NOVEMBER 2019
In deze Bijblijver
  • MWM2 nieuwe uitvoerder NSE
  • Planning NSE 2020
  • Verslag Slotbijeenkomst NSE 2019
  • NSE Dashboard in Tableau
 
 
MWM2 nieuwe uitvoerder NSE
Marktonderzoeksbureau MWM2 uit Amsterdam is de nieuwe uitvoerder van de Nationale Studenten Enquête. Fenneke Vegter, Senior Research Consultant bij MWM2, heeft zich tijdens de NSE Slotbijeenkomst op 12 november jl. voorgesteld. Samen met Tjerk Eilander en Eline Meijer van Putten vormt zij het kernteam van MWM2. Het volledige team zal zich in de volgende bijblijver voorstellen. Zij hebben veel zin om aan dit uitdagende project te beginnen. De komende periode vindt onder regie van Studiekeuze123 de overdracht van Ipsos aan MWM2 plaats.

Voor meer informatie over het bureau, zie
MWM2.nl.
 
Planning NSE 2020
Voor de uitvoering van de NSE 2020 is Studiekeuze123 in afwachting van het wetsvoorstel waarin de grondslag voor aanleveren van achtergrondkenmerken wettelijk geregeld wordt. Volgens de planning van OCW zal deze wet in april 2020 van kracht kunnen zijn. Met de dan verkregen grondslag voor de uitlevering van gegevens, zal de uitvoering van het veldwerk in de periode april t/m juni kunnen plaatsvinden. 

Verzoek om te versnellen

Vanuit het veld is Studiekeuze123 verzocht om te kijken of de start van de NSE 2020 te versnellen is. Samen met MWM2 kijkt Studiekeuze123 momenteel naar de werkzaamheden en de planning om een reëel beeld te verkrijgen hoeveel tijd nodig is om NSE 2020 uit  te voeren, zonder dat de kwaliteit in het geding komt. In de gesprekken wordt het verzoek om versnelling door Studiekeuze123 ingebracht.

MWM2 zal voldoende tijd nodig hebben om zich goed in te werken en de verschillende onderdelen van het onderzoek goed voor te bereiden. Studiekeuze123 zal geen risico’s nemen m.b.t. de kwaliteit van de uitvoering van de NSE 2020. Op dit moment vinden op bestuurlijk niveau gesprekken plaats over de planning en mogelijke versnelling. Zodra er meer duidelijkheid is (naar verwachting binnen nu en een maand) zullen wij de definitieve planning NSE 2020 communiceren.
 
Verslag Slotbijeenkomst NSE 2019
Dinsdag 12 november jl. vond de Slotbijeenkomst NSE 2019 plaats bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst hebben Studiekeuze123 en Ipsos samen met de ongeveer 20 aanwezige contactpersonen teruggekeken op het afgelopen jaar. Ook heeft Studiekeuze123 een presentatie van het NSE Dashboard gegeven en heeft de nieuwe uitvoerder MWM2 zich voorgesteld. 

Het verslag van de bijeenkomst wordt uiterlijk vrijdag 29 november beschikbaar gesteld op Studiekeuze123.nl/nse-instellingen.
 
NSE Dashboard in Tableau
Studiekeuze123 heeft een historisch benchmarkbestand gemaakt waarin de NSE resultaten 2010-2019 zijn opgenomen. Omdat SPSS niet voor iedereen toegankelijk en werkbaar is, heeft Studiekeuze123 het NSE Dashboard in Tableau ontwikkeld. We brengen de tool graag nogmaals onder de aandacht. De resultaten zijn op het niveau van de themascores op alfabetische volgorde te zien. Hiermee zijn de resultaten in één opslag te begrijpen en te gebruiken. 

Direct na de eerste versie van het NSE Dashboard, is de variable type student toegevoegd aan de filter mogelijkheden en is de zichtbaarheid op mobiel verbeterd.

We blijven het NSE Dashboard ontwikkelen en verbeteren. We ontvangen mogelijke verbeteringen graag  op info@nse.nl.

Ga naar het NSE Dashboard.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.