Nieuwsbrief juli 2012

Het schrijven van het intro van de nieuwsbrief begint bij mij altijd met terugblikken wat de highlights, de thema's, de lessen van de afgelopen maand waren. Deze keer was het voor mij evident waar dat over ging; een diepgaander begrip over wat uniciteit en authenticiteit nu eigenlijk is en wat dat betekent voor mijn verwachtingenmanagement. Door verschillende ervaringen; het praten over andere culturen, het werken met jongeren met dyslexie en ADHD en het uitpraten van "gedoe" realiseerde ik me meer dan ooit, dat de binnenwereld van ieder mens zo anders is. En dat deze bepalend is voor de output. Vergelijk het maar met de inrichting van een keuken en dat wat mogelijk is om daar te bereiden; Iemand die geen vuur heeft en een primitieve keukeninrichting kent, zal waarschijnlijk een hele andere maaltijd serveren, dan iemand die volop gebruik kan maken van alle moderne snufjes. En voor iemand uit de primitieve keuken zal er wellicht zelfs geen voorstellingsvermogen en benul bestaan dat er voor bepaalde handelingen apparaten zijn, waardoor een bepaald scala aan recepturen überhaupt niet in het repertoire voorkomt. Terwijl als ik diegene met de moderne keuken zou vragen om in de primitieve keuken eenzelfde maaltijd te bereiden, deze dat als onmogelijk ervaart en er zijn neus voor ophaalt. Dit schrijvend realiseer ik me natuurlijk dat er nog veel meer hier niet genoemde varianten zijn. Voor mij gaat de essentie er echter over, dat ik er lange tijd vanuit gegaan ben dat alle (innerlijke) keukens in grote lijnen wel hetzelfde zouden zijn als de mijne. En als dat niet het geval was, dat met een paar kleine interne verbouwingen (lees leerprocessen) dingen wel even gelijk geschakeld zouden kunnen worden. Terwijl er nu een besef is dat de één geen vriezer heeft en die ook nooit zal krijgen, omdat er gewoonweg geen plek voor is. En de ander niet over een oven beschikt omdat er onvoldoende brandstof is. Dat bij iemand soms de prullenbak ontbreekt of het kookboek kwijt is. Dat alles maakt dat ik nu wel een beetje het schaamrood op mijn kaken voel. Hoe vaak heb ik in het verleden niet verwachtingen van mensen gehad over de maaltijd die zij zouden bereiden of de werkwijze en/of volgordelijkheid die zij daarbij zouden volgen, terwijl hun innerlijke keuken dit gewoon niet toelaat. En dat het meer mijn concepten en strategieën zijn dan die van hun. Gelukkig krijg ik met de dag meer oog voor wat wel mogelijk is, mede doordat steeds meer mensen mij mee laten kijken in hun keuken en ik hen in de mijne. Een kwestie van het uitwisselen van mogelijkheden en gebruiksaanwijzingen.

ZOMERCONSULT
Met de zomertijd voor de deur, breekt voor de meeste van ons een wat rustigere periode aan. Mogelijk een goed moment voor (zelf)reflectie om ruimte te maken voor een volgende (groei)stap. Heb je behoefte aan een energetisch plan van aanpak, het versneld opruimen van blokkades of het krijgen van een glimp van de toekomst, dan kan een energiereading of een innerlijke reis met (licht)remedies daar behulpzaam bij zijn. Je kunt me bellen (033-4451480) of mailen om een afspraak te maken voor een consult. Ik wens in elk geval een ieder goede zomermaanden toe!

28 AUGUSTUS: COACH-INN-SYSTEMEN - SNELKOOKPAN
Vanaf 28 augustus vindt de snelkookpan-editie van de basisopleiding "Coach-Inn-Systemen" plaats. In deze 10 dagdelen durende training leer je op een praktische manier om zelf (eenvoudige) familie- en organisatieopstellingen te begeleiden. Daar waar nodig zal op schematische wijze theoretische onderbouwing plaatsvinden. Een training waarbij het mes aan twee kanten snijdt; enerzijds het eigen maken van een (coach)methodiek en anderzijds het bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling door het inbrengen van eigen casuistiek.

20 SEPTEMBER: SPECIALIST-INN-OPSTELLINGEN
Op 20 september start de vijfdaagse vervolgopleiding "Specialist-Inn-Opstellingen". Deze training is bedoeld voor diegene die een basisopleiding gevolgd hebben om familie- en organisatieopstellingen te begeleiden (zoals de opleiding Coach-Inn-Systemen) en behoefte hebben aan een verdieping en verbreding. Er is o.a. aandacht voor opstellingsvaardigheden, het oefenen met systemische formats en varianten, het waarnemen van systeemenergie. Daar waar van toepassing, zal omlijsting plaatsvinden met theorie.

25 SEPTEMBER: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN
Tijdens de 8-daagse training Vraaggericht Energie Waarnemen ga je zelf aan de gang met het doen van energetische en intuitieve waarnemingen. De doorgaans metaforische informatie is behulpzaam bij groei- en transformatieprocessen. Het helpt om blinde vlekken "zichtbaar" te maken, de vinger op de zere plek te kunnen leggen, te werken op diepere lagen en eenvoudige oplossingen aan te reiken om jezelf en andere door ogenschijnlijk moeilijke (levens)fases te gidsen. In de training komen verschillende (energetische) werkvormen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan aura- en chakraleer, de betekenis van kleuren, uitleg over karakterstructuren en defensiemechanismen en het gebruik van stenen en remedies.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
Twee maanden geleden gaf ik in de nieuwsbrief aan dat ik ooit graag een boek zou willen schrijven. Het begin is er...en zelfs in tweevoud. Op 21 juni jl. is het Coachingstechniekenboek van Susan van Ass op de markt verschenen, waarin ik invulling heb gegeven aan een hoofdstuk over energiereading en visualisatietechnieken. Deze publicatie is een bundeling van coachtechnieken beschreven door verschillende coaches. Het fullcolorboek is een aantrekkelijk naslagwerk en ideeënboek. Wil je jezelf de door mij beschreven techniek eigen maken, dan verwijs ik je naar de hierboven beschreven training Vraaggericht Energie Waarnemen.
Daarnaast schreef ik in het kader van een workshop die ik gegeven heb bij het trainercoachcafe een hoofdstuk voor het e-boek "19 interessante coachmethodieken uitgelicht". Je ontvangt dit boek gratis als je je inschrijft voor de nieuwsbrief van het trainercoachcafe dat gerund wordt door Martijn Meima. Een interessant platform waar veel coachkennis gedeeld wordt en regelmatig de mogelijkheid bestaat om laagdrempelig kennis te maken met verschillende coachmethodieken.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.