Poštovani,
 
pozivamo Vas na sudjelovanje na 2. tematsku radionicu o bioekonomiji u RH.
 
Mjesto i vrijeme održavanja - hibridno:
Uživo: Petak 18.2., u hotelu Westin u Zagrebu, od 13.00 do 15.00 sati
Online (poveznica za sudjelovanje bit će dostavljena po zaprimanju prijave za sudjelovanje

Za razmišljanje i pripremu:
Kružna i održiva bioekonomija se oslanja na regionalne prirodne potencijale, a u suradnji s IT sektorom pronalazi načine kako da se poljoprivrednici i šumari te vezana industrija pripreme za tržišne poremećaje, klimatske promjene te povećaju konkurentnost.
- Može li bioekonomija promijeniti negativan migracijski trend?
- Kako irski poljoprivrednik stvara 2 puta veću, a finski za 50% veću dodanu vrijednost od hrvatskog poljoprivrednika?
- Zašto finsko šumarstvo ostvaruje 12 puta veću dodanu vrijednost od hrvatskog?
 
Ciljevi 2. Tematske radionice:
- Validacija SWOT analize i njezine primjenjivosti u pojedinim hrvatskim regijama
- Promišljanje o prirodnim resursima i njihovoj iskoristivosti
- Identifikacija sudionika zainteresiranih za osmišljavanje regionalnih projekata

Program:
13.00-13.15        Registracija
13.15-13.35        Pozdravne riječi i uvod: Pregled rezultata rada iz prethodne radionice (održana 14.12.2021.)
13.35-13.45        Pitanja i odgovori
13.45-14.15        Validacija SWOT analize
14.15-14.30        Pitanja i odgovori
14.30-15.00        Primjenjivost SWOT analize u hrvatskim regijama
15.00-15.15        Pitanja i odgovori / Zaključci i najava sljedeće radionice

Predavačica:
Doc. dr. sc. Biljana Kulišić, nacionalna koordinatorica za Obzor 2020 BIOEASTsUP iz Energetskog instituta Hrvoje Požar koja je radila kao neovisni stručnjak za temu biogospodarstva pri Europskoj komisiji - Direktorat Istraživanje i inovacije (2020.-2021.)
 
PRIJAVNICA 
Sudjelovanje je moguće bez naknade, ali uz prethodnu prijavu putem online prijavnice (troškove snose organizatori). Po primitku prijavnice, organizator će Vas obavijestiti o statusu prijave te sukladno tome dostaviti ostale detalje potrebne za sudjelovanje.
 
Rok za prijavu:
Sudjelovanje uživo u hotelu Westin: do 16.02.
Sudjelovanje online: do 18.02.
 
Radionica se održava nastavno na konferenciju Lokalne i demografske razvojne mjere u organizaciji časopisa Komunal. Više...
 
Za sva ostala pitanja i prijedloge stojimo na raspolaganju. 
 
Srdačan pozdrav,
 

Organizatori
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH - Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
Hrvatski drvni klaster - Odjel za projekte i međunarodnu suradnju

 
Kontakt podaci: 
Helia Kovačević Grčić, 01 610 9225, helia.kovacevicgrcic@mingor.hr
Ana Dijan, 091 539 76 83, projekti@drvniklaster.hr

 
*Radionica se održava u sklopu implementacije EU projekta GoDanuBio te u suradnji s projektom BioEast Up.
Više o projektu GoDanuBio...
Više o projektu BioEast Up...

 

Dodatne informacije za one koji nisu sudjelovali u prethodnoj radionici:
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom te projektom BioeastUp organizira seriju tematskih radionica na temu prelaska RH na sustav biogospodarstva, s glavnim ciljevima:
 
ZAŠTO JE BIOEKONOMIJA DOBAR KONCEPT ZA RH?
Oživljavanje ruralnih područja i zaustavljanje negativnih demografskih trendova. Republika Hrvatska suočena je s velikim sociološkim promjenama, naročito vezanih uz demografsku transformaciju. Mladi napuštaju ruralna područja zbog boljih mogućnosti zapošljavanja u urbanim sredinama. Za oživljavanje ruralnih područja i aktiviranje potencijala potreban je pristup koji uključuje participativno upravljanje i aktivaciju institucionalnih kapaciteta. U tom procesu koncept kružnog biogospodarstva koristi se kao alat koji može poduprijeti regionalni razvoj, odnosno osigurati tranziciju gospodarstva, temeljenog na fosilnim gorivima, prema gospodarstvu koje koristi biološke resurse u održivoj proizvodnji. 
 
Razvoj regija i zaštita okoliša. Dugoročni cilj takvih promjena je unaprijediti socio-ekonomski status regija, doprinijeti zaštiti okoliša, klime i resursa, kao i unaprijediti daljnji razvoj ruralnih područja. Za uspješnost tog procesa potrebno je uključiti sve interesne skupine, zainteresiranu javnost, akademsku zajednicu, predstavnike industrije te donositelje odluka koji do rješenja trebaju doći formirajući novi ekosustav koji će zajednički donositi odluke i osmišljavati projekte kroz suradnju ruralnih i urbanih područja te uzimajući u obzir načela kružnog biogospodarstva.
 
CILJEVI
1. Adresirati relevantne teme za pokretanje javne diskusije
2. Okupiti interesne skupine koje sudjeluju u donošenju odluka
3. Analizirati resurse, prednosti i slabosti pojedinih regija u kontekstu prelaska gospodarstva na kružno biogospodarstvo
 
SVRHA
1. Podržati interesne skupine u jačanju kapaciteta za participativno upravljanje 
2. Identificirati moguće dugoročne scenarije suradnje u pojedinim regijama na strateškoj razini
3. Pokrenuti procese koncipiranja i financiranja projekata u RH na načelima biogospodarstva
 
PROFIL SUDIONIKA
 
UVJETI SUDJELOVANJA
Sudjelovanje je moguće bez naknade, ali uz prethodnu registraciju (troškove organizacije snose isključivo organizatori). 
Napomena: Osim plenarnog izlaganja, predviđen je rad u grupama te diskusija među sudionicima. Stoga je broj sudionika ograničen (30-35 osoba). Ukoliko organizator zaprimi veći broj prijava, moguća je organizacija radionica u dodatnim terminima.
 
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA
Planirano je održavanje 4 radionice u periodu od prosinca 2021. do lipnja 2022.