Bethlehemkerk                                                   
November 2020 nr. 56
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
In de kerk zal de lofzang doorgaan
 
Avondmaal in coronatijd
 
Rond de Bethlehemkerk: Licht & inspiratie gezocht!
 
De Levende Adventskalender laat het licht niet uitdoven
 
Gedenken van gestorvenen - Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
 
Leerhuis op zondag
15 november: 6e dag
 
Landelijke Diaconale dag online
 
Sirkelslag Kids
 
 Hulp bij boodschappen
 
Verslag Katinka van Buuren: YWAM Zomba
 
Resultaat Voedselbankactie november 2020
 
Samen de bijbel
lezen in één jaar
 
Toerustingsavond geloofsopvoeding
 
Kerk in actie zoekt collectanten in Hilversum
 
Najaarsactie diaconie: kerken in Syrië: bakens van hoop
 
 
 
Zondag 8 november
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'De 6e dag …'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
___________________
&
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 13 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 14 november
---
 
Zondag 15 november
ds. Jetty Scheurwater (Maaltijd vd Heer)
 
 
Samen online koffiedrinken
 
Maandag 16 november
---
 
Dinsdag 17 november
 
Woensdag 18 november
 
 
Donderdag 19 november
Open kerk
 
 
Vrijdag 20 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 21 november
Bach cantate op de Brink
 
Zondag 22 november
 
ds. Jetty Scheurwater
 
Samen online koffiedrinken
 
 

Zondag 15 november

Matteüs 11: 1-5
 
Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen.

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Vrijheid en Verantwoordelijkheid"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 
In de kerk zal de lofzang doorgaan
 
We staan 15 november stil bij de 6e scheppingsdag, Genesis 1: 24-31.
De mens is het schepsel waar de Bijbel op focust. Dat is zo vreemd nog niet, want het zijn de mensen die het verhaal hebben opgeschreven. Het is onze bril waardoor we naar de rest van de wereld kijken. De tekst van deze verzen leidt tot eeuwen misverstaan over ‘vruchtbaar zijn’ en heersen’ en de mens naar Gods beeld ‘mannelijk en vrouwelijk schiep God hem’.
We vieren zondag de gemeenschap rond de Tafel van de Heer – op afstand verbonden in het delen van brood en wijn. Lees hiervoor verderop in deze nieuwsbrief hoe we dat gaan doen en hoe u thuis mee kunt doen.
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Avondmaal in coronatijd
 
Aanstaande zondag vieren we weer avondmaal in onze kerk, zowel voor de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk als voor iedereen die online de viering mee beleeft. De diaconie heeft daarvoor samen met de kerkrentmeesters een protocol opgesteld.
 
Wat betekent dat voor u?
Als u fysiek in de kerk aanwezig bent kunt via een aangegeven looproute zelf een bakje met daarin een cupje wijn of druivensap en een stukje brood van de tafel pakken. U houdt daarbij steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
Deze neemt u mee naar uw plek in de kerk. Op aangeven van de predikant zal deze genuttigd worden. Informatie over de looproute zal worden gegeven tijdens de dienst
 
Als u niet zelf het bakje kunt of wilt halen dan vragen wij u om dat kenbaar te maken door tijdens het ophaalmoment uw hand op te steken. De dienstdoende diakenen zullen u dan, op een dienblad en met mondkapje voor en handschoenen aan, het bakje brengen.
 
Als u thuis de viering mee beleeft, vragen wij u om vooraf zelf wijn en brood klaar te zetten zodat u vanuit huis kunt mee vieren.
 
We hopen dat we zo op zondag 15 november weer samen kunnen vieren en beleven!
 
 
 
Rond de Bethlehemkerk: Licht & inspiratie gezocht!
 
We zijn weer bezig met het samenstellen van de Rond de Bethlehemkerk.
Dit keer wordt het een speciale uitgave vanwege Kerst en natuurlijk ook vanwege het coronavirus.
Het thema wordt: Geef Licht – rond de Bethlehemkerk in tijden van corona.
Uiteraard wordt er vanuit de kerkenraad, de predikanten en vanuit de redactie het nodige aan input geleverd, maar we hebben uw ervaringsverhalen, hoopvolle anekdotes, grappige stukjes, tekeningen/afbeeldingen, foto’s en informatie nodig om deze RdB een blad te maken van en voor de gemeente van de Bethlehemkerk.
Of schrijf een artikel over onderstaande vragen:
Geef Licht, wat betekent dat voor u? Kunnen wij een Licht voor anderen zijn? Wat/wie geeft u Licht?
Houd moed, heb lief; wat betekent dat voor u? Wie bemoedigt u? Wie heeft u lief?
 
