Nieuwsbrief 10 februari - 9 maart 2021
 ACTUEEL
Actualia deontologie
Nexus livestream 16 maart 2021
en/of on demand 17/3-16/4 2021: Programma
Bij deze studieavond is dit cahier inbegrepen

 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 PUBLIEK RECHT
WETGEVINGSTECHNIEK

De Vlaamse RIA als geheim wapen bij de proportionaliteitstoets door het Grondwettelijk Hof?
L. Martens, RW 2020-2021, nr. 27, 06/03/2021, 1043

BESTUURSRECHT
 

Rechterlijke toetsing van bestuurshandelen: hoe vol moet die rechtsmacht juist zijn?
P.-J. Van de Weyer, TBP 2021/2, 73

Grondwettelijk Hof legt bom onder vuurwerkverbod
E. Verniers, Juristenkrant nr. 423, 10/02/2021, 2
GwH nr. 165/2020, 17 december 2020

LOKALE OVERHEDEN


Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
De precaire verhouding met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
M. DeCock, NJW nr. 437, 24/02/2021, 142

OVERHEIDSOPDRACHTEN


Schadevergoedingscontentieux inzake overheidsopdrachten
Stand van zaken na zeven arresten van de Raad van State
C. De Koninck, NJW nr. 436, 10/02/2021, 94

Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten
Driemaandelijks tijdschrift 2020/3
Inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT


Minnelijke onderhandelingstermijn bij onteigening
A. Coppens, RW 2020-2021, nr. 27, 06/03/2021, 1042

25 jaar TROS
25 boeiende inzichten
Tijdschrift voor ruimtelijke ordening, omgeving en stedenbouw (TROS)
nr. 100, okt-nov-dec 2020
Inhoudstafel

Oordelen over nieuwe plantmodificatietechnieken: recht, wetenschap, innovatie en cosmopolitiek
S. Gutwirth, N. Van Dijk, TMR 2020/6, 671

ENERGIERECHT


Energierecht in België en Vlaanderen
Auteurs: Pieterjan Claeys, Cedric Degreef, Thomas Deruytter, Tinne Van der Straeten
Editor: Frederik Vandendriessche
Intersentia 2021, 403 p.
Beschrijving + inhoudstafel

WOONBELEID


Kroniek van de sociale huisvesting (2014-2019)
T. Vandromme, B. Hubeau, RW 2020-2021, nr. 28, 13/03/2021, 1083

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)

Inhoudstafel nr. 2020-2021/3

GRONDRECHTEN EN MENSENRECHTEN


Vrijspraak Apache is opsteker voor journalistieke vrijheid

D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 5

Hof van Justitie erkent ruime draagwijdte van het zwijgrecht

M. Delanote, Fisc. Act. nr. 7, week 18-24 feb 2021, 5
Zie ook:
S. Lamberigts, Hof van Justitie erkent zwijgrecht in administratief onderzoek wegens handel met voorkennis, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 4
(HvJ 2 februari 2021, C-481/19)

Hoge hordes voor burgemeester die eredienstgebouw wil sluiten?

J. Bernaerts, L. Todts, A. Overbeeke, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 17

De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof

D. De Meyst, S. Indesteege, S. Smet, J. Theunis, S. Verbist, M. Vrancken, TBP 2021/1, 4

Rechtspraak in kort bestek EHRM
K. Keyaerts, W. Michiels, T. Strafr. 2021/1, feb 2021, 39

Bedelen is een mensenrecht
L. Lavrysen, Juristenkrant nr. 423, 10/02/2021, 1
Bespreking EHRM 19 januari 2021, Lacatus t. Zwitserland, nr. 14065/15

Rechtspraak rechten van de mens
JLMB 2021/07
Inhoudstafel

DIERENWELZIJN


Vlaams gewest verbiedt gebruik van paardachtigen op evenementen
E. Verniers, Juristenkrant nr. 423, 10/02/2021, 5

