Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor traditionele schepen. De Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door EFM, BBZ en Bataviahaven. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen. Sommige links zijn beperkt houdbaar. Heb je zelf nieuws voor zeepost: mail aan wouter@zeepost.info.

bataviahaven

efm
bbz

Zeepost 632, 24 april 2013

Hitek

TSC

MdeGroot

Rood boven groen

Frisian Sailing Com
Cinema

Evenementen 2013BBZ nieuws:

--- Windmolens in het IJsselmeer

Overig nieuws:

--- Leerlingen School at Sea weer op vaste bodem
--- Vol programma tijdens Koningsvaart
--- Alle scheepvaart op het IJ gestremd op 30 april
--- Rechtszaak Schier om dichtgeslibde haven
--- Boegbeeld schip Enkhuizer Zeevaartschool opgeknapt
--- Afscheid Siep Broersma
--- Brigitte Kaandorp doe waddentoer op charterschip
--- KNRM reddingbootdag op 27 april
--- Zeil deze zomer mee op een Tall Ship
--- Bataviahaven Botenshow op 27 en 28 april
BBZ nieuws

--- Windmolens in het IJsselmeer

zeepost

De Nederlandse overheid wil in 2020 dat 16% van de energiebehoefte van het land door duurzame energie opgewekt wordt. Op dit moment is het ongeveer 5 %, dus er moet de komende jaren heel wat gebeuren.  De overheid is van mening dat duurzame energieopwekking via windenergie hierin een belangrijke rol kan spelen, we wonen niet voor niets aan zee. De doelstelling is om in 2020 in totaal 12000 Megawatt(MW) door windenergie op te gaan  wekken, waarvan 6000 MW op zee en 6000 MW op land. Deze doelstelling kan alleen gehaald worden door het plaatsen van grote windmolens van 4-5 MW per stuk. Dit zijn molens met een tiphoogte van de wieken  van 180 tot 200 meter . Om een indruk te krijgen, er staat sinds vorig jaar zo’n grote molen bij Medemblik. Een rekensom leert dat er dus minimaal 1200 grote windmolens  geplaatst moeten worden om aan de doelstelling van 6000 MW te komen.  Inmiddels heeft het rijk samen met de provincies 11 gebieden aangewezen waar deze molens geplaatst kunnen worden, waaronder het noordelijk deel van het IJsselmeer (tussen Kornwerd en Breezanddijk) en langs de Houtribdijk. In het Markermeer zelf zijn geen molens gepland.

Als BBZ hebben we samen met de HISWA, Sportvisserij Nederland en Watersportverbond bij de Nederlandse overheid via een zienswijze aangegeven dat er goed nagedacht moet worden waar deze molens geplaatst gaan worden. Enerzijds moet voorkomen worden dat ons vaargebied ingeperkt wordt door het bouwen van windmolenparken midden in het IJsselmeer, anderzijds gaat bij plaatsing van windmolens op de Houtribdijk en Afsluitdijk het weidse karakter verloren. Het idee ontstaat dan dat er “een hek om het IJsselmeer” gezet wordt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toeristische sector, en dus ook voor ons product.  We hebben inmiddels ook een gesprek gehad met een grote  exploitant van windmolens. Hen hebben we aangegeven dat plaatsing van nieuwe (grotere) molens op de dijk tussen Lelystad en Ketelbrug de minste bezwaren opleveren, en af te zien van plaatsing langs de Houtribdijk en Afsluitdijk.    

Einde BBZ nieuws


--- Leerlingen School at Sea weer op vaste bodem

zeepost

IJMUIDEN Zondagochtend rond 09.00 uur meerde het eerste Tall Ship van de School at Sea af in de haven van IJmuiden. Na een half jaar konden de leerlingen weer voet op vaste bodem zetten in Nederland.
Ruim zestig middelbare scholieren zijn het afgelopen half jaar twee keer de Atlantische Oceaan over gestoken op een Tall Ship. Onderweg moesten ze gewoon huiswerk maken onder begeleiding van meereizende leraren en de bemanning. Als ze geen huiswerk maakten werden de zeilen gehesen, liepen ze wacht, hadden ze corvee of maakten ze plannen voor de expedities die ze op het vaste land zouden uitvoeren.

