Modernistisch topwerk te Brugge

Op 10 september is het Open Monumentendag met als thema ‘hart en ziel’. Alles draait dit jaar rond immaterieel erfgoed, waarbij ingezoomd wordt op de verhalen en tradities achter monumenten. Gekoesterde gebouwen die mee evolueren met de tijd en tot op vandaag bijzonder actueel blijven. Het opzet is de ontmoeting met mensen die zich er met hart en ziel voor inzetten.

Op zaterdag 9 september (namiddag) en op zondag 10 september (hele dag), zet Archipel zich mee in om een modernistisch oeuvre van topformaat in de kijker te zetten.

Basisschool DE LINDE
ontworpen in 1974 door architect Axel GhyssaertDe school is een krachtig gebaar in zichtbeton te midden van een groene omgeving in Sint-Kruis (Brugge). De school is samengesteld door een vormenspel van volumes met platte daken en overkragende luifels. De klassen liggen op de verdieping en worden van buitenaf bereikt via ruime hellingsbanen. Elke klas heeft tevens een buitenklas, met elkaar verbonden via schuifbare glazen wanden, een concept dat een vernieuwende visie op onderwijs belichaamt.

Axel Ghyssaert (°1933) is een bijzondere architect, een buitenbeentje in de modernistische architectuur, met een puristische visie in zijn architecturale expressie. Zijn werk is van bijzonder hoog niveau, gekenmerkt door de poëzie van de perfectie. Opvallend door eenvoud, expressiviteit, verhouding, materiaalgebruik, positie, zuiverheid, contrast,… toont zijn werk een kracht van internationaal niveau.

Hij studeert in 1958 als architect af aan het Hoger Instituut voor architectuur Sint-Lucas te Brussel, in 1964 behaalt hij het diploma van stedenbouwkundige aan het nationaal Hoger Instituut voor Architectuur Ter Kameren. Hij loopt eerst stage aan het architectenbureau E.G.A.V. in Luik en vestigt zich in 1959 als zelfstandig architect. Hij introduceert vernieuwende concepten in zijn architectuur, mede geïnspireerd door studiereizen naar Denemarken en Spanje. Tijdens zijn professionele loopbaan ontvangt hij verschillende prijzen, zoals o.a. de Van de Venprijs in 1963. Ghyssaert is jarenlang vooral actief geweest in de streek rond Brugge, maar tevens ver daar buiten.

De architect zelf, momenteel 91 jaar en nog steeds bijzonder enthousiasmerend, zal zo veel mogelijk aanwezig te zijn om een babbeltje te maken met de bezoekers.

Praktisch

De afspraak is aan de ingang in de Waterwilgen, Brugge, op zaterdag 9/9 (namiddag) en op zondag 10/9 (de hele dag)
Er moet niet ingeschreven worden
De rondleiding met Archipelgids G. Vandenabeele duurt ongeveer een half uur

Agenda

07.09 lezing
Robuuste collectieve woonvormen
10.09 bezoek
Van Modernisme tot Brutalisme
Volzet!
28.09 lezing
Kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen in Gent
11.10 15.10 reis
Wonen, collectiviteit en vakmanschap
Nog plaatsen beschikbaar!
26.10 lezing
Op zoek naar innovatieve woonconcepten
16.11 lezing
A plea for ‘new standards'
30.11 lezing
Hoe het grootschalig naoorlogs woonpatrimonium renoveren?
14.12 lezing
Transitie van een sociale woonenclave naar een duurzaam toekomstperspectief