Nieuwsbrief 30 oktober - 16 november 2018
KOMENDE ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK BALIE PROVINCIE ANTWERPEN
WEEK VAN DE BIBLOTHEEK 19 - 23 NOVEMBER 2018
Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen

Vormingen op de middag van 12u tot 14u:
Witwas
/ Mr. Jan Tuerlinckx (19 nov)
Commentaar Wet landverzekeringsovereenkomsten / Mr. Wendy Verhees (20 nov)
Kennisbeheer voor advocaten (21 nov)
Artificial intelligence toegepast op rechtspraak  (22 nov)
Transportrecht / Mr. Dirk Noels (23 nov)

Presentaties en trainingen databanken:
In deze bibliotheekweek zijn er doorlopend, tussen 10u -12.30u, productpresentaties en trainingen van ondermeer Jura, Monkey, StradaLex,Socialweb, TaxWin Expert, Lex.be & Jurisquare
Informatie Week van de bibliotheek 
 
ACTUEEL 
Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 13/11/2018
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Trends Legal Awards 2018
Op 13 november vond de prijsuitreiking van de Trends Legal Awards 2018 plaats
Trends 13 november 2018

Conferentie over de toekomst van het Vlaamse onderwijs
Vlaamse Juristen Vereniging, Brussel 22-23 november 2018
Programma

Rapport experten voor de Bedrijfsjuristen overhandigd
Rapport experten voor de Bedrijfsjuristen

Nieuwe scanstraat in werking gesteld in het Justitiepaleis in Brussel
Persbericht Regie der Gebouwen, Brussel 6 november 2018

De nieuwe deontologische code voor vastgoedmakelaars werd bekendgemaakt
29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, BS 31/10/2018, bl. 82749

Een verhaal van mensen. Marcel Storme, René Victor en de archieven van de Vlaamse Juristenvereniging
Vlaamse Juristenvereniging, Gent 3 december 2018
Programma

Publicatie openbare aanbesteding Hof van Beroep Britselei Antwerpen
De openbare aanbesteding voor de restauratie en renovatie van het gerechtsgebouw Britselei is gepubliceerd op 26 oktober

Algemene Beleidsnota Justitie
Kamer DOC 54 3296/015

PUBLIEK RECHT
OVERHEIDSOPDRACHTEN

De aanbestedende overheid & gunningscriteria
 
Joren Vuylsteke, Louise Galot, Peter Teerlinck, Larcier 2018, 140 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT


Milieuwetboek Vlarem I 2018-2019  
Heyman, J., Smout L., Wolters Kluwer 2018, 735 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ONDERWIJS


Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)
2018-2019, nr. 01-02, sep-okt-nov-dec 2018
Inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING


Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (TPP)
2018/3
Inhoudstafel

BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT

Nieuw huwelijksvermogensrecht. Een bondige kennismaking
H. Casman, NJW nr. 390, 07/11/2018, 762

Handboek Familiaal vermogensrecht (tweede editie)
Renate Barbaix, Intersentia 2018, 1025 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Erfrecht & giften Derde herwerkte editie
De nieuwe Erfwetten 2017 en 2018
René Dekkers, Hélène Casman, Alain Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs, Intersentia 2018, 364 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Valkeniersclausule anno 2018
N. Labeeuw, E. Janssens, Nieuwsbrief Notariaat nr. 19, weken 41-42 2018, 1

De erfwetten 2017 en 2018: civiele en Vlaamse fiscale aspecten in 8 casussen
H. Casman, B. Verdickt, TFR nr. 548, okt 2018, 842

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
L. De Vriese, Larcier 2018, 71 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hand- en bankgiften

N. Raemdonck, Een greep uit recente rechtspraak inzake hand- en bankgiften (2011-2018), T. Not. 2018/10, 783

Huwelijksvermogensrecht

N. Labeeuw, E. Janssens, Wat is de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op bestaande huwelijkscontracten?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 18, weken 39-40 2018, 1

Themanummer ‘Beschermde personen’

T. Vred. 2018/9-10, sep-okt 2018
Inhoudstafel

ZAKENRECHT

Handboek Appartementsrecht 4de editie
R. Timmermans, Wolters Kluwer 2018, 1622 p. (in twee volumes)
Beschrijving + inhoudstafel

Praktische leidraad voor de syndicus - Herwerkte editie 2018
F. Moeykens, H. De Loose, Story Publishers 2018, 224 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De verkrijgende verjaring. Enkele capita selecta
J. Van de Voorde, RW 2018-2019, nr. 11, 10/11/2018, 402

VERBINTENISSENRECHT

Het aankomend verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie
S. Stijns, TBBR 2018/8, 406

Sponsoringcontracten. Juridische analyse
J. Vynckier, Intersentia 2018, 974 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BOUWRECHT

10-jarige aansprakelijkheidsverzekeringen bouw in één grote databank
Nieuwsbrief Notariaat nr. 19, weken 41-42 2018, 10

Rechtspraak bouwrecht
JLMB 2018/35
Inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

De Indicatieve Tabel 2016: kansen en kritiek
ALLIC IV
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts, Intersentia 2018, 162 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
René Victor
1897-1984 - Strijder van het Vlaamse rechtsleven
Biografie
Jan Verstraete,  Doorbraak 2018, 822 p.
Beschrijving
Boekbespreking:Frank Judo, ‘Indrukwekkend zonder spektakel’, Doorbraak.be, 28/10/2018
Verder in: F. Judo, Onbekend en toch onmisbaar: het levensverhaal van René Victor, Juristenkrant nr. 377, 07/11/2018, 12

Van onafhankelijke magistraat tot rechter-bureaucraat: factor van rechtstatelijke (des)integratie?
Bart Nelissen, Larcier 2018, 426 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Hof van Cassatie over De Advocaat
Samengesteld door Alain M. Mys, SIC uitgevers Gent
www.sic-uitgevers.be

Het gerechtelijk recht na Potpourri VI en de Waterzooiwet: Wat u moet weten voor u naar de rechtbank gaat
D. Scheers, P. Thiriar, TBBR 2018/9, 459

Vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandsverzekering: Grondwettelijk hof wendt zich tot Hof van Justitie
K. Van den Wyngaert, Juristenkrant nr. 377, 07/11/2018, 1
GwH nr. 136/2018, 11 oktober 2018

Grondwettelijk Hof laat nieuwe verstekregeling ongemoeid
E. De Smet, Juristenkrant nr. 377, 07/11/2018, 6
GwH nr. 145/2018, 18 oktober 2018

‘Versterk de positie van de cliënt in de advocatendeontologie’
R. Boone, , Juristenkrant nr. 377, 07/11/2018, 9
Sociologisch onderzoek naar het beroep van advocaten. Het resultaat staat te lezen in het boek ‘De Advocatuur’

Tuchtrecht rechterlijke macht
J.-F. Funck, La discipline judiciaire. Examen de jurisprudence (2014-2018), JT N° 6747, 03/11/2018, 785

Is de vrije keuze van een advocaat gewaarborgd bij een bemiddelingsprocedure?
Strada lex Nieuws 30/10/2018
GwH 2018/136 van 11 oktober 2018
Grondwettelijk Hof heeft aan het Hof van Justitie prejudiciële vraag gesteld om te weten of het begrip  ‘gerechtelijke procedure’  ook de buitengerechtelijke en de gerechtelijke bemiddelingsprocedures omvat.

Liber Amicorum Eric Dirix:
Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht

Dit boek omvat een bundeling van opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix naar aanleiding van zijn emeritaat aan de KU Leuven.
Intersentia 2018, 247 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De maatman voor het vermogensrecht in theorie en praktijk
Dit boek bevat een bloemlezing van originele, innoverende en gezaghebbende bijdragen van de hand van Eric Dirix, zoals ze reeds eerder verschenen zijn in tal van boeken en tijdschriften.
Intersentia 2018, 410 p.
Beschrijving + inhoudstafel

(On)tucht aan de Gentse Balie
Een historische wandeling door het archief van de Orde
Didier Goeminne, Larcier 2018, 77 p.
Openingsrede Vlaamse Conferentie Balie van Gent
Beschrijving + inhoudstafel

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Onderzoeksovereenkomsten
J. Swennen, die Keure 2018, 746 p.746 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vernieuwd boekhoudrecht vanaf 1 november 2018
KvT, Balans nr. 815, 31/10/2018, 5

VENNOOTSCHAPPEN

Een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen

D. Van Gerven, VIP 2018/3, 4

De ‘burgerlijke maatschap’ is dood. Leve de ‘maatschap-onderneming’?
M. Jansssens de Bisthoven, VIP 2018/3, 18

Overdracht van aandelen BV: open of gesloten aandeelhouderschap?

