Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
Met veel plezier presenteren wij als nieuw bestuur onze eerste nieuwsbrief! Na de inspiratiebijeenkomst van november 2019 in de Veldkeuken hebben we ons gericht op twee onderwerpen: het actualiseren van de sterk verouderde website en het opstellen van een visie aan de hand van de inbreng van deze bijeenkomst. Daarnaast hebben we ons het afgelopen voorjaar aangesloten bij de Crowdfunding A27 - “De verbreding de boom in”, die een groot succes is.
 
We hadden begin juni een tweede Inspiratiebijeenkomst gepland, maar jullie snappen het al, deze is gezien de coronamaatregelen verplaatst. De datum is zaterdag 3 oktober geworden. Save the date! Wie nog mensen kent die ook interesse hebben in deze nieuwsbrief: stuur deze gerust door, inschrijven voor de nieuwsbrief kan via de link op onze website
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
Liesbeth Paardekooper
 
Nieuws:
 
De nieuwe website
 
    
De afgelopen maanden heeft Hanneke, jarenlange sympathisant van de Vrienden, een ongelooflijke prestatie geleverd. Ze heeft 40 jaar gedocumenteerde geschiedenis overgeheveld naar een door haar fris en nieuw ontworpen website! 
  
Jullie zullen ontdekken dat de site anders is ingedeeld dan voorheen. De visie heeft een prominente plek gekregen en er is een blog bijgekomen. In de blogsectie zetten we mensen in het licht die zich direct of indirect inzetten voor onderdelen van de visie.
  
Dit keer zijn dat Michel Smits en Marielle Dings van Amelis’Hof, Juliëtte Borggreve van de Veldkeuken en Wine te Meerman die onze werkgroep Bosuitbreiding leidt.
  
  
  
Tweede Inspiratiebijeenkomst op zaterdag 3 oktober:
van Dromen naar Doen
  
  
Zoals gezegd, zaterdag 3 oktober 2020 houden we onze tweede Inspiratiebijeenkomst. We willen dan spijkers met koppen slaan, oftewel samen kijken welke onderdelen van de visie we op korte termijn kunnen realiseren en welke wat langere tijd nodig hebben. Net als vorige keer zijn jullie allen welkom op de zolder van de Veldkeuken. Aanmelden kan vanaf de volgende nieuwsbrief, dit in verband met mogelijk wijzigende coronamaatregelen.
  
Meer informatie over de opbrengst van de eerste Inspiratiebijeenkomst lees je op onze website!
  
  
Meld je aan voor de inspiratie-excursie op zaterdagmiddag 4 juli
  
Excursie studenten van STORM in 2017
  
Ter voorbereiding van de bijeenkomst 'Van dromen naar doen' op zaterdag 3 oktober houden we een inspiratie-excursie door de landgoederen op zaterdagmiddag 4 juli. In kleine groepen gaan we rondwandelen, rekening houdend met de coronamaatregelen. Ons doel is dat we al wandelend langs het bijzondere van de landgoederen inspiratie opdoen voor het concreter en uitvoerbaar maken van onze visie.
  
Je kunt je aanmelden via info@vriendenvanamelisweerd.nl, je ontvangt dan een mail met meer informatie.
  
  
  
Minister wil verbreding A27 opnieuw doordrukken maar moet huiswerk overmaken
  
Bak van de A27 door Amelisweerd, juni 2020
  
Nog altijd wil het Rijk dit jaar een tracébesluit vaststellen. Dit levert wel een probleem op voor de minister. De commissie voor de milieueffectrapportage (commissie MER) heeft namelijk gehakt gemaakt van een door Rijkswaterstaat opgestelde milieueffectrapportage over de bouwmethode. Wat is het geval: Tussen het knooppunt Lunetten en Amelisweerd ligt plastic folie, en een betonnen bak in het bos, om het grondwater tegen te houden. Vooral dat folie is een enorm probleem als je de weg flink wilt verbreden, want dat mag natuurlijk niet gaan lekken. De weg zou dan immers veranderen in een kanaal. Rijkswaterstaat heeft dat nu ook erkend en is met een nieuwe oplossing gekomen.
  
  
  
Steun ons!
  
Heb je belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op:
  
Giro: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.