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE


Vijf jaar netneutraliteit in de EU: de stand van zaken
R.G. Waterman, Computerrecht 2021/1, 18

GEGEVENSBESCHERMING 

Les citoyens contrôlés via leurs données Covid? Le ‘datamatching’ et le ‘datamining’ utilisés par l’État
E. Degrave, JT N°6845, 13/02/2021, 125

Drones in de privésfeer: de tandpasta uit de tube
E. Valgaeren, Editoriaal, Computerrecht 2021/1, 1

‘Verantwoordelijk’ voor de verwerking: over de criteria en consequenties van gezamenlijke verantwoordelijkheid onder de AVG
M.A.A. Oostveen, Computerrecht 2021/1, 3
 
 BURGERLIJK RECHT
BURGERLIJKE STAND

Verbetering en nietigverklaring van akten van de burgerlijke stand. Commentaar bij hoofdstuk 2 van de wet van 31 juli 2020
S. Heylen, T.Fam. 2021/2, 34

FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


Handboek Estate Planning II: Erfrecht en giften
Editors: Alain Laurent Verbeke, Bart Verdickt
Auteurs: Renate Barbaix, Hélène Casman, Christoph Castelein, Johan Du Mongh, Nathalie Labeeuw, Sven Mosselmans
Intersentia 2021, 1280 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het personen- en familierecht
F. Swennen, zevende, herziene uitgave, Intersentia 2021, 625 p.
Beschrijving + inhoudstafel

EOT-overeenkomsten anno 2019 – Wetgevende innovaties en modelclausules
Gerd Verschelden, Lise Voet, KnopsPublishing 2019, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht

C. Declerck, Over wetsvoorstel nr. 55-1272. Warme oproep tot ernstig debat, T. Fam. 2021/2, 30
(Wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek - 55K1272)

Nieuw leven voor alternatieve schenkingstechnieken?

H. Casman, A.L. Verbeke, N. Nijboer, B. Verdickt, Nieuwsbrief Notariaat nr. 4, 1
Nu de zogeheten ‘Kaasroute’ gesloten is, rijst nog meer dan vroeger de vraag naar alternatieve schenkingsvormen die toelaten roerende goederen te schenken zonder hiervoor een beroep te doen op een notaris.

Internationale familierelaties post-Brexit

S. Pfeiff, ‘The show must go on’: quelles relations familiales internationales post-Brexit?, Act.dr.fam. 2021/2, 52

Inbreng en langstlevende echtgeno(o)t(e), the sequel: hoe het oud artikel 858bis oud BW smeult in het hervormde recht
E. Vyncke, T. Not. 2021/2, feb 2021, 99

Het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld verblijfsrecht: proeve van model
J.-E. Beernaert, T. Not. 2021/2, feb 2021, 119

Hoger beroep in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling en de impact hiervan op de notariële fase
B. Van den Bergh, T. Not. 2021/2, feb 2021, 149

Bewind over de persoon en coronavaccinatie

A. Billiet, P. Buyse, C. Fourie, L. Vrancken, T.Vred. 2021/1-2, jan-feb 2021, 26

Persoonlijke mijmeringen rond erfbelasting vanuit de praktijk

Naar het voorbeeld van de ‘grondregels van het Belgisch fiscaal recht’ van Prof. Dr. S. Van Crombrugge
N. Geelhand de Merxem, TEP 2020/4, 781

Aanvullend pensioen en huwelijksgemeenschap

T. Roovers, VIP 2020/3, 28

De fiscale aspecten van de inbreng en de inkorting van giften anno 2020: een huidige stand van zaken
T. Lauwers, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 119

De vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Een draaiboek
S. Seyns, E. Croppen, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 122

Over de mededeling van stukken in het notariële fase van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
B. Van den Bergh, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 148

Huwelijksvermogen en internationaal privaatrecht: van casuïstiek naar regelgevend kader
T. De Roo, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 155

Schijnerkenning
O. De Cuyper, Les reconaissances frauduleuses d’enfants au fil des récents rebondissements législatifs et jurisprudentiels, RTDF 2020/3, 599

GOEDERENRECHT


Openbaar domein en domeingoederen in het nieuwe goederenrecht
Verankering zonder definitieve afbakening?

W. Neven, M. Castelein, Nieuwsbrief Notariaat nr. 3, weken 7 en 9 2021, 1

Inleiding tot hervorming van het goederenrecht
J. Malekzadem, M. Sleutjes, T. Vred. 2021/1-2, jan-feb 2021, 9

Verruimde hypothecaire publiciteit in het nieuw Burgerlijk Wetboek
N. Janssens, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 100

De ‘vervreemding’ van gemene delen in de context van appartementsmede-eigendom
C. Willemot, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 109

Afstandsregels bij openbaar groen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek: private belangen of meer groen?
C. Borucki, MER 2020/4, 223

VERBINTENISSENRECHT 

De natuurlijke verbintenis, een morele held met een juridische cape?
S. Moeremans, RABG 2021/1, 72

Rechtspraak natuurlijke verbintenis
RABG 2021/1
Inhoudstafel

Rechtspraak verkoop onroerend goed – verkoop voertuig
JLMB 2021/09
Inhoudstafel

Themanummer Huur 1 (rechtspraak)
T.Vred. 2021/1-2, jan-feb 2021
Inhoudstafel

De gekruiste optie: hoe de goede huisvader vaak de clandestiene toer op gaat…
(inzake de wederzijdse koop- en verkoopbelofte)
R. Messiaen, K. Schaut, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 115

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

De regulering van artificiële intelligentie
M. Fierens, E. Van Gool, J. De Bruyne
(deel 2) - Een analyse van buitencontractuele aansprakelijkheid, RW 2020-2021, nr. 26, 27/02/2021, 1003

Shell is aansprakelijk voor olieverontreiniging in Nigeria
C. Borucki, S. Van Eekert, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 10
(Gerechtshof Den Haag 29 januari 2021)
 
JEUGDRECHT
Grondwettelijk Hof vernietigt twee bepalingen jeugddelinquentiedecreet
J. Leenknecht, K. Veeckmans, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 2

GwH 22/2021, 11 februari 2021

Rolnummer(s): 7268
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 « betreffende het jeugddelinquentierecht »
Trefwoorden: Jeugdbescherming - Vlaamse Gemeenschap - Maatregelen t.a.v. minderjarigen die worden vervolgd wegens een als misdrijf omschreven feit - Procedure - Maatregelen en sancties
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Vernietiging
(in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 :
- de woorden « , overeenkomstig de opgesomde volgorde » in artikel 16, § 1
- artikel 37, § 1, tweede lid, en § 4)
2. Verwerping het beroep voor het overige (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.39.4.2, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.11.2, B.29.2, B.71.1, B.71.2 en B.71.3, en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.11.1)

Informatieve nota:
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-022n-info.pdf
 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Today’s Lawyer
nr. 1, maart 2021
Het advocatenkantoor en het verantwoord ondernemerschap: de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) - Verplichte vaccinatie op kantoor? - Quota pars litis: hoe Nederlandse advocaten een stukje van de buit mogen ontvangen – Als de post het kan … - De conclusie: een pleidooi voor het geschreven woord – Gevaren van en tips om eigen emoties een gesprek (niet) te laten beïnvloeden – De onbehoorlijke praktijkuitoefening en de deontologie in Nederland

