Studie in Cijfers Bijblijver
april 2014
 
Beste contactpersoon Studie in Cijfers,

Met deze Bijblijver houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rond Studie in Cijfers (SiC). Zoals u weet, vindt na het uitkomen van de NSE resultaten de jaarlijkse update van SiC plaats. In deze Bijblijver vindt u meer informatie over de laatste ontwikkelingen. Verder herinneren wij u graag aan de bijeenkomst over SiC op donderdagochtend 8 mei.

Planning update SiC studiejaar 2014-2015
De werkzaamheden voor een nieuwe update van Studie in Cijfers zijn in volle gang. Graag informeren wij u over de volgende belangrijke data:
  • 8 mei: Bijeenkomst Contactpersonen SiC
  • 12 mei: Deadline reacties op conversie/samenwerkingsoverzicht (wordt uiterlijk 6 mei beschikbaar gesteld)
  • 16 mei: Oplevering eerste bestanden aan instellingen
  • 22 mei: 1e concept plaatjes beschikbaar voor instellingen
  • 30 mei: Deadline inhoudelijke vragen/verzoeken tot aanpassingen n.a.v. 1e concept
  • 12 juni: Deadline aanleveren toelichtingen en contacttijd
  • 17 juni: 2e concept plaatjes beschikbaar voor instellingen
  • 19 juni: Deadline verzoeken tot aanpassingen n.a.v. 2e concept
  • 23 juni: Definitieve plaatjes beschikbaar voor instellingen en online op Studiekeuze123.nl
Bronnen Studie in Cijfers
Indicator hbo wo
Studenttevredenheid NSE 2014 NSE 2014
Aantal eerstejaars 1cHO 2013 1cHO 2013
Uitsplitsing naar locatie bij student-tevredenheid en aantal eerstejaars
Populatiebestand
NSE 2014
Populatiebestand NSE 2014
(ervaren) Contacttijd NSE 2014 Studiegids
Doorstroom 2e jaar 1cHO 2013 Voor de VSNU door het CBS gemaakte 1CijferHO cohortbestanden 2012-2013
Diploma binnen 4/5 jaar Rendementsgegevens van de Vereniging Hogescholen (Studiesucces 2013) Voor de VSNU door het CBS gemaakte 1CijferHO cohortbestanden 2009-2013
Doorstuderen 1cHO 2013 n.v.t.
Arbeidsmarkt HBO-Monitor 2012 of 2013 (1) 1cHO 2013 + WO-Monitor 2013
(1) De gegevens van de HBO-monitor 2013 zijn nu nog niet beschikbaar. Het is nog niet duidelijk of de gegevens op tijd binnen zijn voor Studie in Cijfers, als dat niet zo is worden de gegeven van 2012 gebruikt.

Een uitgebreide beschrijving van de gebruikte bronnen en definities voor de update van SiC verschijnt binnenkort op www.studiekeuzeinformatie.nl. Hierin zal ook een overzicht staan van de samenwerkingen en conversies zoals in Croho opgenomen op 25 april 2014. Voor de koppeling van oude aan nieuwe opleidingen of samenwerkingsverbanden is dit overzicht leidend. LET OP: dit betekent dat handmatige aanpassingen niet worden doorgevoerd.

Bijeenkomst 8 mei 2014
Op donderdag 8 mei a.s. van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) organiseert Studiekeuze123 een bijeenkomst rond de release van Studie in Cijfers. Tijdens deze bijeenkomst zal kennisdeling rond de implementatie en het gebruik van Studie in Cijfers centraal staan. De bijeenkomst vindt plaats bij Studiekeuze123, Graadt van Roggenweg 340 in Utrecht.

Allereerst zal er vanuit Studiekeuze123 een overzicht worden gegeven van de laatste ontwikkelingen en de planning voor de komende weken. Vervolgens zal Fabian Valk van Hogeschool Rotterdam een toelichting geven op de aanpak van de Hogeschool Rotterdam wat betreft Studie in Cijfers. Daarna zal Marc Thomassen van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een toelichting geven over de laatste ontwikkelingen van Studie in Cijfers voor het mbo. Daarnaast kunt u aansluiten bij een discussietafel over diverse onderwerpen.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor deze bijeenkomst, dan kan dat via het contactformulier. Vermeld in het Onderwerp aub: 'Bijeenkomst 8 mei'.

Engelse vertaling Studie in Cijfers
Met de nieuwe update van Studie in Cijfers wordt ook een Engelse vertaling opgeleverd. Dat betekent dat er op 23 juni ook vertaalde plaatjes beschikbaar zijn en dat een instelling zelf mag bepalen welke versie ze in hun media gebruikt. Op Studiekeuze123.nl worden uitsluitend de Nederlandstalige versies getoond.

De Engelse plaatjes bevatten dezelfde criteria als de Nederlandstalige plaatjes. Wel wordt er een Engelstalige toelichting getoond. Dit betekent dat er in het voortraject naast Nederlandstalige toelichtingen ook Engelstalige toelichtingen verzameld zullen worden.

Joeri Nortier nieuwe contactpersoon Studiekeuze123 voor SiC
Per 1 mei gaat Marije de Jonge Studiekeuze123 helaas verlaten. Zij gaat als projectleider aan de slag bij het programma School aan Zet van Platform Bèta Techniek. Marije heeft met veel plezier en voldoening bijgedragen aan de ontwikkeling van Studie in Cijfers voor zowel het hbo als het wo.

Het product Studie in Cijfers staat per 1 mei bij het hele hoger onderwijs online en is voorlopig uitontwikkeld. Een goed moment om haar werkzaamheden voor Studie in Cijfers over te dragen aan Joeri Nortier. Hij zal als productmanager verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse release en contacten met de instellingen onderhouden. Joeri is bereikbaar via: jnortier@studiekeuze123.nl of 030 234 6668.

Wij willen Marije bedanken voor haar inzet voor Studie in Cijfers en wensen haar veel plezier en succes bij haar nieuwe baan.

Overig nieuws
Studiekeuzeconferentie 22 mei
Op donderdag 22 mei vindt de lustrumconferentie van Studiekeuze123 plaats. Voor deze conferentie met de titel ‘De keus van tegenwoordig. Informatie, inspiratie en innovatie.’ bent u van harte uitgenodigd!

In verband met het vijfjarig bestaan van Stichting Studiekeuze123 zal Minister Jet Bussemaker de conferentie openen.

Meer informatie en inschrijven:
www.studiekeuzeconferentie.nl


Wijzigen contactpersoon SiC of opvragen inloggegevens
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.
 
 
In deze Bijblijver:
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn oriëntatie op zijn studiekeuze. Lees meer over SiC op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
U ontvangt deze SiC Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon SiC. Mocht dit niet juist zijn, neem dan aub contact op met Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.