Ако си зададем въпроса кои са факторите, които оказват най-голямо въздействие върху динамиката в глобалната енергийна система – отговорът несъмнено ще бъде климатичните промени.

Все повече държави прилагат иновативни технологии за усвояване на възобновяемата енергия и намаляване на енергийното потребление, разнообразяват своя енергиен микс с цел постигане на по-висока сигурност и устойчивост на енергетиката.

Според доклад на Световния енергиен съвет, включващ 129 държави, България заема 108-мо място по отношение на енергийна ефективност и възобновяема енергия, 77-мо място по критерий цена.

Два месеца ни делят от началото на ежегодното изложение и форум  "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" и "Интелигентни градове" за Югоизточна Европа (5-7 март, София). Събитието е партньор на  “Нека изградим свят, който ни харесва!” - кампания на Кони Хедегор, европейски комисар по въпросите на климата, и ще насърчи инвестициите в регионалните икономики.
В последния брой на електронния ни бюлетин за 2013 г. ще Ви запознаем с актуални новини за изявата:

●„Преосмисляне на идеята за централно отопление и охлаждане в Европа“ - семинар, организиран в сътрудничество с Euroheat & Power
● EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър се присъединиха към изложбата
● Представяне на нашия медиен партньор International Alternative Investment Review (IAI Review)
 
   


T  032 512 900, 960 011 Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com 
  
   
 
 
     Брошура    
 
     Програма    
 

    Изложба ЕЕ и ВЕ

     Статистика       
 

Интересувам се от:       реклама 
 
На 6-ти март 2014 в София европейската асоциация  Euroheat & Power ще организира специален семинар,посветен на новостите в централизираното отопление и охлаждане в Европа. Чрез навлизането на новите добри практики и технологии централизираното отопление и охлаждане ще бъде гръбнакът на интелигентните градове до 2030 г. Това може да стане с активното участие на общините.
 

 
 
 EBIOSS Energy е изградена като холдингова структура за управление на компании, които реализират проекти за производство на енергия от отпадъци. Стратегическото предимство на холдинга се определя от трите бизнес направления, осигуряващи пълен затворен цикъл на оползотворяването на отпадъците:
 
● Създаване на стойност от отпадъци - експертиза за оползотворяване на отпадъци чрез анализ на състава им
 
● Технология за производство на енергия, проектиране, изграждане и поддръжка на електрически централи: инсталации за когенерация; електроцентрали за интегрирана газификация на биомаса; микрокогенерационни инсталации.

Инсталираните мощности варират от няколко kW  до над 100 MW.
 
● Развитие и експлоатация на електрически централи
Акциите на EBIOSS Energyсе търгуват успешно на Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
 

 
 
Филтър е част от група европейски фирми, работещи в енергийниясектор. Тяхната основна дейност е предоставяне на решения за производство на ефективна енергия – топлинна и електрическа,както за индустрията, така и за обществения сектор. Те предлагат предпроектни проучвания, работно проектиране, доставка на оборудване,инсталация, пуск, поддръжка и сервиз.
 

 
 
Дейността на Омния Контракторс е насочена в консултиране, проектиране, изграждане и ремонт и поддръжка на отоплителни, климатични и вентилационни, ВиК и електроинсталации.
Фирмата предлага високоефективни възобновяеми енергийни системи, както и реализация на концепцията „Умна къща“, в която всички системи се интегрират в една, отдалечен контрол, известяване за серия от състояния и сценарии от събития.
 
 
 

 
 
IAIR е международна медия, която набира все по-голяма популярност. Основните теми на изданието са свързани с икономическите предизвикателства, устойчивото развитие, финансовата и правната сфера и др. Списанието се разпространява по време на събития, провеждащи се във всички краища на света, както и е налично в Amazon. То има и приложение за iPhone, IPAD и Android.


 
  
Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу