Studie in Cijfers Bijblijver
februari 2015
 
Beste contactpersoon Studie in Cijfers,
 
Met deze Bijblijver houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rond Studie in Cijfers (SiC). Binnenkort start Studiekeuze123 met de voorbereidingen voor de algemene update van Studie in Cijfers in 2015. Daarnaast zullen er dit jaar ook enkele verbeteringen en wijzigingen plaatsvinden. In deze Bijblijver vindt u onder andere meer informatie over de laatste ontwikkelingen rond deze update en overige zaken.
 
Contactpersonenoverleg op vrijdag 13 maart 2015
Op vrijdag 13 maart 2015 zal er van 10:00 tot 12:00 weer een contactpersonenoverleg voor contactpersonen van Studie in Cijfers plaatsvinden. In dit overleg zullen onder andere de volgende punten aan bod komen:
 • Planning van Studie in Cijfers in 2015 (vaststellen van een definitieve planning)
 • Vernieuwingen in 2015 voor Studie in Cijfers
 • Dashboard Studie in Cijfers
 • Overig nieuws en mededelingen
Naast de bovenstaande onderwerpen zal er ook uitgebreid de ruimte zijn voor het stellen van vragen. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een lunch.
Inschrijven voor het contactpersonenoverleg kan via dit formulier.
De bijeenkomst vindt plaats bij SURF. Let hierbij op dat SURF sinds 1 januari 2015 een nieuw adres heeft (in Hoog Catharijne, naast Utrecht CS). Zie de routebeschrijving voor meer informatie.
Voorlopige planning Studie in Cijfers 2015
Inmiddels is de voorlopige planning van Studie in Cijfers voor 2015 bekend. De planning zal verder worden toegelicht op het contactpersonenoverleg van 13 maart 2015 en zal daar, na overleg met de aanwezigen, worden vastgesteld. In verband met het nieuwe dashboard voor Studie in Cijfers, zal de planning er dit jaar iets anders uit zien. De gevraagde informatie blijft echter hetzelfde.
 • 1-4-2015 t/m 16-4-2015: aanleveren van contacttijd via Dashboard (alleen voor WO instellingen)
   
 • 9-4-2014 t/m 16-4-2015: aanleveren reacties op overzicht van conversies en samenwerkingen
   
 • 5-5-2015 t/m 29-5-2015: controleren plaatjes en invoeren toelichtingen via Dashboard
   
 • 4-6-2015: oplevering Studie in Cijfers
Nieuw in 2015: Dashboard Studie in Cijfers
In 2015 zal het proces van de productie van de nieuwe plaatjes iets anders gaan lopen. Studiekeuze123 is namelijk druk bezig met het realiseren van een online tool (Dashboard), waarmee het controleren van de plaatjes en het aanleveren van informatie (toelichtingen en contacttijd bij WO-opleidingen) een stuk gemakkelijker zal gaan. 
 
Straks zal er dus voor alle instellingen één online omgeving zijn waar de plaatjes gecontroleerd kunnen worden, waar toelichtingen ingevoerd kunnen worden en waarmee bijgehouden kan worden welke plaatjes al akkoord zijn en welke nog niet. 
 
Meer informatie over dit Dashboard en een sneak peek zal op 13 maart 2015 tijdens het contactpersonenoverleg worden gegeven. Daarnaast zal er eind maart ook een handleiding worden verspreid.
 
Andere wijzigingen die dit jaar zullen worden doorgevoerd zijn o.a. een wijziging van de weergave van het arbeidsmarktcijfer, kleine verbeteringen aan het design en een integratie van de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123 en de data van Studie in Cijfers.
 
Overige mededelingen
 • Op 19 december is een aantal plaatjes na een kleine tussentijdse update vernieuwd. Het gaat hier om opleidingen die door de Techniekconversie in het HBO nieuw waren ontstaan of waren gewijzigd. De nieuwe plaatjes staan inmiddels op Studiekeuze123.nl en zijn aan de hogescholen geleverd.
   
 • Studiekeuze123 gaat dit jaar haar site vernieuwen. Eén van de doelen hiervan is om Studie in Cijfers meer naar voren te brengen en beter te integreren op de site. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Wijzigen contactpersoon Studie in Cijfers of opvragen inloggegevens
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via het contactformulier of 030-303 9110.
 
 
In deze Bijblijver:
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn oriëntatie op zijn studiekeuze. Lees meer over SiC op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
U ontvangt deze SiC Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon SiC. Mocht dit niet juist zijn, neem dan aub contact op met Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.