Geachte Studie in Cijfers contactpersoon,

Met de release van de Studiekeuzedatabase van 28 mei jongstleden is Studie in Cijfers op veel plaatsen geactualiseerd: de studentaantallen, percentages doorstromers en diplomacijfers, enzovoort. Alleen de NSE-cijfers zijn, zoals eerder aangekondigd, (nog) niet aangepast. Daarnaast is in het dashboard en in het ontwerp van de plaatjes een aantal verbeteringen doorgevoerd. Ook de verantwoordingen worden aangepast aan de actuele bronnen en komen snel beschikbaar via het dashboard

Gevolgen voor u: schrijven van de toelichting
De nieuwe Studie in Cijfers afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld via het dashboard op Studiekeuze123.nl. 
Hierdoor wordt u in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de plaatjes opnieuw te schrijven – de oude toelichtingen passen immers niet meer bij de geactualiseerde cijfers.

Toelichting NSE-cijfers (nog) niet aangepast
Voor de bekostigde hbo-instellingen geldt dat de plaatjes zoals die in het dashboard staan niet meer zullen wijzigen voor wat betreft de NSE gerelateerde gegevens. Deze gegevens (tevredenheid, contacttijd) zijn en blijven gebaseerd op de cijfers van de NSE 2018 omdat de bekostigde hbo-instellingen zich dit jaar hebben teruggetrokken uit de NSE.

Voor de wo-instellingen en het niet-bekostigd onderwijs geldt dat de huidige plaatjes nu nog de NSE-cijfers van 2018 bevatten. De resultaten van de NSE 2019 worden op dit moment geanalyseerd door het CBS en worden daarna, bij een positief besluit hierover, gerepareerd  en opnieuw gereviewd om zekerheid te krijgen over de validiteit en betrouwbaarheid van de data. Dit wordt op zijn vroegst begin september afgerond en in de tweede helft van september zullen de nieuwe resultaten, bij een positief oordeel over de datakwaliteit, beschikbaar gesteld en geplaatst worden op Studiekeuze123.nl en in Studie in Cijfers. Aansluitend volgt voor de wo-instellingen en de private hbo-instellingen, opnieuw de gelegenheid de toelichtingen aan te passen.

Verbeteringen die in het dashboard of in de plaatjes zijn doorgevoerd
 • De lengte van het toelichtingenveld is met 100 posities toegenomen tot 355 karakters.
  Waarom? Instellingen hebben nu meer ruimte om een toelichting bij de cijfers op te nemen.
 • Als de toelichting is aangepast, wordt de gebruiker er expliciet op gewezen dat hij deze de wijzigingen moet  opslaan.
  Waarom? In voorgaande releases was dit minder duidelijk aangegeven waardoor soms per ongeluk informatie verdween.
 • De Studie in Cijfers pagina’s die in een iframe worden geladen, bevatten nu geen Google Tag Manager code meer.
  Waarom? Dit was in strijd met privacy wetgeving en is nu hersteld.
 • Bij opleidingen die méér dan 5 vestigingen hebben wordt de informatie nu in zijn geheel  links van de landelijke kolom weergegeven.
  Waarom? Dit ging fout in voorgaande releases, een afdruk paste niet op één A4. Dit is nu hersteld.
 • De zoekfunctie in het dashboard zoekt nu in alle opleidingsnamen.
  Waarom? In voorgaande releases werd er gezocht in  de lijst met studies en dat gaf soms verkeerde resultaten.
 • Er zijn enkele kleine verbeteringen en correcties aangebracht in de layout.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via info@studiekeuze123.nl.

Met vriendelijke groet,
Hans van Driel
 
U ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van Studie in Cijfers. Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze e-mail uitschrijven en halen wij uw gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.