Dansk Fundamentalism-projekt skaber debat i EU Parlamentet
Trods forbud og forhindringer er det langt om længe lykkes kunstneren Jens Galschiøt at få den kontroversielle udstilling i stand. Skulpturerne viser de mørkeste og lyseste citater fra Koranen, Biblen og Toraen og det er Bendt Bendtsen (K) der har arrangeret udstillingen.
    
D. 10. juli åbner Jens Galschiøts udstilling
med skulpturer der viser de lyseste
og mørkeste citater fra Koranen, Biblen og Toraen.
 
Den 10. juli møder der EU parlamentarikerne et syn de sikkert ikke havde regnet med.
600 af de mørkeste og lyseste citater fra Koranen, Biblen og Toraen kan ses på 8 af Galschiøts skriftsøjle-skulpturer, som ugen ud er udstillet helt centralt i Parlamentet ved dueslagene. De religiøse citater på skærmene præsenteres på 9 forskellige sprog og Galschiøt og hans medarbejdere er til stede under hele udstillingen til at besvare spørgsmål og debattere kultur og religion. Skulpturerne er to meter høje og vejer i alt ca. 2 tons.
EU-udstillingen er en del af kunst- og dialogprojektet ´Abrahams Børn´ der bruger kunsten til at bygge bro mellem Kristendommen, Islam og Jødedommen. Det skal skabe forståelse og dialog, for at modvirke den ekstremisme som en fundamentalistisk opfattelse af religionerne kan skabe i alle lejre.
Projektets hovedskulptur 'Fundamentalism' - der er 3½ meter høj, 9 meter bred og vejer 28 tons – har været udstillet offentligt over hele Danmark, bl.a. ved Københavns Rådhusplads, vel at mærke uden nogen form for ballade. Projektets har sat gang i dialoger, hvor folk har talt fordomsfrit med hinanden om både religionernes indflydelse, kulturel identitet og vores forskelle og ligheder. Biblioteker har deltaget med debatarrangementer og over 100 skole- og gymnasieklasser har brugt projektet i undervisningen.
Egentligt skulle den store skulptur Fundamentalism have været udstillet i Bruxelles i efteråret 2015. Her havde 30 EU parlamentarikere fra forskellige lande og politiske grupper brugt deres stemme til at få udstillingen i stand.
Udstillingen blev dog forbudt af et enigt præsidium, der under ledelse af Martin Schulz kom med en række vage forklaringer om at de ikke kunne stå inden for skulpturens sikkerhed - hvad end det betyder. Noget kunne tyde på at man hellere ville overrule EU-parlamentarikernes udstillingsret end at tage en højaktuel og vigtig debat om religionernes betydning i Europa. Der er åbenbart stor berøringsangst for at tage denne religiøse debat. Se Der Spiegel-artikel.
Nu bliver det spændende at se hvordan politikerne tager imod udstillingen, (selvom det kun er projektets 8 mindre skriftsøjleskulpturer) og citaterne der viser at de tre religioners dogmer er næsten umulige at skelne fra hinanden og at man kan skabe både rædselsregimer eller næstekærlige samfund ud fra dem alle tre.
 
Det er ikke de fremmede men vores reaktion på de fremmede der er en trussel i mod vores civilisation.
Hvis vi vil undgå radikalisering og terrorisme findes der kun to mulighede: Enten laver vi en politistat hvor alt og alle er fuldstændigt gennemkontrollerede. Eller også finder vi en måde at få alle etniske og religiøse gruppe til at oplevet at de bliver behandlet - og føler sig - som ligeværdige borgere i vores samfund. Jeg mener at vi skal vælge den sidste løsning, så vi kan bevare vores åbne og demokratiske samfundsmodel. Dette er baggrunden for mit kunstprojekt Abrahams børn.
Jens Galschiøt, Kunstner
 
INVITATION TIL FERNISERINGEN 
Hvis du er interesseret i projektet er du er velkommen til at komme til ferniseringen tirsdag d. 11. juli i bruxelles. Tilmelding og invitation.
 
BAGGRUND
Kunst- og dialogprojektet ´Abrahams Børn af kunstneren Jens Galschiøt skal bygge bro mellem Kristendommen, Islam og Jødedommen og skabe en frugtbar dialog omkring religioner og kultur, og ligheder og forskelle.
600 af de ’lyseste’ og ’mørkeste’ citater fra de tre religioners hellige bøger gør det klart at de tre religioner i deres dogmer er næsten umulige at skelne fra hinanden og at man kan skabe både rædselsregimer eller næstekærlige samfund ud fra dem alle. I sidste ende er det altså det enkelte menneske og dettes fortolkning af religionerne der skal lægges til ansvar for deres handlinger. 
Projektets hovedskulptur ’Fundamentalism’ er 3,5m høj og 9m i diameter og opbygget af 8.000 kobberbøger. 28 fladskærme på skulpturens sokkel viser konstant de 600 ’mørke’ og ’lyse’ citater.  Skulpturen er pt. udstillet på torvet i Holbæk.
10 ’Skriftsøjler’ (satellit-skulpturer). 2 meter høje skulpturer, opbygget af kobber-bøger, med hver 6 skærme der viser 600 religiøse citater. Skulpturerne opstilles indendørs i fx skoler, biblioteker, borgercentre, rådhus mm. og får debatten bredere ud.
 
LINKS
Kontakt: Jens Galschiøt - aidoh@aidoh.dk /fastnet 6618 4058/mobil 6170 3083
Abrahams Børn-hjemmesiden: www.fundamentalism.dk
Om kunst projektet: Introfilm - Wikipedia  - Medieomtale eller Foto
Pjecer med beskrivelse og citater fra Abrahams Børn projektet: Pjecerne findes på: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Hollandsk, Polsk, Italiensk og Arabisk.
Interaktive dialogværktøjer på 9 sprogQuizzenCitatsøgning - Pauseskærme
Om Jens Galschiøt : WikipediaCV (PDF)  (engelsk) -  Kunstbog,
Skulpturen Fundamentalism blev forbudt i EU parlamentet. Nu udstilles skriftsøjlerne i stedet.
 
Skriftsøjle - Danmark
Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.
Kontakt til værkstedet:
Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Tlf : (+45) 6618 4058
Fax:(+45) 6618 4158
E-mail: aidoh@aidoh.dk

websider:
Til
Galleri Galschiøt
Database over Galschiøt skulpturer (ikke opdateret ;-)

Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)
200 sider E-bog om Galschiøt på dansk (PDF)

 
 ****************************************** 
 ******************************************
 Af- og tilmelding af nyhedsbrev fra Jens Galschiøt
Vil du slettes fra denne infoliste så klik her: Afmeld min e-mail fra denne liste
Vil du opdatere dit navn-email m.m på listen:  Opdater min profil
Vil du tilmelde dig til infoliste, så tryk her: Tilmelding til Galschiøts infoliste