JUSTITIE

Commentaar op beleidsverklaring en  beleidsnota Justitie
L’exposé d’orientation politique du ministre de la justice
D. Chevalier, , Le tempo de la partition Vivaldi, JT N° 6848, 06/03/2021, 185
M. Messian, C. Verbruggen, Une justice plus rapide, JT N° 6848, 06/03/2021, 187
O. Nederlandt, Les volets pénal et pénitentiaire: une politique essentiellement sécuritaire et répressive, , JT N° 6848, 06/03/2021, 192
D. Chevalier, Une justice rapide, ferme et humaine sur le terrain, JT N° 6848, 06/03/2021, 196
C. Matray, Et si on imaginait tout autre chose?, JT N° 6848, 06/03/2021, 197
Beleidsverklaring: Kamer 2020-2021, nr. 55-1610/015
Beleidsnota: Kamer 2020-2021, nr. 55—1580/16

Digitalisering van justitie: de burger eerst plaatsen
R. Boone, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 13
Zie ook: ‘Op weg naar de digitale justitie van morgen: transparant, intuïtief en inclusief’ – Hoven & Rechtbanken, 8 februari 2021

GERECHTELIJK RECHT

Principes généraux. L’organisation judiciaire
J.-S. Lenaerts (ed.), auteurs: Balot François, Biemar Bénédicte, reeks: La jurisprudence de code judiciaire commentée, Vol. IA, La Charte 2021, 642 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bemiddeling
B. Inghels, Les questions de procédure dans la conciliation judiciaire, JT N°6845, 13/02/2021, 128

Het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof heeft een absoluut gezag van gewijsde
De door het Grondwettelijk Hof gewezen vernietigingsarresten hebben een absoluut gezag van gewijsde vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
Cass. 15 januari 2021, C.20.0174.N

NOTARIAAT


De digitale notaris
Technologie voor en door het notariaat van de 21e eeuw
B. Verheye, die Keure 2021, 140 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Duurzame economie
H. Jacquemin, P. Limbrée, Mobiliser le droit de l’entreprise pour promouvoir le développement durable et l’économie circulaire, JT N° 6847, 27/02/2021, 161

Win-winkapitaal -  vriendenaandeel

https://www.pmvz.eu/#vriendenaandeel
Na de volstorting moet er een ‘uitgifteovereenkomst vriendenaandeel’ opgemaakt worden. Op de website van de Participatiemaatschappij Vlaanderen vindt men het modelformulier

Rechtspraak handelsrecht
- insolventie
JLMB 2021/08
Inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN


Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (TRV-RPS)
Inhoudstafel 2020/8

De elektronische algemene vergadering van een vennootschap, VZW en IVZW verduidelijkt ingevolge COVID-19

S. Deschepper, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 26, 27/02/2021, 1002

INSOLVENTIERECHT


Gerechtelijke reorganisatie: brengen tijdelijke versoepelingen soelaas?
KvT, Balans nr.867, 28/02/2021, 6

CONSUMENTENRECHT


De regulering van artificiële intelligentie
M. Fierens, E. Van Gool, J. De Bruyne
(deel 1) – Een algemene stand van zaken en een analyse van enkele vraagstukken inzake consumentenbescherming, RW 2020-2021, nr. 25, 20/02/2021, 962

INFORMATICARECHT


Artificiële intelligentie in 2021: veel wetgevende en beleidsinitiatieven, maar meer focus nodig op digitale geletterdheid
J. De Bruyne, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 8

MEDEDINGING


Europese rechter bevestigt regulerende rol sportfederaties en Internationaal Hof van arbitrage voor de Sport
A. Vermeersch, Juristenkrant nr. 423, 10/02/2021, 6
Ger.EU 16 december 2020, nr. T-93/18, International Skating Union t . Europese Commissie
Mededinging – Ondernemersvereniging – Wedstrijden hardrijden op de schaats – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Regelgeving van een sportfederatie – Evenwicht tussen het mededingingsrecht en de specifieke kenmerken van de sport – Sportweddenschappen – Hof van Arbitrage voor Sport – Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten – Territoriale werkingssfeer van artikel 101 VWEU – Mededingingsbeperkende strekking – Corrigerende maatregelen

VERZEKERINGEN


To b2b or not to b2b: impact op de verzekeringssector van de nieuwe bepalingen inzake onrechtmatige bedingen
S. Lodewijckx, T. Meurs, TBH 2020/9, 1083

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid bouwsector
A. Rigolet, L’assurance obligatoire dans le domaine de la construction après les lois du 31 mai 2017 et du 9 mai 2019, TBH 2020/9, 1100

Rechtspraak verzekeringen
TBH 2020/9
Inhoudstafel

INTELLECTUELE EIGENDOM


Auteursrecht – Capita selecta
Jeff Keustermans, Peter Blomme, Tweede herziene editie, Intersentia 2021, 505 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
FINANCIEEL RECHT
Heimelijke transacties met cryptocurrrencies: een grijs gebied tussen witwaspraktijken en verstandige praktijken
A.G. Silonero, Computerrecht 2021/1, 10
 
STRAFRECHT
Onrechtmatig beslag camera van journalist is diefstal
S. Royer, N. Krack, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 1
(Corr. Brussel, 28 januari 2021, onuitg.)

Controle hechtenis houdt geen automatisch onderzoek over ontvankelijkheid strafvordering in
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 11

Innovatieve aanpak leidt tot meer veroordelingen voor verkrachtingen in Antwerpen
R. Boone, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 12

Op zoek naar normatief principe voor uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs in tijdperk van ‘mass data gathering’
E. Maes, M. Panzavolta, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 16

Blanchiment de capitaux anno 2021: enjeux préventifs et répressifs

A. Lecocq, A. Bartholomeeusen, JT N° 6846, 20/02/2021, 141

Invoering van een nieuwe wet houdende diverse bepalingen inzake justitie

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie - 55K1696
Aangenomen door de Kamer op 11 februari 2021
- Uitvoering Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie
-Wijziging artikel 32 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde -  voorlopig toegelaten verzending van niet ondertekende vonnissen per e-mail
- Omzetting Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt
- Wijziging artikel 21bis van het Wetboek van strafvordering

Nullum Crimen

Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht
Inhoudstafel nr. 1, feb 2021

De impact van een beschikking van de onderzoeksrechter tot ET op een hangend hoger beroep inzake voorlopige hechtenis

P. Daeninck, T. Strafr. 2021/1, feb 2021, 2

De vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de klachten- en de beroepscommissies belast met de behandeling van klachten van gedetineerden, gezien door de bril van de rechtspraak
P. Lefranc, T. Strafr. 2021/1, feb 2021, 9

Rechtspraak in kort bestek EHRM
K. Keyaerts, W. Michiels, T. Strafr. 2021/1, feb 2021, 39

Terroristische misdrijven

C. Moreau, Droit pénal de l’ennemi versus droit pénal du citoyen. Réflexions sur le droit pénal à partir de la fonction d’anticipation mise en avant par les infractions terroristes incriminées par les articles 140sexies et 140septies du Code pénal, RDP 2021/2, feb 2021, 101

Kindermoord en zwangerschapsontkenning (art. 396 Sw)
N. Puissant, L’infanticide et le déni de grossesse, RDP 2021/2, feb 2021, 137

Rechtspraak Straf- en strafprocesrecht
RABG 2021/2
Inhoudstafel

VERKEERSRECHT


Rechtspraak verkeersrecht

JLMB 2021/06
Inhoudstafel

 FISCAAL RECHT
Mondmaskers en gel: voordeel van alle aard of kost eigen aan werkgever
JVD, Fiscoloog nr. 1692, 03/03/2021, 5
Bespreking Circulaire 2021/C/15 over de terbeschikkingstelling en terugbetaling van mondmaskers en hydroalcoholische handgels (Fisconetplus)

Thuiswerk werknemers: welke vergoedingen zijn aanvaardbaar?
CB, Fiscoloog nr. 1692, 03/03/2021, 7
Bespreking Circulaire 2021/C/20 van 26 februari 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk (Fisconetplus)