 
Leerhuis 15 november over de 6e dag
In Genesis 1:24-31 gaat het over de mens als Gods evenbeeld, over ‘mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens’, over heersen over alle andere schepselen en tenslotte dat ‘God zag dat het zeer goed was’.
 
In dit leerhuis bespreekt ds. Jetty Scheurwater hoe dit in de leer van de kerk en het leven van gelovigen heeft doorgewerkt. Of niet.
 
Er zijn tenminste twee thema’s in hoorbaar die in de actualiteit staan. De ‘Me Too’ beweging heeft de man-vrouw relatie weer actueel gemaakt en klimaatverandering en het uitsterven van diersoorten, de uitputting van grondstoffen zet het thema van een duurzamer leefstijl op de agenda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sirkelslag Kids

Op vrijdagavond 20 november 2020 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema is dit jaar: Op avontuur met Paulus
 
 
 
Hulp bij boodschappen tijdens corona
 
Door de tweede coronagolf kan het zijn dat mensen het moeilijk vinden om naar drukke plekken te gaan voor boodschappen. Kent u iemand die hulp nodig heeft, of vindt u het zelf vervelend om vanwege corona boodschappen te doen? Laat het dan weten aan de diaconie!
 
Mail naar samen@bethlehemkerk.nl of laat het weten aan één van de diakenen of één van onze voorgangers. Dan zorgen we ervoor dat u de boodschappen op een andere manier toch binnenkrijgt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag Katinka van Buuren: YWAM Zomba
 
Lieve Bethlehemkerkers,
Wellicht herinnert u zich nog dat ik begin dit jaar een oproep heb gedaan om te geven voor een collecte voor YWAM Zomba (Youth With A Mission/Jeugd met een Opdracht) in Malawi waar ik op dat moment meehielp. Daar heeft u zeker gehoor aan gegeven en hierbij vertel ik u graag wat er met dat geld is gebeurd en hoe het nu gaat.
 
Wat is er gedaan met het geld?
 
 
 

Resultaat Voedselbankactie november 2020

Op zaterdag 7 november hebben we weer een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank.
 
Dit jaar geen gewone, we hebben immers ook geen gewoon jaar. Dit keer geen winkelactie, maar een heuse drive-in. En dat werkte goed: producten werden met kofferbakken, winkelwagens en dozen tegelijk aangedragen.  Dit resulteerde in een prachtige opbrengst van 50 kratten met producten. Alle helpers en iedereen die spullen heeft gebracht of geld gedoneerd: heel hartelijk dank! Ook willen we de supermarkten AH Heigalerij en AH Kerkelanden bedanken dat zij een flinke hoeveelheid producten hebben gedoneerd. De voedselbank geeft aan: “Echt geweldig!! Wij zijn erg blij en dankbaar!”.
 
Op zaterdag 12 december organiseren we nog een keer een drive-in.
 
 
Lees meer...
 
 
Samen de bijbel lezen in één jaar
 
Tjsa, dat verzin je natuurlijk niet. Vorige week vrijdag kocht ik nog een speciale uitgave van de Bijbel in de vertaling van 2004 (Bijbel in één jaar), kondigt het Nederlands Bijbel Genootschap deze week een nieuwe versie aan van de NBV in 2021. Lekker is dat.
 
Maar… het lezen van de Bijbel in één jaar gaat gewoon door. Aanmelden kan nog! Een nieuwe Bijbel aanschaffen is eigenlijk helemaal niet nodig: we volgen een rooster die de deelnemers toegestuurd krijgen. Dan kan je in 2021 als je dat wilt de geüpdatete versie erbij pakken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toerustingsavond over geloofsopvoeding
 
Om kinderen over God te leren, is er meer nodig dan een kleurplaat en ranja. Maar hoe dan wel? Tijdens twee avonden in de Diependaalse kerk neemt Lucré van Putten je mee in de wereld van geloofsopvoeding van 2 tot ongeveer 13-jarigen in de kerk en thuis. De bijeenkomsten zijn ook online te volgen.
 
Data: de dinsdagen 24 november en 26 januari van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis. De avonden zijn bedoeld voor ouders, grootouders, opvoeders en andere geïnteresseerden binnen en buiten de kerk en is op uitnodiging van de Protestantse gemeente Hilversum.
 
 
 
Kerk in Actie zoekt collectanten in Hilversum
 
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?
 
Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Paulinka van Boven.
 
 
 

Najaarsactie diaconie: kerken in Syrië: bakens van hoop

Steun de oeroude kerken in Syrië: bakens van hoop
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen getrokken. Meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede.
 
Ook de kerken hebben het zwaar. Veel christenen moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest. Toch is de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl