Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
27 november - 10 december 2015
Wetgever versterkt rol Rijksregister in aanpak identiteitsfraude
9 NOVEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30/11/2015, bl. 71202
(Art. 1-13)
Inwerkingtreding 10 december 2015 
 

Antwerpse justitie wil extra onderzoeksrechter op terrorisme
GvA, 7 december 2015

Wetsvoorstel betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis
54K0993
In bespreking Commissie Kamer 08/12/2015
Wetsontwerp tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II)
54K1418
Aangenomen tekst in eerste lezing door de Commissie voor de  Justitie op 07/12/2015
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank.
Indieningsdatum: 24/11/2015
54K1476

 


ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 

Het subsidiariteitsbeginsel inzake onderzoeksmaatregelen na de Potpourriwet I
D. Scheers, P. Thiriar, TBO 2015/5, 239

Strafrechtelijke meerderjarigheid
J. Put,  RW 2015-2016, nr. 15, 12/12/2015, 562

De Europese Erfrechtverordening: krachtlijnen en knelpunten
 E. Goossens, RW 2015-2016, nr. 15, 12/12/2015, 563

‘Potpourri II? Dan liever nog twee jaar wachten op echte hervorming’
R. Boone, interview met L. Van Puyenbroeck, Juristenkrant 09/12/2015

Seksismeverbod in de Strafwet. Baat niet, schaadt wel (deel 2)
J. Vrielink, S. Van Dyck, NJW afl. 332, 09/12/2015,  834-843

Kleine ondernemingsregeling inzake BTW
C. Buysse, ‘Nieuwe’ kleine ondernemingen: reageren tegen 15 december a.s., Fiscoloog nr. 1455, 09/12/2015, 1

Anti-fraudeplan: cassatierechtspraak over beroepskosten in het vizier
JVD, Fiscoloog nr. 1455, 09/12/2015, 3

Ruime overgangsregeling voor renovatie woningen aan 6 % tot eind 2017
I. Massin, Fiscoloog nr. 1455, 09/12/2015, 10
Zie ook: FOD Financiën - 04.12.2015

Verlaagd btw-tarief 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen vanaf 1 januari 2016 alleen nog voor woningen van minstens 10 jaar oud
FiscalNet nieuwsbrief 08/12/2015
Zie ook: FOD Financiën - 04.12.2015

Terrorisme-bestrijding
M.-A. Beernaert, Renforcement de l’arsenal législatif anti-terroriste: entre symboles et prévention, JT N° 6626, 05/12/2015, 833

Vierde Richtlijn antiwitwas ((2015/849/EU)
A. Lecocq, S. Scarna, N. Clin, M. Fernandez-Bertier, JT N° 6626, 05/12/2015, 837

VS niet langer een veilige haven voor uw persoonsgegevens
P. Valcke, RW 2015-2016, nr. 14, 05/12/2015, 522

Oprichting van verzelfstandigde besturen
S. De Somer, De oprichting van verzelfstandigde besturen vanuit Europees rechtsvergelijkend perspectief: internationale impuls, nationale beheersingsdrang en de verzoening van deze trends, RW 2015-2016, nr. 14, 05/12/2015, 523

Btw op advocatenkosten in het kader van een geschil rond een verkeersovertreding : aftrekbaar of niet?
S. Ruysschaert, FiscalNet Wekelijkse analyse , 05/12/2015, 4

Bijzondere liquidatiereserve voor aj. 2014: ook al dit jaar mogelijk
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1454, 02/12/2015, 1

Nieuwe landenlijsten voor DBI en betalingen naar belastingparadijzen
JVD, , Fiscoloog nr. 1454, 02/12/2015, 3

Levensverzekering: (nog) geen uitkering wel meteen erfbelasting?
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr. 1454, 02/12/2015, 5

Vrijstellingen halen belastingen op tweede verblijf en op bedrijven onderuit
SVC, Fiscoloog nr. 1454, 02/12/2015, 7

Europese Spaarrichtlijn verdwijnt grotendeels per 1 januari 2016
G. Verachtert, Fiscoloog nr. 1454, 02/12/2015, 8

Inkomstenbelastingen – aftrekbaarheid beroepskosten
R. Messiaen, G. Van Namen, Reality-check door Cassatie: toch bewijs echtheid prestaties nodig, Fisc. Act. nr. 40, 1

Rechtspraak kroniek EHRM
F. Krenc, S. van Drooghenbroeck, JT N° 6625, 28/11/2015, 813

Kaaimantaks
A. Van Zantbeek, Naar een efficiënte (en effectieve) Kaaiman, TFR nr. 490-491, nov-dec 2015, 859
G. D. Goyvaerts, De kaaimantaks, een kritische beschouwing, TFR nr. 490-491, nov-dec 2015, 865

Europees minimumloon als instrument in de strijd tegen sociale dumping
G. Verdoodt, JTT, nr. 1230, 20/11/2015, 437

Geïntegreerde Vlaamse woonbonus vanaf 1 januari 2016
L. De Greef, Fisc.Act. nr. 39, week 19-25 november 2015, 1

Kleine vennootschappen
C. De Backere, Omzetting Boekhoudrichtlijn: wetsontwerp ingediend in Kamer, Fisc.Act. nr. 39, week 19-25 november 2015, 6

Samen vennoot. Niet tot de dood ons scheidt?
M. Wyckaert, editoriaal, TRV 2015/7, 15/11/2015, 609

Leeuwenbeding – put- en callopties
M. Roelants, Het loutere vennootschapsbelang als toetsteen voor het leeuwenbeding: stand van zaken bij uitoefening put- en callopties anno 2015, TRV 2015/7, 15/11/2015, 611

Kroniek boekhoudrecht (mei 2014-april 2015)
S. Van Crombrugge, TRV 2015/7, 15/11/2015, 626

Omzetting nieuwe Accountancyrichtlijn: wetsontwerp ter bespreking in Kamer
K. van Tilborg, Balans nr. 750, 15/11/2015, 1

Pleidooi voor de homologatie van hee l de EOT-overeenkomst
F. Swennen, T.Fam. 2015/9, 222

Hoger beroep na verzoening bij echtscheiding door onderlinge toestemming. Commentaar bij de wet van 17 juli 2015
M. Bunkens, T.Fam. 2015/9, 223

De gender-eigen Russische familienaam tot in cassatie: in naam van de openbare orde?
J. Verhellen, noot onder Cass. 06/02/2015, T.Fam. 2015/9, 229

Op zoek naar een grondige hervorming van het vennootschapsrecht?
K. Maresceau, TEP 2015/4, 336

De regionale fiscale gunstregimes inzake de schenking en de vererving van (familiale) ondernemingen (eenmanszaken) en vennootschappen
T. De Greef, TEP 2015/4, 340

Fiscaliteit en estate planning: actualia
Verlaging tarief schenking onroerende goederen en definitieve tekst reparatiedecreet
N. Geelhand de Merxem, TEP 2015/4, 426

Herschikking van de EEX-Verordening en arbitrage – deel 1
F. de Ly, TvA 2015/4, 101

Merkenrecht
L. Depypere, Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak, IRDI 2015/3, 192

Vreemdelingenrecht – medische regularisatie
B. Brijs, 9ter Vw. in therapie bij het Hof van Justitie: gevolgen voor de Belgische rechtspraktijk, T.Vreemd.2015/4, 246

Het belang van het kind en gezinshereniging
E. Merckx, Het belang van het kind en gezinshereniging onder art. 8 EVRM na arrest-Jeunesse, T.Vreemd.2015/4, 246, 258

Erkenning huwelijken en geregistreerde partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht
T. Vos, Wederzijdse erkenning van huwelijken en geregistreerde partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht en problematiek van hinkende rechtsverhoudingen in Europa, , T.Vreemd.2015/4, 270

Voortzetting van de arbeidsprestaties na de verbreking of na de overeengekomen termijn
S. Piron, Nieuwsbrief Ontslag nr. 9, nov 2015, 1

Overmacht – verbintenissen
M. De Potter de ten Broeck, Overmacht in een ander daglicht, TBBR 2015/9, nov 2015, 498

Sociale verkiezingen 2016 – de spelregels voor de kandidatenlijsten
O. Wouters, OR 2015/9, 230

Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2014
Bevoegdheid en rechtspleging

H. Bortels, TBO 2015/9, 495

Kroniek Parlementair Recht
K. Muylle, TBO 2015/9, 520

Kroniek Overheidsopdrachten 2015
S. Van Garsse, TBP 2015/9, 529

De regionalisering van de huurwetgeving
D. Meulemans, P. Daemen, NNK 2015/2, 3

De hervorming van de zakelijke zekerheden
L. Deltomme, NNK 2015/2, 9

Het statuut van de meemoeder en de regeling van de familienaam
E. Debusscher, , NNK 2015/2, , 18

Wijzigingen aan het statuut van de ‘Starter-BVBA’
H. Dhont, NNK 2015/2, 21

Nieuwe informatie in het rijksregister, het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister
M. A. Masschelein, NNK 2015/2, 23

Het beroepsgeheim en de discretieplicht van de commissarissen van de Vlaamse Belastingdienst in het decreet houdende de Vlaamse Vastgoedcodex en in het uitvoeringsbesluit
S. Devos, NNK 2015/2, 25

Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
T. De Jaeger, NNK 2015/2, 30

Europees en economisch recht
SEW, nr. 11, nov 2015
Kamiel Mortelmans: amicus curiae et academiae.
Dit nummer is gewijd aan thema’s die hem bij de beoefening van het EU-recht na aan het hart liggen
Inhoudstafel


BOEKEN

Schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning
E. Meulders, L. Briganti, M. Goffart, S. Vandromme, C. Catala, E. Bielen, S. Lombaerts, Vanden Broele 2015, 228 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere bescherming tegen ontslag
J. Herman, Sociale Praktijkstudies nr. 2015/5, Wolters Kluwer 2015, 199 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De sociale verkiezingen uitgeplozen
P. Humblet, J. Vanthournout (eds.), Intersentia 2015, 275 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit
I. Claeys, R. Steennot (eds.), XIste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gandaius, Wolters Kluwer 2015,877 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Basisboek ethiek en rechtsfilosofie
J. Verplaetse, C. Delmotte, Maklu 2015, 243 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere inspectiediensten
Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en knelpunten
M. Bockstaele, P. Ponsaers (red.), Maklu 2015, 249 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Bankenwet: bijzondere vraagstukken
J.-P. Buyle, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 99, Larcier
Beschrijving + inhoudstafel


THESIS


De aansprakelijkheid van advocaten: schending van de informatie- en bijstandplicht en het herstel van de geleden schade
Jelke Geerinckx, Universiteit Hasselt 19/05/2015, 76 p.
Beschrijving
http://hdl.handle.net/1942/19358


RECHTSPRAAK

Advocaat – mandaat – ontkentenis van proceshandeling
Brussel 2e burgerlijke kamer, 09/01/2015, JT N° 6625, 28/11/2015, 824

Advocaat – aansprakelijkheid – verjaringstermijn – verlies van een kans
Luik, 3e K. 03/06/2015, JT N° 6626, 05/12/2015, 847

Rechtspraak pacht

JLMB 2015/39
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak publiek recht

JLMB 2015/40
Beschrijving + inhoudstafel


ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma
STUDIEDAGEN

Samenwerkingsovereenkomsten
CBR workshop 11 december 2015
Info
Inschrijving

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 11 december 2015
Programma

Dag van de overheidsopdrachten 4
Escala, Geel 11 december 2015
Programma

Justitie 2.0: meerwaarde creëren door onderhandeling en bemiddeling
Confocus, Hasselt vrijdag 11 december & maandag 14 december 2015
Programma

R.O. actueel - het decreet complexe projecten & het criterium van de goede ruimtelijke ordening
Confocus, Gent vrijdag 11 december 2015
Programma

Regeling lichamelijke schade in de praktijk
Confocus, Antwerpen-Berchem 11 december 2015
Programma

De toegevoegde waarde van de deurwaarder en de advocaat bij debiteurenbeheer: hoe kan de deurwaarder/advocaat het zakenleven bijstaan?
Confocus, Antwerpen-Berchem 11 december 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Hasselt 11 december 2015
Programma

Milieucyclus: rijdt u met ons mee op de VLAREM-trein?
Confocus, Gent 11 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Brussel 15 december 2015
Programma

De taxshift. Impact van de nieuwe fiscale bepalingen (Sint-Niklaas)
M&D Seminars 15 december 2015
Programma

Temporele werkgeversflexibiliteit – Mogelijkheden en beperkingen

Lexalert online seminarie 15 december 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht
Confocus, Antwerpen-Berchem 15 december 2015
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen
Confocus, Antwerpen-Berchem 15 december 2015
Programma

Actua vastgoed: huurwetgeving - wooncode - aansprakelijkheden...
Confocus, Antwerpen-Berchem 15 december 2015
Programma

Hoe de overdracht van roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2016?

M&D Seminars, Gent) 16 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Gent 17 december 2015
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de jeugdadvocaat
Confocus, Gent 17 december 2015
Programma

De metamorfose van het straf- en strafprocesrecht door Potpourri II
De Juristenclub / UPV, Brugge 18 december 2015
info@storypublishers.be

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (december 2015)
Lexalert online seminarie 18 december 2015
Programma

Opeisbaarheid BTW – Gevolgen voor facturatie en BTW-aangifte
Lexalert online seminarie 14 januari 2016
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start (Gent) (Studiedag)
M&D Seminars, 14 januari 2016
Programma

Cijferberoepers & de WCO - de interinstitutenaanbeveling voor u uitgelegd
Lexalert online seminarie 14 januari 2015
Programma

Contracteren met de overheid: Hoe valkuilen bij overheidsopdrachten vermijden? (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars, 15 januari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Een ‘slim’ huwelijkscontract en een ‘slim’ testament anno 2016 (Leuven) (Studiedag)
M&D Seminars, 21 januari 2016
Programma

Actualia intellectuele eigendomsrechten (Gent) (Studiedag)
M&D Seminars, 22 januari 2016
Programma

Balans lezen voor juristen en hun medewerkers
Intersentia, Mortsel, 25 januari 2016 en 1 februari 2016 (17u30-21u30)
Programma

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars 26 januari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Donderdag 28 januari 2016, Holiday Inn UZ, Gent
Dinsdag 23 februari 2016, Hogeschool PXL, Hasselt
Programma

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen (Kontich) (Studienamiddag)
M&D Seminars 29 januari 2016
Programma

Aanbestedende overheid
4 februari 2016 (Radisson Blu Hotel - Antwerpen)
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2016
Info
Inschrijving

Lunchseminarie rond digitale nalatenschap
Intersentia, Mortsel 24 februari 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Donderdag 25 februari 2016, Holiday Inn UZ, Gent
Dinsdag 22 maart 2016, Hogeschool PXL, Hasselt
Programma

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Inschrijvingen starten begin januari

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma