Bethlehemkerk                                                   
Februari 2021 nr. 06
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Gezien worden en
mee mogen doen.
 
McBeth Valentijnsactie: Voedselbank drive in
 
Samen online koffiedrinken
op 14 februari
 
40dagentijd:
Kalender 2021
 
Paaskaars 2021 bestellen?
 
Veertigdagentijd:
Een spoor van liefde
 
RdB:
Een spoor van liefde
 
Schuldhulpmaatje helpt bij problemen
 
Doneer wat van uw tijd
 
Oproep: Gastgezin
 
Aswoensdagviering
 
Bijbelcafé
 
 
 
Vieringen
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Gezien worden en mee mogen doen'
 
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
___________________
 
Oproep: Gastgezin
Vanwege een crisissituatie is er de dringende vraag naar een gezin dat de (tijdelijke) opvang van twee kinderen kan verzorgen. De kinderen komen uit één gezin en zijn in de basisschool-leeftijd. Er wordt voor hen zsm opvang gezocht in Hilversum.
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 12 februari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 13 februari
McBeth Voedselbank Valentijnsactie
 
Zondag 14 februari
ds.Jetty Scheurwater alleen online
 
 
Maandag 15 februari
--
 
Dinsdag 16 februari
--
 
Woensdag 17 februari
 
 
Donderdag 18 februari
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 19 februari
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 20 januari
--
 
Zondag 21 februari
ds. Aster Abrahamsen
alleen online
 
Samen online koffiedrinken
 
Zondag 14 februari
 
Marcus 1: 39-45
 
Zo ging Hij in heel Galilea in de synagogen het goede nieuws vertellen. En Hij joeg heel veel duivelse geesten weg uit de mensen. 40 Er kwam een man naar Hem toe die een besmettelijke huidziekte  had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte Hem: "Als U wil, kunt U mij beter maken." 41 Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan  en zei tegen hem: "Ik wil het. Wees gezond." 42 Onmiddellijk verdween de ziekte en de man was gezond. 43 Jezus stuurde hem meteen weg en zei streng tegen hem: 44 "Denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester. Laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer dat hoort bij je genezing, zoals Mozes dat heeft bevolen.  Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent." 45 Maar toen de man was weggegaan, vertelde hij aan iedereen die hij tegenkwam wat er was gebeurd. Daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnen komen. Hij bleef buiten de steden, op eenzame plaatsen. Maar van alle kanten kwamen de mensen naar Hem toe.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor de kerk van morgen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 14 februari:
Gezien worden en mee mogen doen.

Op deze laatste zondag voor de Veertigdagentijd lezen we uit Marcus 1:40-45 en 2 Koningen 5. Het verbindend element zijn de twee mensen met een huidziekte. 
Heelwording van lijf en ziel, van de kleine en de grote gemeenschap, de groten met de kleinen…
 
 
Zaterdag 13 februari: Voedselbankactie
 
Hoe mooi is het om voor de klant van de Voedselbank een Valentijn te zijn?
Dit jaar kan dat! De Bethlehemkerk organiseert zaterdag 13 februari een drive thru voor de Voedselbank. Tussen 10.00 en 17.00 uur staan vrijwilligers klaar om jouw producten in ontvangst te nemen. Dat kan uiteraard volledig coronaproof.
 
Welke spullen zijn welkom? Houdbare producten, lees meer
 
 
Zondag 14 februari, Samen koffiedrinken
 
 
Op zondag 14 februari drinken we weer samen online koffie. Dat doen we na afloop van de viering.Thema van de viering is:  Gezien worden en mee mogen doen.
 
Ds. Jetty Scheurwater geeft n.a.v. de viering de volgende vragen mee voor tijdens de Online Koffie:
Hoe raakt God uw leven heilzaam aan?
Wie spelen daarin een belangrijke rol?
Wat hebt u nodig om innerlijk heel te worden?
En misschien: hoe gaat u om met mensen die ‘anders’ zijn?
Ds Jetty Scheurwater komt na de viering online om samen met ons online koffie te drinken en in gesprek te gaan over bovenstaande vragen.
 

40 dagentijd: Kalender 2021

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De veertigdagentijdkalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen.
 
U kunt een mailtje sturen aan samen@bethlehemkerk.nl of bellen naar 06-42124250. Dan zorgen wij als diaconie ervoor dat hij gratis bij u in de brievenbus komt.
 
Bestellen kan tot en met maandag 15 februari 2021.  Lees meer...
 
 
Paaskaars 2021 bestellen?
 
