Quote week 47                                                                                         2009
 
 
 
 
  

Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil.
 

  

 

 

 

Toepassing in de praktijk: Deze quote vraagt om weinig uitleg. Een leidinggevende die zijn medewerkers met respect voor ieders eigenheid benadert, zal ook het respect van zijn medewerkers verdienen. Dit zou wel eens de belangrijkste waarde kunnen zijn die een leidinggevende zich eigen kan maken.