Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  15 oktober 2018
Nieuwsbrief 2018-7

In deze nieuwsbrief:

Thema: voedsel en armoede
groente en fruitHet thema voedsel in relatie tot armoede wordt vaak beperkt tot de hulp die aan arme huishoudens geboden wordt door voedselbanken. Het thema voedsel is echter veel breder. Het raakt ook aan andere thema’s zoals gezondheidsverschillen, werk en energie. Het is zaak om deze thema’s in hun onderlinge samenhang aan de orde te stellen. Die benadering zet ons op het spoor van de oorzaken van verarming en verrijking. In dit themadossier worden enkele voorzichtige en voorlopige stappen gezet in die richting.
Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier op de website te gaan.
 
Lees meer over de artikelen in dit dossier:

Armoede, boeren en voedsel: sociale gerechtigheid?

Jack Steeghs schrijft over armoede (en rijkdom) onder boeren, over de impact die deze armoede op hun leven heeft en de begeleiding die er voor boeren in de knel kan zijn.
Klik hier om dit artikel te lezen.

Overdaad aan voedsel en schaarste aan voedsel

Hub Crijns bericht n.a.v. het 'Voedsel-Economisch Bericht' van de Wageningse Universiteit over diverse aspecten van de voedselproductie in Nederland. Wie produceren de grondstoffen in Nederland voor ons voedsel? Welke omzetten zijn er in de voedselproductieketen? Wat doet de agrarische grondprijs per hectare? Wat doet de pachtsector? Wat is de balanswaarde van land- en tuinbouwsector? Hoeveel armoede is er in agrarische huishoudens? Hoeveel besteden huishoudens aan voedsel? Is er ook voedselschaarste?
Klik hier om dit artikel te lezen.

Pulpbaan blijft; frites moet weg! 

Raf Janssen schrijft een kritische reactie op het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 'Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen'. 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Voedselkaravaan 2018

Ger Ramaekers bericht over de Voedsel Anders-beweging die sinds 2012 individuen, organisaties en netwerken verenigt in het streven naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen. Op 27 november 2018 zijn er nog bijeenkomsten in Venlo en Ede.
Klik hier om dit artikel te lezen.

Duurzaamheid en ongelijkheid

Trinus Hoekstra heeft een bijdrage over het onlangs verschenen rapport 'De Balans van de Leefomgeving’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), over de staat van het milieu, de natuur en de ruimte. De toon van het rapport is op het eerste gezicht positief: duurzaamheid leeft. Maar er klinkt ook een indringende waarschuwing: de lusten en de lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Als er ongelijkheid ontstaat, is er op een gegeven moment geen draagvlak meer voor verandering. 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Het doorbreken van het niks-aan-te-doen-gevoel

Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk, voedsel en energie maken dat mensen met weinig geld opnieuw in permanente zorg en angst voor hun bestaan moeten leven en wegzinken in een machteloos gevoel dat er niks aan te doen is. Steeds meer breekt een ‘niks-aan-te-doen-gevoel’ door. Daarmee staat de anti-armoedebeweging opnieuw voor de vraag hoe dit gevoel te doorbréken. Raf Janssen ziet lichtpuntjes in tal van burgerinitiatieven in het collectieve domein. 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Een menswaardige samenleving zonder armoede
Conferentie 23 november 2018
 
In een menswaardige samenleving hoeft geen mens arm te zijn. Zeker niet in een welvarend land als Nederland. Hoe kan het dat er dan toch bijna 2 miljoen mensen in Nederland arm zijn, waaronder bijna 400.000 kinderen? En wat zijn de gevolgen er van voor de samenleving.
Op 23 november organiseren FNV en het Christelijk Sociaal Congres een conferentie, met onder andere Kim Putters (SCP), Linda Voortman (Wethouder Utrecht), Ad Bergwerff (MKB Nederland), Dick Couvée (Pauluskerk), Kitty Jong (FNV), Josine Westerbeek-Huitink (CSC) en anderen.
Toegang gratis.
 
Klik hier om meer te lezen.
klik hier om aan te melden.
 

Als werk weinig opbrengt
SCP-onderzoek naar werkende armen
 
In Nederland stijgt het aandeel werkende armen sinds 1990. De toename in de periode 2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid. Nederland telt verhoudingsgewijs meer werkende armen dan Denemarken en België, maar een stuk minder dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-studie 'Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten'.
 
Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport te downloaden.
 

Qracht 500 - deel 2
Magazine over psychische problematiek en (arbeids)participatie
 
‘Burn-out is wel sexy, maar in een isoleercel hebben gezeten, dan ben je echt van het padje af geweest.’ Dat zegt Kimberly in het voorjaar 2018 verschenen magazine Qracht 500 over psychische problematiek en werk. Zij en vele anderen verzwijgen hun psychische aandoening, uit angst niet aangenomen of ontslagen te worden. De geportretteerden in Qracht 500 willen worden beoordeeld op wat zij wél kunnen. Zij vragen om banen waarin zij naar vermogen kunnen meedoen, zo nodig door aangepaste werktijden of extra begeleiding.
 
Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om te bestellen (7 euro).