Net als alle jaren kunt U ook dit jaar weer huispaaskaarsen bestellen.
Er zijn dit jaar zes verschillende kaarsen (A t/m F).
Hoe kunt u de kaarsen bestellen.
  • Maak op basis van de foto uw keuze.
  • Maak een lijstje met de kaarsen die u wilt bestellen. Bijvoorbeeld een kaars A van 25 cm is A25. Een kaars D van 40 cm is D40. Noteer hierbij de prijs van de kaars (zie tabel).
  • Stuur een email naar annette.van.vliet@hetnet.nl met uw bestelling.
  • Tel het totaal bedrag bij elkaar op een maak dit bedrag over naar de wijkkas
  • U krijgt per email een bevestiging van uw bestelling.
U kunt de kaarsen bestellen tot uiterlijk 27 februari.
 
 
 
Veertigdagentijd ‘een spoor van liefde’
 
Volgende week zondag, 21 februari, wordt in de kerkdienst het veertigdagentijdproject ‘Een spoor van liefde’ geïntroduceerd (Bible Basics).
 
Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.
 
Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding en vooral op de tijd daarna. Voor de kinderen zijn er leuke verwerkingen die ook geschikt zijn voor thuis.
RdB: Een spoor van liefde
 
Onder deze titel zal de volgende Rond de Bethlehemkerk (RdB) verschijnen. ‘Een spoor van liefde’ is tevens het thema van onze veertigdagentijd. Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding en vooral op de tijd daarna. In deze verhalen zien we een spoor van liefde, wat doorloopt via kruis en opstanding tot en met de dag van vandaag.
 
Voor de Rond de Bethlehemkerk zijn we op zoek naar mooie, gekke, inspirerende, creatieve, korte en lange verhalen van gemeenteleden.
 
Denk bijvoorbeeld aan:
Hoe volg jij dit spoor van liefde in jouw leven? Waar zie je het in terug?
Wat ben je op het spoor gekomen in coronatijd, als het gaat om geloof, hoop en liefde?
En waarin ben je juist de weg kwijtgeraakt?
Maar ook: heb je mooie recepten van gerechten die passen bij de weg naar Pasen?
En: welke hobby’s zijn er deze coronatijd ontstaan onder gemeenteleden?
Welke nieuwe wegen zijn ingeslagen als het gaat om vrijetijdsbesteding?
We zijn benieuwd!
 
Inleverdatum is uiterlijk zondag 21 februari, we zien uit naar u/jouw bijdrage!
Erwinn, Piet, Jetty en Aster: RdB@Bethlehemkerk.nl
 
 
SchuldHulpMaatje helpt bij financiële problemen.
 
Geldzorgen geven vaak stress, waardoor mensen niet meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen maar erger worden. Een Maatje is er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Hoe eerder mensen aan de bel trekken, des te beter.
Stap over de schaamte heen, vraag hulp.
Lees meer ...
 

Doneer wat van uw tijd

In de kerkdienst van 7 februari, die is voorbereid door de diakenen, vroegen wij een keer geen geld maar of u tijd wilt vrijmaken om iemand te helpen in
Hilversum.
Sebastiaan Hexspoor vertelde over de tijdcollecte via stichting Present. Op zaterdag 10 of 17 april gaan we als kerk aan de slag. We doneren geen geld maar tijd. Je kunt uit verschillende activiteiten kiezen. Opgeven voor de tijdcollecte kan vanaf 7 februari tot en met 7 maart via deze link:
www.stichtingpresent.nl/hilversum/tijdcollecte/
Op zondag 28 maart na de kerkdienst volgt de instructie voor de deelnemers. Dit is online.
 
 
Oproep voor een gastgezin
 
Vanwege een crisissituatie is er de dringende vraag naar een gezin dat de (tijdelijke) opvang van twee kinderen kan verzorgen. De kinderen komen uit één gezin en zijn in de basisschoolleeftijd. Er wordt voor hen zsm opvang gezocht in Hilversum.
Voor meer informatie en vragen kan ds. Aster Abrahamsen u doorverwijzen.
Tel. 06 39715672 of email naar: dominee.abrahamsen@live.nl
 
 
Aswoensdagviering: woensdag 17 februari
 
Woensdag 17 februari is het Aswoensdag, het begin van de 40dagentijd. Vanuit de Regenboogkerk wordt een Aswoensdagviering uitgezonden waarin ds. Jurjen Zeilstra voorgaat. De dienst begint om 19:30uur en is via kerkdienstgemist.nl te volgen. Lees meer...
 
 
Eén God, één Schepper en toch legio godsdiensten?
 
Op 17 februari, 20.00 uur, zal de vijfde aflevering van het Bijbelcafé ‘De wereld als schepping’ online worden uitgezonden. Rianne ten Voorde spreekt over ‘Eén God, één Schepper, legio godsdiensten’.
 
Er zijn legio levensbeschouwingen en godsdiensten onder onze hemelkoepel. Hoe kunnen we dan spreken van één God en van één Schepper? En hoe kunnen we, ondanks al die levensbeschouwingen en godsdiensten elkaar vinden in de samenleving? Dit zijn vragen die Rianne ten Voorde in het komend Bijbelcafé aan de orde stelt. Zij neemt ons mee in de wereld van interreligieuze dialoog. Lees meer ...
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00