OKTOBER 2016
In deze Bijblijver
  • Overeenkomsten NSE 2017 verstuurd aan CvB/directie
  • Vragenlijst NSE 2017 definitief
  • Teamviewer
  • Herinnering: Gezocht: studenten voor testpanel
 
Overeenkomsten NSE 2017 verstuurd aan CvB/directie
Vandaag zijn de overeenkomsten voor deelname en de aanvullende overeenkomsten voor de NSE 2017 op de post gegaan naar alle hoger onderwijsinstellingen die NVAO-gaccrediteerd onderwijs aanbieden. In de begeleidende brief wordt aangegeven dat de overeenkomsten uiterlijk 18 november ondertekend terug moeten zijn gestuurd om te kunnen deelnemen aan de NSE 2017.  
 
Vragenlijst NSE 2017 definitief
Deelname aan de NSE 2017 betekent ook deelname aan een geactualiseerde NSE vragenlijst. Een hiervoor ingestelde werkgroep heeft de vragenlijst tegen het licht gehouden. Zij hebben alle opmerkingen en suggesties die Studiekeuze123 de afgelopen jaren heeft ontvangen voor de NSE vragenlijst bekeken en hebben een advies uitgebracht. Ook hebben ze gekeken of er anno 2016 relevante onderwerpen ontbraken in de NSE. De werkgroep heeft haar advies opgeleverd. Bekijk de vragenlijst NSE 2017.
 
 
Impact op NSE bestanden
De geactualiseerde vragenlijst heeft impact op de bestanden die aan het einde van de NSE 2017 worden opgeleverd, namelijk het benchmarkbestand, het instellingsbestand en de factsheet. Mogelijk heeft de aangepaste vragenlijst ook gevolgen voor het datawarehouse waarmee jullie eigen analyses uitvoeren. De komende periode wordt de impact in kaart gebracht en bekeken hoe we de verwerking van de wijzigingen zo soepel mogelijk voor iedereen kunnen laten verlopen. Hierin worden de NSE contactpersonen uiteraard betrokken. Hierover ontvangen jullie binnenkort nadere informatie.
 
Teamviewer
Dit jaar gaan we gebruikmaken van Teamviewer om instellingen zo goed mogelijk te kunnen helpen als ze ergens tegenaan lopen. Met Teamviewer kan GfK ‘meekijken’ op de computer van de NSE contactpersoon om hem/haar te helpen met het uploaden van gegevens. De instructie om Teamviewer te installeren staat online.
 
Herinnering: Gezocht: studenten voor testpanel
Voor de NSE 2017 wordt nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Daarnaast wordt er naar de teksten en de uitstraling van de uitnodiging en reminders gekeken. We zijn op zoek naar studenten die mee willen kijken naar het materiaal, zodat het goed aansluit bij de doelgroep. Ken je studenten die hieraan mee zouden willen werken? Mail dan hun gegevens naar info@nse.nl. De studenten krijgen een kleine vergoeding voor hun medewerking.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.