School at Sea wil jongeren een leerervaring geven waardoor ze sterker, slimmer en zelfstandiger worden. En dus groeien als mens. Puberteit bestaat dan ook niet aan boord. Wel verschillende fases van ontwikkeling. De leerlingen aan boord van School at Sea zijn de potentiële leiders van morgen, creatief en met verantwoordelijkheidsgevoel. Die de kracht kennen van samenwerken, want alleen kun je geen Tall Ship varen.

De twee zeilschepen van School at Sea, de Regina Maris en de Wylde Swan, vertrokken eind oktober vanuit de haven van IJmuiden. De Wylde Swan meerde zondagochtend aan en de Regina Maris wordt rond 14.00 uur verwacht. Dit was de tweede keer dat School at Sea het ruime sop koos. Met twee keer zoveel leerlingen als in het voorgaande jaar. de leerlingen die nu hebben meegevaren maken het schooljaar gewoon op hun eigen school af, maar wel een enorme ervaring rijker.
Bron: RTV NH


--- Vol programma tijdens Koningsvaart

zeepost

Een medley van beroemde Nederlandse musicals, een modeshow op het water, een begroeting van de koning door Nederlandse filmhelden en een concert van The Voice Kids-winnaressen speciaal voor de drie prinsesjes zijn enkele onderdelen tijdens de koningsvaart op 30 april.

De gemeente Amsterdam maakte onlangs het complete programma bekend van de vaartocht die koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters wordt aangeboden. Het thema is 'Dit is uw land'. De koningsvaart „vertelt het verhaal van ons allemaal”, zegt de gemeente. „Dit is het moment waarop het land zich voorstelt, aan de nieuwe koning en zijn gezin.”
Alles waar Nederland trots op is, van de tulpen tot de maritieme geschiedenis, komt volgens de gemeente terug op het water. Zo speelt een beiaardier op een ponton midden op het water een mobiel carrillon met 50 bronzen klokken tegen de achtergrond van kaasbootjes, klompbootjes en haringhappers. Daarnaast zullen ook vele sporters acte de présence geven aan de nieuwe koning.

De koningsvaart wordt bij het filmmuseum Eye geopend met het officiële koningslied. De tocht eindigt bij het Muziekgebouw aan 't IJ. Op het water vindt ter ere van het koningspaar een mini-Sail plaats waar 250 schepen aan meedoen. Daaronder bevinden zich 14 grote zeilschepen, zogeheten tall ships.
Bron: Vaarkrant


--- Alle scheepvaart op het IJ gestremd op 30 april

zeepost
 
De beroepsmatige scheepvaart op het Amsterdamse IJ is op 30 april 2013 volledig gestremd van 13.00 uur tot 1 mei 01.00 uur. Dit in verband met de Koningsvaart die plaatsvindt op het IJ.

De stremming geldt ook voor alle vaarwegen en havenbekkens die uitmonden op het IJ. Havenbedrijf Amsterdam adviseert beroepsvaart om op locaties buiten Amsterdam te wachten totdat de stremming wordt opgeheven. De beroepsvaart, zeecruise en riviercruise zijn al op de hoogte gebracht van deze beperking. Daarnaast moeten schepen tussen 27 april en 2 mei varen met een aangepaste snelheid. De maximale snelheid wordt teruggebracht van 12 kilometer per uur naar maximaal 8 kilometer per uur.

Naast de beroepsvaart is de pleziervaart vanaf acht uur ’s morgens gestremd. Door deze afsluiting is het niet mogelijk om vanaf de grachten rond te varen via het IJ. De grachten zijn voor kleine boten wel toegankelijk. Voor grote vaartuigen, langer dan tien meter, is een aparte vaarroute ingesteld, dit voorkomt opstopping en bevorderd een veilige doorvaart.


--- Rechtszaak Schier om dichtgeslibde haven

zeepost
 
SCHIERMONNIKOOG - De gemeente Schiermonnikoog en de stichting Jachthaven Oude Veerdam staan maandag in een kort geding tegenover elkaar. De inzet hierbij is het wel of niet baggeren van de haven.
,De diepgang van het water neemt zienderogen af', zegt havenexploitant Jilke Visser. De havenexploitant vreest dat er tegen de tijd dat het hoogseizoen is nog maar 1 meter water staat. Vorig jaar besloot de gemeenteraad om wegens bezuinigingen in 2013 niet meer te baggeren. Die beslissing zette kwaad bloed in de haven.
Bron: Leeuwarder Courant  


--- Boegbeeld schip Enkhuizer Zeevaartschool opgeknapt
 
zeepost

ENKHUIZEN - Het originele houten boegbeeld van opleidingsschip Kaatje op de Enkhuizer Zeevaartschool is gerestaureerd. Het boegbeeld van een dame uit 1835 sierde ooit het opleidingsschip Kaatje. Dat was echter de voorloper van de Kaatje die nu in Enkhuizen staat. Het is in Engeland gerestaureerd en gisteren onthuld in de Zeevaartschool.
Van het originele beeld is gelijk een kunststof replica gemaakt dat nu op het huidige opleidingsschip prijkt. Ook dit is vrijdag 19 april feestelijk onthuld na de jaarlijkse diploma-uitreiking aan 112 geslaagden.


--- Afscheid Siep Broersma

Via de "Zeepostweg" zou ik graag iedereen graag willen bedanken die op mijn afscheid zijn geweest op 19 april j.l. aan boord van de "Abel Tasman" in de Bataviahaven.
Ik besef natuurlijk heel erg goed dat niet iedereen in de gelegenheid is geweest, maar dat de opkomst zo enorm zou zijn, was voor mij overweldigend.
Tijdens de receptie merk je toch wel dat je al zo lang in dit werk gezeten hebt en zoveel mensen hebt leren kennen.
Kennelijk is er zo'n receptie en een feestje voor nodig om dan echt te beseffen dat het na 30 havenmeester zijn, afgelopen is.
Ik wens iedereen die ik ken het allerbeste toe en graag tot een "andere" gelegenheid.

Hartelijke groeten van Siep Broersma.


--- Brigitte Kaandorp doet waddentoer op charterschip

zeepost

Brigitte Kaandorp gaat dit voorjaar op Waddenzeetournee! Met de auto toert zij al jaren trouw door heel Nederland om de mensen aan de wal met een bezoek te vereren. Nu kiest zij met een platbodem vanuit Den Helder het ruime sop. Op 15 mei meert ze af in Den Helder, op platbodem De Gulden Belofte. Daar begint ze aan de varende tournee, die op 25 mei in Dokkum eindigt.

Brigitte zet koers naar Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Kaandorp zal neerstrijken in de kleine theaters – vaak dorpshuizen – op de eilanden, maar ook in kroegen als De Rustende Jager in Formerum op Terschelling, waar ze al eerder optrad. Ook wil ze droogvallen op het wad en daar in het slik optreden.Via de binnenwateren van Friesland keert zij tenslotte weer terug naar de thuishaven.

Brigitte heeft een ruim hart, een stem als een klok en een hartverscheurend oeuvre dus… komt dat zien en horen!
Bron: Brigitte Kaandorp    


--- KNRM reddingbootdag op 27 april

zeepost

Een keer per jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar landelijke open dag. Dé dag om actief kennis te maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM.

Bij de KNRM draait alles om vrijwilligerswerk.  Het reddingswerk kan niet bestaan zonder de 1.300 vrijwilligers. Met hart en ziel zijn velen al jaren verbonden aan hun reddingstation. 365 dagen per jaar staan ze klaar. Niet elke dag voor een redding, maar wel 24 uur per dag beschikbaar. Voor échte reddingen en dankbare hulpverleningen.

De vrijwilligers kunnen hun werk doen door de vrijwillige bijdragen van mensen die de KNRM een warm hart toedragen. En voor die mensen is de Nationale Reddingbootdag. Want deze Redders aan de wal, zoals de KNRM haar donateurs noemt, steunen de redders niet alleen met een vaste vrijwillige bijdrage, maar daarnaast vormen zij een morele achterban voor de redders.
Kijk in de Agenda voor de aankondigingen en programma's van de verschillende reddingstations.


--- Zeil deze zomer mee op een Tall Ship

zeepost

Deze zomer vinden er diverse Europese Unie uitwisselingen plaats aan boord van de Nederlandse Tall Ships, gericht op jongeren tussen de 15 en 25 jaar vanuit heel Europa.

Tijdens de uitwisselingen, waar overigens geen zeilervaring voor nodig is, leert de internationale bemanning de jongeren alle kneepjes van het zeilvak. Het zetten van de zeilen, navigeren, aan het roer staan en wacht lopen; iedereen helpt mee en doet alles wat nodig is om het schip te zeilen. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de andere jongeren en hun cultuur beter te leren kennen, zoals internationale spellen en een nationale dag waarbij men gerechten ontdekt uit ieder deelnemend land.

Wie, waar en wanneer:

Tall Ship Astrid, project “Three Sea Sisters”
Wanneer: 30 juni t/m 14 juli 2013
Wie: jongeren (15-25) uit Nederland, België en Engeland
Waar: van Harlingen (NL) via België naar Southampton (UK)

Tall Ship Astrid, project “Gathering at Sea”
Wanneer: 14 juli t/m 28 juli 2013
Wie: jongeren (15-25) uit Nederland, Engeland, Ierland en Frankrijk
Waar: van Southampton (UK) via Kinsale (IR) naar Cherbourg (FR)

Tall Ship Gulden Leeuw, project “Following historic trading routes from the Baltic to West-Europe”
Wanneer: 27 juli t/m 8 augustus 2013
Wie: jongeren (15-25) uit België, Hongarije, Frankrijk, Duitsland, Letland, Polen, Nederland en Engeland
Waar: van Riga (LV) via Szczecin (PL) naar Rostock (DE)

Tall Ship Tenacious, project “Baltic and North Sea Explorers”
Wanneer: 5 augustus t/m 16 augustus 2013
Wie: jongeren (16-25), ongeacht handicap, uit Polen, Denemarken, Nederland, Engeland en Frankrijk
Waar: van Szczecin (PL) naar Edinburgh (UK)

Ontdek bijzondere (haven)plaatsen, zeil ’s nachts onder de sterrenhemel, spot overdag dolfijnen, en deel samen met nieuwe Europese vrienden de uitdaging van het zeilen met een Tall Ship op zee. Eén ding is zeker: het zal een onvergetelijke reis worden!

Deze uitwisselingen worden aangeboden door At Sea Sail Training in samenwerking met de Sail Training Association Netherlands (STAN) en Youth in Action. Kijk op www.atseasailtraining.com voor meer informatie of mail naar info@seasailtraining.com.
 
--- Bataviahaven Botenshow op 27 en 28 april

zeepost

Nieuw dit jaar is het evenement Vaarbestemming Lelystad – Bataviahaven Botenshow op zaterdag 27 en zondag 28 april a.s in de Bataviahaven van Lelystad met op zaterdag een KNRM-reddingsdemonstratie met SAR Helicopter.

Een van de meest in het oogspringende gebeurtenissen tijdens dit watersportevenement is, naast de aanwezigheid van circa 80 te koop aangeboden zeil- en motorboten, de demonstratie zaterdag met een SAR Helicopter. In samenwerking met de in Lelystad gevestigde KRNM post, wordt door een Search and Rescue helicopter een reddingsdemonstratie worden gegeven. Deze spectaculaire aktie begint zaterdag 27 april om half elf.

Diverse schepen van de Bruine Vloot houden het weekend van 27 & 28 april Open Dag. Bezoekers zijn van harte welkom deze bijzonder fraaie schepen niet alleen van buiten maar vooral ook van binnen te bekijken. Enkele van deze schepen organiseren ook korte vaartochten met bezoekers.

Zowel zaterdag als zondag zijn schepen van Eilandhopper aanwezig. Deze schepen, beiden meer dan 100 jaar oud, worden ingezet voor korte en langere vaarvakanties van en naar verschillende waddeneilanden. Ook met deze schepen kunnen belangstellenden beide dagen, aan het eind van de dag, een vaartochtje op het Markermeer maken.
Het watersportseizoen is begonnen en dat is direct te merken in de Bataviahaven van Lelystad.
Meer informatie www.bataviahavenbotenshow.nl


Zeepost is een uitgave van Wouter van Dusseldorp.
Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De meeste links in Zeepost zijn beperkt houdbaar.
Zeepost brengt o.a. nieuws van de BBZ.
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door Bataviahaven en EFM verzekeringen.
Heb je zelf nieuws voor zeepost: mail aan wouter@zeepost.info
Voor het archief van zeepost ga je naar: archief
Jouw vrijwillige bijdrage kan je overmaken naar 'Zeepost', bankrekening nr. 65.77.40.144 in Hoorn. Wil je hiervoor een rekening, klik dan hier.