Goedkope leningen: referentie-rentevoeten voor 2020

Fiscoloog nr. 1692, 03/03/2021, 10
Gepubliceerd in BS 01/03/2021

Buitenlands onroerend goed: aangifte per 27 maart, 30 juni en 31 december

JVD, Fiscoloog nr. 1692, 03/03/2021, 11

Voordelen van alle aard, abnormale voordelen

M. Delanote, Het ene voordeel is het andere niet, Fisc. Act. nr. 8, week 25 feb – 3 mrt 2021, 1

Witwaswetgeving
T. Vandeweyer, J. De Wachter, Documenten toevoegen aan het UBO-register: opletten voor overkill, Fisc. Act. nr. 8, week 25 feb – 3 mrt 2021, 5

Vennootschapsbelasting

P. Van den Berghe, L. Cassimon, Minimale belastbare grondslag en belastingsupplementen: streven naar meer compliance levert meer discussies op, Fisc. Act. nr. 8, week 25 feb – 3 mrt 2021, 8

Strengere sancties voor de belastingplichtigen die een onroerend goed in het buitenland niet aangeven, maar eveneens voor zij die werken in onroerende staat uitvoeren in België en dit evenmin aangeven

E. Masset, Taxwin 26/02/2021
17 FEBRUARI 2021. - Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenlandgelegen onroerende goederen, BS 25/02/2021, bl. 17194

Hof van Justitie erkent ruime draagwijdte van het zwijgrecht

M. Delanote, Fisc. Act. nr. 7, week 18-24 feb 2021, 5
Zie ook:
S. Lamberigts, Hof van Justitie erkent zwijgrecht in administratief onderzoek wegens handel met voorkennis, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 4
(HvJ 2 februari 2021, C-481/19)

Bewijsgaring met schending grondrecht: geen automatische bewijsuitsluiting

CB, Fiscoloog nr. 1691, 24/02/2021, 1

Bedrijfsvoorheffing
JVD, Vrijstelling bij ploegen- of nachtarbeid: hoe de één-derde norm’ berekenen?, Fiscoloog nr. 1691, 24/02/2021, 4

Waardeverminderingen

L. Maes, Rulingdienst aanvaardt ‘globaal’ vastgestelde ‘waardeverminderingen’, Fiscoloog nr. 1691, 24/02/2021, 6

Meerwaarde op beroepsmatig actief kan geen ‘divers inkomen’ zijn
JVD, Fiscoloog nr. 1691, 24/02/2021, 8

Veroordeling wegens onredelijke termijn: meer dan Pyrrusoverwinning?
P. De Vos, Fiscoloog nr. 1691, 24/02/2021, 9

Vlaamse registratiebelasting – Verkooprecht

E. Spruyt, Plafond Vlaamse meeneembaarheid (voor de eerste maal) verhoogd naar 13 000 EUR, Nieuwsbrief Notariaat nr. 3, weken 7 en 9 2021, 6

DAC6 : het aangifteformulier is beschikbaar!
S. Scarna, TaxWin 19/02/2021
FOD Financiën FAQ: DAC 6
FOD Financiën online aangifteformulier invullen
Deze moet daarna worden ingediend via het platform MyMinFin.
FOD Financiën publicatie toelichtingen
Taks op effectenrekeningen en antimisbruikbepalingen
A. Haelterman, L. De Broe, De TER en de antimisbruikbepalingen: wanneer is er sprake van ‘misbruik’?, Fiscoloog nr. 1690, 17/02/2021, 4

Grondwettelijk Hof stelt toepassing kaaimantaks voor trusts op scherp

G.D. Goyvaerts, Fisc. Act. nr. 6, week 11-17 feb 2021, 5

Billijker sancties in erfbelasting en lagere nalatigheids- en moratoriuminterest
E. Spruyt, Fisc. Act. nr. 6, week 11-17 feb 2021, 8

