Quote
Week 6
Jaar 2015
 
 
Het individu is de centrale, meest schaarse,
meest kostbare bron van onze maatschappij.


 

Zoals vorige week beloofd, geven we je nu enkele tips om te werken aan de emotionele infrastructuur van je leidinggeven. Je weet nu dat dit noodzakelijk om op een mensgerichte manier uitzonderlijke resultaten te behalen.
 
Als leidinggevende heb je steeds drie petten tegelijkertijd op je hoofd: de managementspet, de expertisepet en de leiderschapspet. Werken aan de fysieke en de intellectuele infrastructuur doe je met de twee eerste. Dit is dus het werken IN of de waan van de dag. Het werken AAN is het werken aan de emotionele infrastructuur: het in relatie treden met je medewerkers als individu en met je medewerkers als groep. Daarvoor zal je gebruik moeten maken van je leiderschapspet.
 
Hoe treed je nu in relatie met je medewerkers als individu?
 
Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig: door aandacht te besteden aan de drijfveren van iedere mens.
 
Net als jij hebben je medewerkers behoefte aan ruimte om zelf zaken te kunnen regelen. Ze willen op zijn minst het gevoel hebben dat ze zelf mogen beslissen hoe hun taken uit te voeren. En daarom willen ze ook weten binnen welke grenzen ze dit mogen doen. Je komt tegemoet aan deze verzuchting door ze die duidelijkheid te geven zodat ze binnen de grenzen van wat enerzijds de organisatie en anderzijds jij als hun leidinggevende van hen verwacht, vrij kunnen navigeren.
 
Net als jij willen je medewerkers gezien worden als competent. Daarom moeten ze de mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden uit te breiden zodat ze meesterschap verwerven in hun vakdomein.
 
Net als jij willen je medewerkers de erkenning en waardering krijgen die ze verdienen. Dit doe je door het geven van feedback. Niet alleen positieve zoals complimenteren en bedanken. Ook wanneer ze buiten de lijntjes kleuren willen ze dit geweten hebben zoals uit onderzoek blijkt. Het komt er gewoon op aan dit op een correcte manier te doen.
 
Net als jij willen je medewerkers het gevoel hebben dat wat ze doen een zinvolle bijdrage betekent voor anderen. Je komt hieraan tegemoet door de kernopdracht van je organisatie te achterhalen en permanent als leidraad te gebruiken. Zoek je kernopdracht door samen met je medewerkers je af te vragen waarom jullie doen wat je doet. Als je een antwoord gevonden hebt, vraag je dan opnieuw af ‘waarom’ jullie dit zouden doen. Herhaal dit proces nog drie keer. Je zal zien dat het antwoord op de laatste waaromvraag heel zingevend is.
 
Net als jij willen je medewerkers op het einde van de dag het gevoel hebben dat ze vooruitgang hebben geboekt, iets hebben gerealiseerd dat een bijdrage levert aan de kernopdracht. Hoe klein ook. Complimenteer dus ook niet enkel en alleen op resultaten maar ook op de inspanning die iemand levert op de vooruitgang die hij/zij bereikt.
 
En tensotte willen je medewerkers, net als jij, deel uitmaken van een groter geheel. Ze willen fier zijn te behoren tot een team dat er samen voor gaat en doelstellingen realiseert.
 
Het is aan jou als leidinggevende om van je groep een team te maken. Hoe je aan de emotionele infrastructuur werkt en in relatie treedt met je medewerkers als groep, behandelen we volgende week.
 
 
P.S. 1: deze tips worden in detail behandeld en uitgewerkt met praktijkvoorbeelden in ‘Leidinggeven zonder omwegen – Doen wat werkt’.
 
P.S. 2: Heb je een citaat dat je graag zou willen behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan voor een interessante bedenking of toepassing ter illustratie.
  
 
Reageren op deze quote? Klik hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.