Quote
 Week 10
Jaar 2013
  ___________________________________________________________________________
  
Word meer jezelf, help anderen om meer zichzelf te worden, toon en vraag trouw aan de zaak, geef het goede voorbeeld
en creëer zingeving
 
Volgens mij geeft de ‘Securex Way of Leadership’ heel kernachtig weer waar het hem in leiderschap om gaat. David Ducheyne, Chief People Officer van de Securex Groep en laureaat HR Manager van het jaar, legt duidelijk uit dat een dergelijke aanpak heilzaam is voor zowel de medewerkers als voor het bedrijf. Je kan het interview nalezen in Peopleshere NL van februari 2013.
 
Hoe je dit vertaalt naar de dagdagelijkse praktijk hoeft ook niet zo moeilijk te zijn:
  • Word meer jezelf: ontdek met de zeven vragen van Tichy je persoonlijke visie op leiding geven en communiceer dit in verhaalvorm aan je medewerkers. Zo creëer je ook duidelijkheid en wakker je de intrinsieke motivatie van medewerkers aan omdat je tegemoetkomt aan een belangrijke basisnood van iedere mens.
  • Help de anderen meer zichzelf te worden: laat de medewerkers hun talenten ontdekken, geef ze ruimte om deze te ontplooien en geef gepaste feedback. Goede hulpmiddelen zijn de Via Survey of Character Strenghts van Seligman, de Kernkwadranten van Daniel Ofman en het gebruiken van geweldloze communicatie. Hiermee kom je ook tegemoet aan die drijfveren van mensen die de intrinsieke motivatie voeden.
  • Toon en vraag trouw aan de zaak: vervul je basisopdracht als leidinggevende m.a.w. het meehelpen realiseren van de Visie-Missie-Waarden van het bedrijf en deze tot leven brengen door er dagdagelijks op de ene of de andere manier naar te verwijzen en ze te gebruiken bij het nemen van beslissingen.
  • Geef het goede voorbeeld: vanuit de waarden van de bedrijfsvisie worden de gedragsregels bepaald. Streef ernaar deze te respecteren. Als je zelf recht in je schoenen staat dan ben je ook geloofwaardig wanneer je anderen tot de orde roept als ze de kantjes eraf lopen. Vergeet niet de medewerkers te complimenteren die wel naar de gedragsregels leven. Zo wordt je betrouwbaar, schep je vertrouwen en werk je aan de cultuur van je bedrijf.
  • Creëer zingeving: de zingeving zou moeten vervat zitten in de visieverklaring. Indien dit niet zo is dan stel je jezelf en je medewerkers de vraag “waarom doen we wat we doen”. Op dit antwoord vraag je nog eens ‘waarom doen we dit’. Doe dit nog drie keer en dan kom je terecht bij de kern, het hoger doel. Mensen worden intrinsiek gemotiveerd wanneer ze zich verbonden voelen met een hoger doel.
Als alle leidinggevenden van Securex deze manier van leiderschap beleven dan moet dit een droomfirma zijn om in te werken met een motiverende werkomgeving en een pracht van een bedrijfscultuur.
 
Naar principes toe is leiderschap opnemen dus vrij eenvoudig. Het moeilijkste als leidinggevende ligt in de confrontatie met jezelf, je grootste vijand. In een vorige aflevering heeft Nelson Mandela je al gezegd hoe je met een vijand kunt omgaan: "niet bevechten maar wel er je metgezel van maken". En dat kan alleen maar wanneer je jezelf in vraag durft te stellen en je op die manier open stelt voor verandering. Want wanneer je volgens Einstein “altijd doet zoals je altijd gedaan hebt dan zal je altijd krijgen wat je altijd gekregen hebt.”
 
Als hetgeen wat je als leidinggevende nu krijgt niet datgene is wat je zou willen krijgen dan rest er je, jammerlijk genoeg misschien, nog maar één ding over: de enige persoon veranderen die je echt kunt veranderen en dat ben jij.
 
We begrijpen dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Op papier lijkt het zo eenvoudig. Daarom zullen we één van de komende weken proberen om je te inspireren tot actie over te gaan. 

 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.