M. Roelants, Balans nr. 815, 31/10/2018, 1

INFORMATICARECHT


Blockchain: une révolution pour le droit?
Y. Poullet, H. Jacquemin, JT N° 6748, 10/11/2018, 801

INSOLVENTIERECHT

De wijzigingen inzake insolventie bekeken door het oog van de rechtspracticus

A. De Coster, Nieuwsbrief Notariaat nr. 18, weken 39-40 2018, 7

Aandelentransactie vs activatransactie – informatieplichten

K. Reniers, Koop-verkoop van aandelen vs. koop-verkoop onroerend goed: precontractuele informatieverstrekking, T. Not. 2018/10, okt 2018, 764

VERZEKERINGSRECHT


De vaststellingsovereenkomst
N. Portugaels, Intersentia 2018, 676 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verzekering B.A. Motorrijtuigen – verhaal verzekeraar
F. Feron, L’action récursoire en assurance RC auto. Survol de la jurisprudence rendue entre 2004 et 2017 et analyse du nouveau contrat-type, VAV 2018/5, 3

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het beschermde voorwerp en de beschermingsvoorwaarden in het modellenrecht
H. Vanhees, Advocatenpraktijk, Handels- en Economisch Recht nr. 35, november 2018, Wolters Kluwer
 
FINANCIEEL RECHT
De werking van het Belgisch UBO-register
H. Casier, VIP 2018/3, 31
 
STRAFRECHT
Controle op en afsluiting van het gerechtelijk onderzoek inzake voorrecht van rechtsmacht: recente ontwikkelingen
T. De Coster, RW 2018-2019, nr. 12, 17/11/2018, 442
Bespreking GwH nr. 131/2016 van 20 oktober 2016, GwH nr. 9/2018 van februari 2018 en GwH nr. 35/2018 van 22 maart 2018

Nullum Crimen, 2018, nummer 5

-Het verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden
-U hebt het recht te zwijgen. Uw login kan en zal tegen u worden gebruikt? Over ontsleutelplicht, zwijgrecht en nemo tenetur (+ rechtspraak ontsleutelplicht)
Inhoudstafel

Nieuwe abortuswet
M. Colette, P. De Hert, Waarom individualisering abortus ons niet (helemaal) bekoort,  Juristenkrant nr. 377, 07/11/2018, 15

Mensenhandel en -smokkel: De weg naar een eengemaakte vervolging en berechting
Jeroen Lorré, CABG, Larcier 2018, 114 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internering en toerekeningsvatbaarheid

K. Hanoulle, Intersentia 2018, 569 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De verlenging van de arrestatietermijn tot 48 uur

J. Huysmans, Politie & Recht  (P&R) 2018/3, jul-aug-sep 2018, 87

Geweld tegen en door politiediensten: een strafvorderlijke knoop
H. Berkmoes, Politie & Recht  (P&R) 2018/3, jul-aug-sep 2018, 113

FISCAAL RECHT
Fiscus kan zelfde misstap twee keer beboeten, zelfs tegen maximaal tarief
CB, Fiscoloog nr. 1587, 14/11/2018, 1

Binnenkort ook ‘automatische’ invordering van BTW-schulden
N. Muyshondt, I. Massin,, Fiscoloog nr. 1587, 14/11/2018, 5

Inwerkingtreding algemene antimisbruikbepaling: rechtbank volgt fiscus
JVD, ,, Fiscoloog nr. 1587, 14/11/2018, 8

Zaakvoerder ‘op papier’: geen automatische aansprakelijkheid voor BTW
JVD, Fiscoloog nr. 1587, 14/11/2018, 10

Rechtspraak fiscaal recht

JLMB 2018/36
Inhoudstafel

Bijzondere aanslag

JVD, Deugt termijn van 2 jaar en 6 maanden om aanslag wel of niet te vestigen?, Fiscoloog nr. 1586, 07/11/2018, 1

Auteursrechten
JVD, Ook ‘auteursrechten’ mogelijk voor ‘onbezoldigd’ bedrijfsleider? Fiscoloog nr. 1586, 07/11/2018, 3

Circulaire over voorzieningen in de vennootschapsbelasting

S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1586, 07/11/2018, 4

Waardering van vaste activa: wat met eigen werk?
S. Van Crombrugge, , Fiscoloog nr. 1586, 07/11/2018, 7

Minimumbezoldiging

JVD, Hoe in de overgangsregeling de minimale bezoldiging juist berekenen?, Fiscoloog nr. 1586, 07/11/2018, 8

Aanvraag en levering van een kadastraal uittreksel online
De aanvraag van een kadastraal uittreksel kan vanaf 1 november 2018 online uitgevoerd worden via www.myminfin.be
Aanmelden bij de online overheid

Vlaamse regering bereidt zich voor op de hervorming van het vennootschapsrecht
P. Souffriau, E. Mingaleyev, Fisc. Act. nr. 38, week 1-7 nov 2018, 1

Vennootschapsbelasting
P. Van den Berghe, K. Verhoeven, De innovatieaftrek in de praktijk: nieuwe FAQ en eerste rulings, Fisc. Act. nr. 38, week 1-7 nov 2018, 5

Douane
E. Grosjean, M. Vandendijk, Nieuwe circulaire over invoer van oldtimers maakt einde aan verwarring, Fisc. Act. nr. 38, week 1-7 nov 2018, 10

OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2017
Cazimir Advocaten, Larcier 2018, 457 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe erfrecht en zijn fiscale consequenties
R. Deblauwe, AFT 2018/10, 5

Pilootproject: meer rechtszekerheid vooraf voor wie open kaart speelt
CB, Fiscoloog, nr. 1585, 31/10/2018, 1

Intrastat
I. Massin, Vanaf 2019 ook BTW-nummer afnemer vermelden in intrastat-verzendaangifte, Fiscoloog, nr. 1585, 31/10/2018, 3

Bijklussen
JVD, Geen belastingvrij verenigingswerk meer in jeugdbeweging enz., Fiscoloog, nr. 1585, 31/10/2018, 4

Minderwaarden
M. Henderikx, N. Lauwens, Minderwaarde op deelbewijzen fonds: aftrekbaar tot bewijs van tegendeel, Fiscoloog, nr. 1585, 31/10/2018, 7

Holdings: BTW-aftrek ook als geplande beheersdiensten niet doorgaan
I. Massin, Fiscoloog, nr. 1585, 31/10/2018, , 10

Kapitaalverminderingen

P. Salens, Maatschappelijk kapitaal terugbetalen na 1 januari 2018: de zienswijze van de fiscus, Fisc. Act. nr. 37, week 25-31 okt 2018, 1

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, P. Van den Berghe, Reparatiewet stuurt hervorming bij, , Fisc. Act. nr. 37, week 25-31 okt 2018, 6

De erfwetten 2017 en 2018: civiele en Vlaamse fiscale aspecten in 8 casussen

H. Casman, B. Verdickt, TFR nr. 548, okt 2018, 842

Het fiscaal statuut van de student-zelfstandige

N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 18, okt 2018, 2
 
SOCIAAL RECHT
Conventionele opzeggingstermijnen blijven gelden voor hogere bedienden
I. Van Hiel, Juristenkrant nr. 377, 07/11/2018, 13

Uitbreiding van het adoptieverlof en invoering van het pleegouderverlof vanaf 2019

T. Stroobants, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2018, 2

Duaal leren in Vlaanderen: regionalisering verankert stelsel stapsgewijs in het onderwijsaanbod
T. Dirix, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2018, 5

De strijd tegen sociale fraude (2)

E. Verhaegen, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2018, 8

Een gepensioneerde aanwerven: waarom niet?
A. Boseret, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2018, 15
De winstpremie: een stappenplan
Y. Stox, OR 2018/8, 214

Rechtspraak sociaal recht
JLMB 2018/37
Inhoudstafel

Doorwerking arbeidsrecht in arbeidsrelaties in de publieke sector: capita selecta
I. De Wilde, OR 2018/8, 231

Wijzigingen aan de BV vrijstelling voor investeringen in steunzones

E. Lammens, Sociale Wegwijzer nr. 18, okt 2018, 6

Aanpassingen sociale uitkeringen voor zelfstandigen
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 18, okt 2018, 12

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Komende juridische studiedagen en opleidingen vind u voortaan op onze website onder volgende link:
https://www.balieantwerpen.be/dashboard-2/juridische-vormingen
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be