Taks op effectenrekeningen 2.0 is goedgekeurd

Wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.- 55K1708
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 11 februari 2021

Elektronische fiscale post wordt regel, papier wordt uitzondering

L. Maes, Fiscoloog nr. 1689, 10/02/2021, 1
26 JANUARI 2021. - Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, BS 10/02/2021, bl. 12719

Kostenaftrek bedrijfsleidersvilla van vennootschap blijft moeilijk
SVC, Fiscoloog nr. 1689, 10/02/2021, 5

Taks op effectenrekeningen: Belgische tak 23-polissen krijgen volle laag

P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr. 1689, 10/02/2021, 6

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2022

Fiscoloog nr. 1689, 10/02/2021, 10

Pleidooi voor een pragmatische fiscale wettenmaker
K. Morbee, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 596, feb 2021, 155

Nieuwe effectentaks niet herschreven na advies Raad van State, wel andere filosofie
K. Hellinckx, J. Goubert, Fisc. Act. nr. 5, week 4-10 feb 2021, 1

‘Misbruik’ staat centraal bij nieuwe effectentaks
K. Hellinckx, J. Goubert, , Fisc. Act. nr. 5, week 4-10 feb 2021, 6

De zogeheten ‘achterpoort der schande’ dicht sedert 15 december 2020

P. Macaluso, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 595, feb 2021, 115

Heropbouw van het verdragswerk

Belgisch rapport n.a.v. het 74ste IFA-congres (16-25 november 2020) (Reconstructing the Treaty Network)
P. De Vos, C. Docclo, TFR nr. 595, feb 2021, 118

Pure aandelenoverdracht of eerder verkoop van ‘onderliggend’ onroerend goed? Een greep uit twintig jaar rechtspraak
B. Indekeu, rubriek ‘Reflectie’,  TFR nr. 596, feb 2021, 168

Wat is werkelijkheid voor de nieuwe effectentaks?
F. Vanistendael, ‘Editoriaal’, AFT 2021/1, 2

Vlabel, het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel
N. Geelhand de Merxem, TEP 2020/4, 748

Persoonlijke mijmeringen rond erfbelasting vanuit de praktijk
Naar het voorbeeld van de ‘grondregels van het Belgisch fiscaal recht’ van Prof. Dr. S. Van Crombrugge
N. Geelhand de Merxem, TEP 2020/4, 781

De fiscale aspecten van de inbreng en de inkorting van giften anno 2020: een huidige stand van zaken
T. Lauwers, Bericht aan het notariaat 2020/3-4, 119

Welke inlichtingen ontvangt de Belgische fiscus over uw buitenlands vermogen en wat kunnen de fiscale gevolgen zijn?

T. Vandeweyer, VIP 2020/3, 4

Lokale & Regionale Belastingen (LRB)

nr. 2020/4
Inhoudstafel

BTW

BTW-verlaging bij ‘lopende projecten’: ook bij ‘levering’ van woningen

I. Massin, Fiscoloog nr. 1692, 03/03/2021, 1

Nieuwe btw-regeling afbraak en heropbouw blijft fundamentele vragen oproepen

B. Buelens, Heropbouwtarief gunstiger voor kopers dan voor bouwheren?, Fisc. Act. nr. 6, week 11-17 feb 2021, 1

Circulaires betreffende btw
S. Vandermarliere, E. Brams, Nieuw jaar, nieuwe coronamaatregelen, Btw Brief nr. 2, feb 2021, 1

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


De verplichting tot registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen

R. Deblauwe, AFT 2021/1, 5

Hoe worden ‘Deense zaken’ toegepast in buitenlandse rechtspraak?

