JULI 2018
In deze Bijblijver
  • Save the date "Startbijeenkomst NSE 2019": 25 september 2018 
  • Verslag Slotbijeenkomst NSE 2018
  • Aanbod aanvullende databestanden
  • Bedankt!
 
 
Save the date "Startbijeenkomst NSE 2019":
25 september 2018
Studiekeuze123 is druk bezig met het maken van de planning voor de NSE 2019. De datum van de Startbijeenkomst staat echter wel al vast. Noteer dinsdag 25 september 2018 alvast in je agenda! 
 
Verslag Slotbijeenkomst NSE 2018
Dinsdag 3 juli jl. vond de NSE Slotbijeenkomst plaats. Ruim 20 contactpersonen waren aanwezig bij deze bijeenkomst, waarin we besproken hebben wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan. 
 
Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie zijn te vinden op Studiekeuzeinformatie.nl. Zoals tijdens de Slotbijeenkomst is afgesproken, staat er op de site ook een uitleg over de opzet van het instellingsbestand en een toelichting op de n5-regel.
 
Aanbod aanvullende databestanden
Op de Slotbijeenkomst is ook gesproken over de aanvullende databestanden Joint Degree en Type Student, waarin de gemiddelden per sleutelgroep worden geleverd. De aanwezige contactpersonen hebben aangegeven dat zij graag meer aanvullende databestanden zouden ontvangen, bijvoorbeeld van Studiejaar. 
 
Indien je behoefte hebt aan aanvullende databestanden, dan kun je dit mailen naar info@nse.nl. Studiekeuze123 overlegt dan met GfK op welke termijn deze bestanden geleverd kunnen worden.
 
Bedankt!
Studiekeuze123 en GfK willen alle contactpersonen bedanken voor de samenwerking dit jaar. Het was een roerig jaar, waarin veel speelde. Toch zijn we er uiteindelijk samen uitgekomen en hebben we de NSE 2018 tot een succesvol project gemaakt.
 
Wij wensen je een goede zomer en zien je hopelijk 25 september op de Startbijeenkomst!
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.