Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2018 nr. 01
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwjaarswensen
 
Kliederkerk: Drie Koningen
 
Terugblik Top 2000
 
Week van het gebed
 
Jacobsladder in Hilversum
 
God's Woord
 
Leerhuis gastvrijheid
 
Midden in het leven
 
Groet uit Sprembergen
 
Samen in de kerk, nooit gesproken
 
 
Zondag 7 januari
Epifanie
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Richtingwijzer voor ons leven'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
31 januari start er een nieuwe Alphacursus.
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie. 
 
Projectkoor op Goede Vrijdag zoekt leden.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
Margreth Decker exposeert haar iconen.
 
AGENDA
Vrijdag 5 januari
Kliederkerk - Driekoningen van 10:00 - 13:00
 
Zondag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie
 
Dinsdag 9 januari
Stiltecentrum open
 
Ontspanningsmiddag voor senioren

Donderdag 11 januari
Stiltecentrum open
 
Zondag 14 januari
ds Kick Bras
 
Tienerdienst
 
Wandelen met Maria
 
SAVE THE DATE
Dinsdag 16 januari God's woord in mensenhanden
 
 

Zondag 7 januari

Matteüs 2:1-12
 
Verrassing! 
De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het kindje Jezus, waarmee ze aangeven wat voor kind dit is. Het thema ‘verrassing’ van deze week verwijst niet alleen naar het moment dat je iemand een cadeau geeft, maar ook naar het verrassende aspect van Jezus’ geboorte. 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 
Nieuwjaarswensen
  
Zondag 7 januari nemen we de gelegenheid om na de dienst elkaar een mooi, rijk en verrassend 2018 te wensen. Van harte welkom!
 
en
 
Maandag 8 januari nieuwjaarsreceptie van de Protestantse Gemeente Hilversum (PgH) in de Diependaalsekerk.
 
Kliederkerk: Drie Koningen
Op vrijdag 5 januari is er van 10.00 -13.00 uur weer kliederkerk!!
Het thema is: Drie Koningen.
 
We gaan met elkaar knutselen en, zoals de koningen dat deden, achter de ster aan op zoek naar….. En na deze reis gaan we natuurlijk weer met z’n allen pannenkoeken eten!!
 
  
 
 
 
 
Terugblik geslaagde Top 2000
De Top2000 dienst is een geslaagd experiment geweest. Uit alle wijkgemeenten zijn gemeenteleden naar de Bethlehemkerk gekomen om dit mee te maken. De kerk is vol. De sfeer is goed. Tijdens de inloop speelt de liveband en worden motivaties getoond voor muziekkeuzes. Mooie persoonlijke verhalen. [Foto's]
Om half elf start de dienst met een welkom, waarin iedereen uitgenodigd wordt mee te zingen en mee te bewegen met alle muziek die vanmorgen langskomt.
 
Week van Gebed
 
De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Vanuit onze wijkgemeente draagt de gebedskring zorg voor de organisatie.
 
Graag sluiten we ons aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.
 
Jacobsladder in Hilversum
De Regenboogkerk heeft op de vierde Adventszondag de primeur beleefd van een Jacobsladder met engelenfiguren waarvoor tieners model hebben gestaan. Samen met de Bussumse kunstenaar Willem Zijlstra ontwierpen zij transparante figuren van plastic.
De kunstzinnige ladder blijft tot 6 januari in de Regenboogkerk en reist daarna naar de Bethlehemkerk en de Morgenster. Lees meer ...
 
 
God's Woord in handen ...
 
 
 
Dinsdag 16 januari 20.00 uur, ds. W. Moehn in de Bethlehemkerk: “Gods Woord in handen van mensen – de Bijbel lezen en vertalen in het voetspoor van Luther” Hoe heeft Luther de Bijbel teruggegeven aan het Duitse volk en welke betekenis heeft het vertaalwerk van Luther voor de kerk in de 21e eeuw.
Dit is de derde avond in de serie leerhuisavonden, verzorgd door predikanten van buiten de Bethlehemkerk.
Tijdens deze avond denken we na over het vertalen van de Bijbel en de belangrijke rol die Luther gespeeld heeft.  Lees meer ...
 
Leerhuis Gastvrijheid
Op donderdag 8 februari (en niet op dinsdag 6 febuari, zoals abusievelijk in de laatste RdB heeft gestaan) zal ik een avond verzorgen over het thema gastvrijheid. Dit is de vierde avond in de serie leerhuisavonden, verzorgd door predikanten van buiten de Bethlehemkerk.
 
 
  
 
Midden in het leven
 
 
Op vrijdag 26 januari hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee” door Annelene en een onderwerp rond het thema “Kerk wat betekent dit (voor mij)”. 
Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje.
 
Lees meer ...
 
 
Groet uit Spremberg
De Auferstehungs-gemeinde Spremberg heeft een kerstgroet gestuurd aan de Bethlehemkerk. 
 
'Beste gemeenteleden van de Bethlehemkerk.
 
Wij wensen jullie een gezegend, vrolijk en vredig Kerstfeest toe. We hopen dat het jaar 2018 een rustiger jaar met minder conflicten wordt en dat de mensen leren begrijpen dat alleen een bedachtzaam overleg met elkaar naar een vreedzame wereld kan leiden. Laten we hopen dat de leiders van deze wereld alles doen wat in hun vermogen ligt om vrede te waarborgen....'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen in de kerk, nooit gesproken
20171218-icoon.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim Dekker en Caspar Stremler zouden elkaar elke zondag tegen kunnen komen in de Jacobikerk in Utrecht, maar ze hebben elkaar niet eerder gesproken. Daar komt nu verandering met behulp van het rad. Draaien… en samen in gesprek gaan.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl