Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2018 nr. 18
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Bevrijdingsdag 5 mei
 
Dodenherdenking 4 mei
 
Een nieuw begin
 
Lintje Kees Roeleveld
 
Uit de Kerkenraad
 
Kerk en school
 
Bikers Vaya con Dios
 
Avondmaalsviering kleine kring
 
Zoek het uit!
 
12-jaarsregeling dominees
 
Kerkenraad nieuwe stijl
 
Ambtsjubileum ds Jetty Scheurwater
 
Boek ds Kick Bras
 
 
Zondag 6 mei
Dienst van schrift en tafel
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Een olijftak: symbool voor de vrede tussen hemel en aarde'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
 
Solidariteitskas onbenut
 
College van Kerkrentmeesters heeft een vacature
 
Mensen lopen er niet mee te koop.
 
De dorpsdominee
 
Zaken goed geregeld
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 4 mei
Dodenherdenking

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag
 
Zondag 6 mei
ds. Jetty Scheurwater
 
Maandag 7 mei 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
Moderamen

Dinsdag 8 mei  Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 10 mei  Stiltecentrum open

Hemelvaartsdag
viering om 10:00 in de Bethlehemkerk

Vrijdag 11 mei BuurtkerkZang

Stercafé

Zondag 13 mei 
ds. Maarten Hameete

Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 6 mei

Genisis 8: 1- 14
 
Op de uitkijk 

Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog. Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Bevrijdingsdag 5 mei
 
  
Het thema van Bevrijdingsdag 5 mei is 70 jaar bevrijding. Op het bordes van Museum Hilversum ontvangt Broertjes oude en nieuwe veteranen, van wie er enkele honderden zijn in Hilversum. Voor het eerst in zijn ambtsperiode gebeurt dit op deze manier. Op de Kerkbrink is er een muzikaal programma en ook een optocht met authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, tussen 12 en 16.30 uur.
Lees meer ...
 
Dodenherdenking 4 mei
De vijfde Bill Minco-lezing wordt dit jaar gehouden door Nine Nooter. Nooter was 25 jaar verbonden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarvan 18 jaar als directeur. De Bill Minco-lezing, genoemd naar de bekende verzetsstrijder en oud-Hilversums gemeenteraadslid en wethouder, is een vast onderdeel van de 4 meiherdenking in Hilversum.
 
 
Een nieuw begin
  
Dit voorjaar zijn er twee Leerhuizen bij de oerverhalen uit Genesis 1 t/m 11.

In aansluiting op de lezingen uit Genesis (Pasen tot en met Pinksteren) bied ik twee leerhuizen aan na de diensten.
 
Op zondag 6 mei een pastoraal psychologisch leerhuis bij Genesis 2-4 en 11:1-9. Er is veel geschreven over de oerverhalen.  
 
Lintje voor Kees Roeleveld
Kees Roeleveld (oud koster van de Bethlehemkerk Hilversum) zit woensdag aan het begin van de avond met zijn vrouw aan tafel als de deurbel gaat. Als hij de deur opent herkent hij de burgemeester direct.
 
Eenmaal binnen, leest hij aandachtig de brief. “Ik zei van de week nog tegen de vrouw, er worden deze week ook weer lintjes uitgereikt.”
 
Lees meer ...
 
 
 
Uit de Kerkenraad: april
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen vanuit  de kerkenraadsvergadering van 23 april 2018
 
Beroepingswerk
De status quo in het beroepingswerk is momenteel nog gaande zolang de uitkomsten van het gesprek tussen de kerkenraad van de Diependaalse Kerk en de beroepbare predikanten van de PgH nog niet bekend zijn en zolang de algemene kerkenraad nog geen besluit heeft genomen of we extern mogen gaan beroepen.
 
 
Kerk en school hebben elkaar nodig
De relatie tussen de kerk en de school is belangrijker dan ooit. Kerken zoeken naar wegen om relevant te zijn voor de samenleving. Scholen zoeken op hun beurt naar wegen om hun identiteit gestalte te geven en bij te dragen aan de brede identiteitsvorming van leerlingen. Juist in deze zoektochten vinden scholen en kerken elkaar.
 
 
Bikers Vaya con Dios ...
 
 
 
 
Afgelopen zaterdagmorgen rond 9.00 uur vertrokken 8 motormuizen vanaf de Bethlehemkerk richting zuiden: De ‘Bethlehem Bikers’ hadden hun eerste toertocht mét overnachting in herberg ‘Lu fèye Boigelot’. 
 
Het was een enerverende tocht die ons als groep in meerdere opzichten dicht bij elkaar heeft gebracht. Leeftijdsgrenzen vielen weg en onheil werd zorgvuldig afgewend, zodat we de tocht allen veilig hebben volbracht. Het was een prachtig weekend en we zien nu al uit naar het volgende event! Lees meer ...
 
Avondmaalsviering kleine kring
Avondmaalsviering in kleine kring o.l.v. ds. Jetty Scheurwater op maandag 7 mei a.s.
 
De viering begint om 14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we samen koffie of thee aan de leestafel.
Wilt u voor deze viering opgehaald of na afloop weer thuisgebracht worden?
 
U kunt contact opnemen met Maria Kruithof.
  
 
Zoek het uit!
 
 
 
Dat is het thema van de KinderBijbelKeet-week dit jaar.
Wat gaan we dan uitzoeken met de kinderen? We gaan ontdekken wie Jezus is… Aan de hand van de dagthema’s willen we de kinderen laten weten hoe machtig Jezus is en dat Hij mensen redt en geneest.
De KinderBijbelKeet-week is van 28 tot en met 31 augustus, dus zet dat maar vast in je agenda, dan weet je zeker dat je met ons mee op zoek kan gaan.
 
 
12-jaarsregeling' voor predikanten
 
Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.
 
De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025 die de Protestantse Kerk heeft ingezet.
 
  
 
Kerkenraad nieuwe stijl
 
 
 
 
Te weinig ambtsdragers? Niet in de Hofkerk in Goor! De kerkenraad telt ruim tachtig ambtsdragers die vier keer per jaar vergaderen. Een nieuwe vorm van samen kerk-zijn waar de betrokkenen heel enthousiast over zijn.
 
 
Ambtsjubileum Scheurwater
Voorzitter Paul-Dirk van Buuren van de Kerkenraad Bethlehemkerk, sprak tijdens de dienst van 22 april ds. Scheurwater toe:
 
De reden dat ik hier nu sta heeft iets feestelijks, nl. een ambtsjubileum van onze eigen wijkpredikant. We vieren het niet, maar vinden het toch belangrijk om hier even bij stil te staan. Jetty is inmiddels 30 jaar predikant:
 
  
 
Boek van ds. Kick Bras
 
 
 
De één na laatste studie van Kick Bras heeft een bijzonder positief onthaal gekregen: ‘Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld’.
Zijn boek, dat van dagblad Trouw 5 sterren kreeg, bestaat uit reproducties van 55 afbeeldingen, met verklarende teksten. Een boek om niet in één keer uit te lezen, maar om in kleine porties tot je te nemen zodat je ook de teksten op je in kunt laten werken.
Op dinsdagavond 15 mei presenteert Kick in de Morgenster een selectie uit zijn boek en gaat daarover met ons in gesprek: wat roepen die afbeeldingen bij ons op?
 
Lees meer ...
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl