven.
De andere bestuursleden hopen dat zij Cees nog lang in hun midden mogen hebben.
 
Goed voor elkaar Prijs 2016.
De Goed voor Elkaar Prijs hebben we dit jaar toegekend aan het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
Daar hebben ze drie wandelingen voor mensen met een beperking:
1. de Berlage route
2. het belevingspad
3. een natuurwandeling van 5 kilometer.
 
Op maandag 10 oktober, aan het begin van de Week van de Toegankelijkheid zal deze prijs aan de directeur van het Nationale Park, Dhr. S. van Voorst tot Voorst worden uitgereikt.
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: