Update over nieuwe functionaliteit en verbeteringen in de Succes!Spiegel
 
Graag informeren we u beknopt over een aantal nieuwe functies en verbeteringen in de Succes!Spiegel.
 
Onze bijzondere dank gaat uit naar iedereen die ons achterliggende tijd voorzag van feedback. Ook voor de komende periode geldt dat we uw feedback zeer op prijs stellen.
 
Verschillende gebruikers gaven aan behoefte te hebben aan een korte handleiding. Nu de dashboards staan zoals we ze willen (voor het doelgroep!dashboard volgt nog wel een uitbreiding) zullen we dit zo snel mogelijk in orde maken. 
 
Met verschillende scholengroepen maakten we achterliggende periode de stap naar het analyseren van de informatie vanuit de Succes!Spiegel. Je hebt een kwaliteitsinstrument, je hebt informatie, maar hoe zet je die in om teambreed de goede dialoog over onderwijs en ambitie te voeren?
 
Het Succes!Dashboard ondersteunt u om vanuit systeemdenken te reflecteren op de resultaten. Dat modelleren we vaak. We merken dat dit bij directeuren, interne begeleiders èn leraren als inspirerend en betekenisvol wordt ervaren. Dat is waar we het voor doen. Daar ligt ook het leren van scholen. Data geeft vlees en bloed aan de reflectieve dialoog! Zeker met de vernieuwingen als hieronder beschreven, hopen we dat veel scholen de slag van data naar dialoog maken.
 
1. Kwaliteitsrapportage uitgebreid met hoofdstuk Teaminzichten
Download de kwaliteitsrapportage > Klik in navigatiebalk op Rapportage > Rapporten > Succes!Spiegel Kwaliteitsrapport. Ga naar hoofdstuk 12 voor het onderdeel Teaminzichten. Dit hoofdstuk is ook te gebruiken als interne rapportage of bespreekdocument met het team.
2. Doelgroep!Dashboard om afzonderlijk de vragenlijsten in te zien voor leraren, ouders of leerlingen
Doel van dit dashboard: de resultaten vanuit leraren, leerlingen of ouders afzonderlijk inzien. Dit werk op precies dezelfde wijze als het Succes!Dashboard > Klik in navigatiebalk op Rapportage > Doelgroep!Dashboard NB: het betreft hier een eerste versie, we zijn al bezig met een tweede versie waarin we ook informatie kunnen presenteren die niet via succes!scores weergegeven kunnen worden. NB: een succes!score is gerelateerd aan een schaal.
3. Bestuurs!Dashboard
Er is een eerste versie van een bovenschools dashboard gepubliceerd. We gebruiken deze eerst versie om met bestuurders verder te ontwikkelen. De eerste gesprekken vonden reeds plaats. We nodigen bovenschoolse bestuurders/kwaliteitsmedewerkers uit om feedback en behoeften aan te geven.
4. Ouderrapportage
Deze week wordt ook de ouderrapportage gepubliceerd. Dit is de eerste rapportage die ontwikkeld is met behulp van de door ons gebouwde rapportgenerator. Die maakt het veel makkelijker om rapportages te maken. Deze ouderrapportage is vooral bedoeld voor intern gebruik, tweede stap is dat we ook een meer visuele ouderrapportage maken voor ouders zelf. Maak ondertussen zelf eigen keuzes in wat u hiervan wel of niet deelt met ouders. De Word-rapportage stelt u in staat om zelf opmerkingen toe te voegen.
5. Leesbaarheid dashboards
We merkten dat de weergave van dashboards op bijvoorbeeld laptops niet optimaal was. Dit hebben we verbeterd door in de dashboards met een + icoon te werken voor zowel het linkerdeel als het rechterdeel. Daardoor kunt u het linkerdeel of het rechterdeel schermvullend maken. Daarmee wordt het ook makkelijker om samen met het team naar de resultaten te kijken. Zie de afbeelding onderaan deze mail voor uitleg.
6. Sorteren van scores
Het kan handig zijn om de scores te sorteren van hoog naar laag. Dit doe je door in de kolom “huidig” of inde kolom “vergelijk” op het woord “huidig” of “vergelijk” te klikken. Dit geldt voor zowel het linker- als het rechterscherm. In afbeelding hieronder zijn de vergelijkinggscores gebruikt om de vragen te sorteren van hoog naar laag.
7. Verbeterde grafieken
Grafieken zijn verder geoptimaliseerd. De antwoorden op basis waarvan een succes!score zijn berekend, worden standaard blauw getoond. Bij de grafieken wordt een legenda getoond met per antwoordmogelijkheid de exacte percentages. Een grafiek wordt getoond door met de muis op een score te staan.
 
Contact | www.scholenmetsucces.nl | Tel: 023-5341158