Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2018 nr. 07
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Thema 40 dagentijd
 
40dagentijd films
 
Organistenteam versterkt
 
40 dagentijd kalenders
 
Geloofsgesprek
 
Beroepingscommissie advies
 
Kinderconcert Regenboogkerk
 
Aandacht helpt: toerusting
 
Pillendozen voor Bosnie
 
IKK Stopt na 71 jaar
 
Expositie Zonnebloemen
 
Niemand sterft voor zichzelf
 
 
Zondag 18 februari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Op jezelf aangewezen'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Vrijwilligers gezocht.
 
Paaskaarsen bestellen bij de koster kan tot maandag 19 februari
 
Wilma Hagen exposeert kunstwerken tot 14 april.
 
Trefpunt voor mensen met dementie.
 
Is het iets voor u?
 
Een cursusaanbod van 4 tot 5 keer mediteren.
 
AGENDA

Vrijdag 16 februari Catechese tieners

Stercafé

Zaterdag 17 februari
 
Zondag 18 februari
ds. Jetty Scheurwater
 
 

Maandag 19 februari Wijkkerkenraad

Dinsdag 20 februari Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open
 
Filmtheater Hilversum
'The woman who left'

Donderdag 22 februari Stiltecentrum open

Zondag 25 februari
ds. Maarten Hameete
 
 

Zondag 18 februari

Marcus 1: 12-15
 
Ik zorg voor jou 
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. Met de kinderen hebben we het over het thema ‘Ik zorg voor jou’.
 
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Thema 40 dagentijd: Onvoorwaardelijke liefde
 
 
 
 
 
 
 
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan.
Zondag 18 februari staan de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht centraal. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed.
 
40dagentijd films: The woman, who
Voor de zevende keer brengt het Filmtheater Hilversum in tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen.
 
The Woman Who Left is een bedwelmende en hypnotiserende kijkervaring in prachtige zwart-witfotografie. Deze vertelling van een vrouw die worstelt met gevoelens tussen wraak en verzoening is gebaseerd op een kortverhaal van Tolstoj. Lees meer ...
 
 
Organistenteam versterkt: 3+4=7
 
 
 
 
 
De oproep 'organist(e) gevraagd' heeft tot onze blijdschap 4 nieuwe organisten opgeleverd, met de 3 zittende organisten, maakt dat 7. In de Stille Week zullen zij alle vier voor het eerst te horen zijn en daarom wil ik ze graag aan u voorstellen.
 
Kees Trommel zal de vespers op maandag- , dinsdag- en woensdagavond begeleiden. Dianne Heijstee zal tijdens de viering op Witte Donderdag plaats nemen achter het orgel.
Jos Maters uit Bunschoten zal de viering op Stille Zaterdag begeleiden.
Tot slot zal op Paas-morgen Otto van Geffen de dienst begeleiden.
 
Komende nieuwsbrieven telkens een interview met een van hen. Lees meer ...
 
Vier 40dagentijdkalenders
Woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen. Om deze tijd bewust te beleven, zijn veertigdagentijdkalenders een handig hulpmiddel.
We zetten er vier voor je op een rij. Drie van gemeenten van de Protestantse Kerk: Eibergen, Zeist en Papendrecht. De vierde is van Kerk in Actie.
 
Lees meer ...
  
Geloofsgesprek in de Bethlehemkerk
 
 
 
 
In de Bethlehemkerk worden dit seizoen geloofs-gesprekken gevoerd. Niet alleen in de Bethlehemkerk, maar ook in de andere wijkgemeenten in Hilversum. Dit gebeurt op verzoek van de Taakgroep Herijking, inmiddels omgedoopt tot de taakgroep Kerk 2025. Deze commissie is ingesteld door de Algemene Kerkenraad om een aantal scenario’s uit te werken hoe de Protestantse Gemeente in Hilversum er over een aantal jaren uit zou kunnen zien.
 
Beroepingscommissie advies
De kerkenraad van de Bethlehemkerk van maandag 19 februari bespreekt tijdens haar vergadering het advies dat de beroepingscommissie in januari 2018 heeft uitgebracht aan de kerkenraad.
 
Het advies is al eerder in het moderamen van de Bethlehemkerk besproken.
 
De kerkenraad zal daarna haar advies en aanpak communiceren naar de gemeente.
 
In de volgende Nieuwsbrief leest u hier meer over!
 
 
  
 
Kinderconcert Regenboogkerk
 
 
 
 
 
 
Zondag 25 februari om 15.00 uur wordt er in het kader van ‘concerten in de Regenboogkerk’ een kinderconcert gegeven door het Toonkunst orkest uit Bussum o.l.v. Yiorgo Moutsiaras. Het sprookje ‘De gelaarsde kat’ is speciaal voor dit orkest op muziek gezet door Dirk van der Niet. De toegang voor kinderen is gratis., voor volwassenen € 10.
 
 
Aandacht helpt: toerusting
  
Het diaconale kerkelijke platform Aandacht Helpt en Vluchtelingen Werk Nederland heten jou van harte welkom op donderdagavond 1 maart.
De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Wij starten om 19.30 uur. Plaats: Emmauskerk op de  Kerkelandenlaan 5 te Hilversum.
De avond laat zich kenmerken door ondersteuning van jouw vrijwilligerswerk met de statushouders in Hilversum e.o. Lees meer ...
 
Pillendozen gezocht voor Bosnie
Mijn naam is Makbûle Eken en ik zit in mijn tweede leerjaar van de opleiding apothekersassistente. In april mag ik samen met mijn klasgenoten vrijwilligerswerk gaan doen in Bosnië.
 
Wij hebben een projectgroep opgezet die richten op het verzamelen van medicatiedozen (dit zijn weekdozen waar meerdere inname momenten op staan). Omdat het belangrijk is dat mensen hun medicatie zelf kunnen innemen met behulp van deze dozen, lees meer..
  
 
 
IKK Stopt na 71 jaar!
 
 
 
 
 
 
 
  
Interkerkelijk Koor Hilversum (IKK) stopt na 71 jaar. Het koor, opgericht op 17 januari 1947 als Gereformeerd Kerkkoor, heeft in de 71 jaar van zijn bestaan meegewerkt aan talloze kerkdiensten in Hilversum en daarbuiten. Hoogtepunten waren de kerstzangdiensten op tweede kerstdag, maar ook in het buitenland liet het zich horen: in Parijs (de Madeleine en de St. Roch), Heidelberg, Mainz, Dillenburg en Trier. 
 
Expositie Zonnebloemen
Even voorstellen: Ik ben Wilma Hagen van Atelier De Dromenkoning.
Ik geef lessen in diverse technieken, de cursisten kunnen werken met materialen als acrylverf, potlood, kleurpotlood en nog veel meer.
Iedere dinsdag van september tot mei schilderen er twee groepen in muziekgebouw ’t Akkoord in Kortenhoef.
Lees meer ...
 
 
Niemand sterft voor zichzelf
 
 
 
 
 
 
 
  
Dinsdag 13 februari 2018 beslistte de Eerste Kamer over de donorwet. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, vindt het goed dat de discussie over donorregistratie wordt gevoerd. Ongeacht de uitslag van de stemming over dit wetsvoorstel roept hij iedereen op het donorcodicil in te vullen.
Wie beslist over mijn lichaam, mijn organen en weefsels? Ikzelf? De ‘staat’? Mijn nabestaanden? Tijdens het gedenken van iemand die gestorven is wordt in menige kerk het lied gezongen:
‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe’ 
(Lied 961, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk).
Lees meer ...
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl