Nieuwsbrief november 2019

Eerste PV-installatie wordt geplaatst
Onze eerste PV-installatie is besteld en wordt de komende weken geplaatst. De eerste 87 kWp aan PV-installaties, goed voor het verbruik van een 25-tal gezinnen, is dan een feit. We zijn blij dat we dit kunnen meedelen.
Via de pers of een volgende nieuwsbrief verspreiden we de details. Iets om naar uit te kijken!
Uitbreiding Windturbine Turnhout-zuid bij Yepp definitief vergund

  Enkele weken geleden kregen we het goede nieuws dat de vergunning van een windmolen op de locatie van Yepp in Turnhout definitief is. Onze projectpartner Eneco werkt verder aan de definitieve configuratie van deze windmolen.
Tegen de vierde molen voor Turnhout-zuid, op locatie van de oude Philipssite, loopt nog een beroepsprocedure.

Kempen2030 
Op vrijdag 11 oktober ondertekenden 29 Kempense burgemeesters het burgemeestersconvenant "Kempen2030".
40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050

Ook Campina Energie was aanwezig. We willen, samen met onze coöperanten, een goede en betrouwbare partner zijn om de  doelstellingen uit het convenant te verwezenlijken. Samen voor 40 % minder CO2 in 2030!
www.kempen2030.be
Toekomstforum Kempenpact 2030
Campina Energie was goed vertegenwoordigd op het toekomstforum Kempenpact 2030 op 25 en 26 oktober waar 85 Kempenbelievers samenkwamen om te brainstormen over de toekomst van de Kempen.
De volgende tijd zal Campina Energie mee de schouders zetten onder de hefboomprojecten "Kempenergie" en "Hai Tech Fund 2030".
Kempenergie wil helpen bij het realiseren van de doelstellingen uit het burgemeestersconvenant Kempen 2030.
Hai Tech Fund 2030 wil een fonds opzetten voor de financiering van de strategische initiatieven.
Als Campina Energie willen we hierbij het belang van burgerparticipatie blijven benadrukken en in praktijk brengen waar mogelijk.
 
 
 
Vennoot worden en extra kapitaalronde
Vennoot worden kan nog steeds, zij het op dit ogenblik voor slechts 1 aandeel. Binnenkort volgt een nieuwe kapitaalronde waarbij we bestaande vennoten als eerste de mogelijkheid bieden om extra aandelen te verwerven.
Meer informatie volgt.
 
Campina Energie cvba
 Dageraadstraat 16
 2300 Turnhout
 info@campinaenergie.be
 0474/36.92.70