Quote
 Week 36
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Kundigheid, betrokkenheid en afstemming zijn de indicatoren die voorspellen in welke mate een leidinggevende resultaat behaalt.
John Mattone is een HRM adviseur die al meer dan 30 jaar assessments uitvoert van leidinggevenden en kandidaat leidinggevenden. Zijn inzichten in wat een leidinggevende succesvol maakt heeft hij nu neergeschreven. Wij hebben de synopsis van ‘Talent Leadership, A Proven Method for Identifying and Developing High-Potential Employees dat in oktober 2012 verschijnt al kunnen inkijken.
  
Met kundigheid bedoelt Mattone dat je als leidinggevende beschikt over de competenties en vaardigheden zowel als expert in je vakdomein, als manager en vooral als leider.  Betrokkenheid betekent dat je de passie, gedrevenheid en motivatie hebt te doen wat je doet. Afstemming is de mate van verbondenheid met de strategische missie, visie en waarden van je organisatie en de vaste wil deze te realiseren.
  
Op die manier creëer je als leidinggevende een cultuur die ook  je medewerkers kundiger, meer betrokken en meer afgestemd maakt.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.