logohkwvl
 
1

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2014 - nr. 20

 

1

Heemkunde West-Vlaanderen (gewijzigde datum)

 

Heemkunde West-Vlaanderen had en heeft als enige bestaansreden het ondersteunen van haar leden, vrijwillige erfgoedverenigingen uit onze provincie. Zonder leden geen vereniging! In 2010 werd de werking van Heemkunde West-Vlaanderen grondig hervormd.
Voor de periode 2015-2017 willen we graag opnieuw ondersteuning bieden via activiteiten, vorming en overleg.

lees verder

 

 

 Nieuwe publicatie:
‘Het onbarmhartige bos’

 

 

Eddy Lambrecht belicht in dit werk de strijd om het bos van Houthulst in 1917. Daarbij wordt dieper ingegaan op de gevechten in de omgeving van het Vrijbos (op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle, Houthulst en Staden). Het Bos van Houthulst was één van de Britse doelen tijdens de eerste fase van hun offensief.

lees verder

 

 


Nieuwe publicatie:
'Gerade angekommmen in Thielt
'

 

De allernieuwste uitgave van auteur Jan Vandermeulen rolt op 17 oktober van de pers. Het brengt het eerste oorlogsjaar 1914 in kaart en is gebaseerd op dagboekfragmenten en ooggetuigenverslagen afkomstig uit 67 verschillende bronnen, waarvan sommige voor het eerst na een eeuw te lezen zijn. De achtergrond van dit verhaal is de Tieltse regio.


lees verder


 


Nieuws van onze leden:
Gerade angekommen in Tielt

 

 

Naast het boek 'Gerade angekommen in Thielt' roept verteller Jan Vandermeulen ook tijdens een voorstelling, met medewerking van de Roede van Tielt, het geheugen van de streek op in deze turbulente beginperiode van de oorlog. Door tientallen ooggetuigenverslagen en dagboekfragmenten, persoonlijk gekleurd, herbeleven we de Duitse inval in het Tieltse van dag tot dag.

lees verder


 

 


Nieuws van onze leden:
Tentoonstelling Rollegem-Kapelle tijdens W. O. 1


Op zaterdag 25 oktober (van 14 tot 19 uur) en zondag 26 oktober (van 10 tot 18 uur) richt de Heemkring Rollegem-Kapelle een tentoonstelling in. Plaats van afspraak is De Kobbe, Schoolstraat, Rollegem-Kapelle.
lees verder


 

Nieuws van onze leden:
Heemkring Dadingisila gaat over de landsgrenzen heen.

 

De tentoonstelling over WO I die in de basiliek van Dadizele liep van 1 mei tot 10 oktober, verhuist naar Apeldoorn voor een internationale postzegelbeurs (POSTEX).

lees verder

 

 

Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) werkt al jaren samen met gelijkgestemde kringen in het buitenland. De Franse collegae van 'Le Non Lieu' (Roubaix) lanceren in het kader van 2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed een campagne om in alle landen tijdens de laatste week van april of de eerste helft van mei de fabrieksschoorstenen in de aandacht te zetten.

lees verder

 

 

 

Opgelet: Belastingsaangifte van vzw’s
verplicht elektronisch vanaf 2015

 

Vanaf het aanslagjaar 2015 kan een papieren aangifte enkel indien niet over de nodige informaticamiddelen kan beschikt én er een vrijstelling werd gekregen van de verplichting tot elektronische indiening.

 

lees verder


 
 

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]