E. Van Malder, Fiscoloog Internationaal nr. 447, 28/02/2021, 1

‘Beneficial owner’ en ‘oude’ DBV’s: de Spaanse Colgate-Palmolive-zaak

A. Navarro, Fiscoloog Internationaal nr. 447, 28/02/2021, 6

Verrekenprijzen
G. Bombeke, D. Geuens, BEPS 13 – documentatieformulieren: nieuwe FAQ, , Fiscoloog Internationaal nr. 447, 9

Oplossing voor ‘discriminatie’ buitenlandse vakantiewoningen definitief goedgekeurd
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 7, week 18-24 feb 2021, 1

Buitenlands onroerend inkomen: de nieuwe aangifteverplichtingen
JVD, Fiscoloog nr. 1690, 17/02/2021, 1

De jacht op de holding: is het Italiaanse Hoogste Gerechtshof het noorden kwijt?
L. Brosens, TFR nr. 596, feb 2021, 159

 SOCIAAL RECHT
Het mobiliteitsbudget bestaat twee jaar – Tijd voor een stand van zaken
J. Lein, Sociale Praktijkstudies nr. 2020/5, Wolters Kluwer 2021, 93 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector
Inger De Wilde, Patrick Humblet, Ria Janvier, Sarah Palinckx, Adminstratieve rechtsbibliotheek, Algemene reeks, die Keure 2021, 1066 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal strafrecht en Covid-19: too many notes?
C. Persyn, RW 2020-2021, nr. 28, 13/03/2021, 1082

Discriminatie van werknemers
F. Dorssemont, De sluiers vallen af: religie, blijf in uw kot!, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 14
(Arbh Gent 12 oktober 2020)

Omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het Corona virus COVID-19: positief advies van de NAR
L. Ferreira, SocialWin 19/02/2021
Advies nr.  2.199 betreffende het voorontwerp van wet tot invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19
In de ministerraad van 12 februari 2021 werd ook een ontwerp besproken van vrijstelling van dienstprestatie voor vaccinatie in de publieke sector.

Deliveroo bezorgers hebben een arbeidsovereenkomst
Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: crisismaatregelen tot 30 juni 2021
KvT, Balans nr. 866, 15/02/2021, 6

Arrest HvJ Katoennatie/Middlegate inzake erkende havenarbeid (Wet Major)
HvJ 11 februari 2021, Arrest in de gevoegde zaken C-407/19 Katoen Natie Bulk Terminals NV en General Services Antwerp NV / Belgische Staat en C-471/19 Middlegate Europe NV / Ministerraad
HvJ Perscommuniqué nr. 15/2021 van 11 februari 2021
Het Hof oordeelt dat heel wat aspecten van de wet strijdig zijn met het recht op vrije vestiging en vrije diensten.
Het veiligheidsaspect van de wet is wel verenigbaar met het Unierecht:
“Een wet op grond waarvan havenarbeid is voorbehouden aan erkende havenarbeiders kan verenigbaar zijn met het Unierecht indien deze wet als doel heeft om de veiligheid in de havengebieden te waarborgen en arbeidsongevallen te voorkomen.”
Zie ook:
I. Van Hiel, Wet Major doorstaat toets aan Unierecht, Juristenkrant nr. 424, 24/02/2021, 6

Kaderleden tellen mee voor vakbondsafvaardiging

I. Van Hiel, Juristenkrant nr. 423, 10/02/2021, 4
(Arbh. Antwerpen, afd. Antwerpen, 13 januari 2021, nr. 2019/AA/412, onuitg.)

‘Van Italiaanse afkomst, mevrouw?’ – Gegevensverwerking in het kader van een diversiteitsbeleid: wat mag de werkgever weten?

M. Caproni, OR 2021/2, 26

Time or cash? – Overuren uitbetalen of recupereren?
F. Blomme, OR 2021/2, 35
 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
IPR

Un Hard Brexit pour la coopération judiciaire en matière civile et commerciale?
G. Croisant, JT N° 6846, 20/02/2021, 145
 
 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.