Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2017 nr. 44
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwe predikant voor Bethlehemkerk
 
Belijdenisinterview
 
Schoenendoosactie:
de resultaten
 
Actiebladslag: verslag
 
Belijdenis Bep
 
Belijdenis Loek
 
Sirkelslagkids verslag
 
Oproep: folderen kerst
 
Voedselbank: inbreng
 
Kerstwandeling
 
 
Zondag 26 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Hoop doorgeven'
 
 
Voorganger:
ds Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Maandag 4 december avondmaal viering in kleine kring.
 
Kerstkaarten en kaarsen weer te koop.
 
Hedendaagse films over geloof en redding.
 
Voorlopige begroting opgesteld.
 
Kerkbalans gaat digitaal.
 
AGENDA

Vrijdag 24 november  Midden in het leven

Catechese tieners

Stercafé

Zaterdag 25 november
 
 
Zondag 26 november Herdenking overleden gemeenteleden

Dinsdag 28 november Stiltecentrum open

 
Ontspanningsmiddag voor senioren

Donderdag 30 nov
Stiltecentrum open

Zondag 3 december Eerste advent - doop- en belijdenisdienst
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 26 november
 
Matteüs 25:1-13
 
Vol verwachting 
Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees waakzaam. Het gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer; je weet niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Maar als hij komt, zul je klaar staan en deelnemen aan het feest. Dit wil je niet missen!
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Nieuwe predikant voor Bethlehemkerk
 
Het predikantenteam van de Bethlehemkerk wordt vanaf januari 2018 tijdelijk versterkt met de komst van ds Maarten Hameete.
 
In de Rondom de Bethlehemkerk (RdB) van 3 december leest u het interview dat de redatie van de Nieuwsbrief met hem had. Let goed op uw brievenbus of deurmat.
Belijdenisinterview Gert-Jan
Zondag 3 december doen Gert-Jan, Bep en Loek belijdenis. Hieronder een interview met hen.
 
Wie is Gert-Jan Jansen?
Ik ben in Almelo geboren en vrij traditioneel christelijk opgevoed en opgegroeid. In mijn puberteit begon “mijn strijd” tegen het geloof en vooral tegen de kerk en haar mensen. Veel begreep ik niet en mijn vragen werden niet bevredigend beantwoord. Na mijn studie als leraar basisonderwijs kwam ik in Hilversum te wonen ... lees meer...
 
 
 
 
 
 
Schoenendoosactie: resultaten
  
Afgelopen woensdag hebben we 61 mooi versierde en goed gevulde schoenendozen ingeleverd bij Edukans.
 
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.
We willen iedereen die aan deze actie heef bijgedragen hartelijk bedanken. Een heel mooi resultaat!
 
Christa en Annette
 
Actiebladslag:geslaagd
Zaterdag j.l. na een lekkere bak koffie gingen tien enthousiaste gemeenteleden aan de slag om de omgeving rond de kerk weer keurig in orde te maken.
 
Er is flink gesnoeid, de buren kunnen de rotonde weer zien. De dansschool ontvangt meer licht door een geknipte haag.
Het vele blad is met veel lawaai naar de straatkant geblazen, zodat SBS het tijdens de Bladslag ronde kan meenemen. Het onkruid op het kerkplein is weg gekrabd waardoor deze er fris en fruitig uitziet.

Kortom het vele werk heeft zijn vruchten afgeworpen en de het resultaat mag er zijn.
Voor de volledigheid, de lunch is keurig en goed verzorgd door Thea van der Salm. Lees meer ...
 
 
 
Belijdenisinterview: Bep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zondag 3 december doen Gert-Jan, Bep en Loek belijdenis. Hieronder een interview met hen.
 
Wie is Bep Kroos?
Ik heet Elizabeth Kroos in Rotterdam geboren op 03-02-1945. Middenin de hongerwinter. De reden waarom ik niet toen ben gedoopt, is mijn moeder had geen zin om alleen naar de kerk te gaan De Pelgrimsvader kerk op Delfshaven, mij vader was met de grote razzia in november 1944 naar Duitsland gedwongen en tewerkgesteld, mijn moeder wist niet of hij nog leefde. Ik was 5 maanden toen mijn vader lopend uit Duitsland terugkwam. Lees meer ...
 
Belijdenisinterview: Loek
 
 
 
Zondag 3 december doen Gert-Jan, Bep en Loek belijdenis. Hieronder een interview met hen.
 
Wie is Loek?
Ik ben Loek Ockhuisen en al 51 jaar getrouwd met Bert. We hebben 2 dochters en schoonzoons en 5 kleinkinderen.
 
 
Sirkelslagkidz: verslag
Afgelopen vrijdag hebben 18 kinderen van de Regenboog, Morgenster en de Bethlehemkerk  meegedaan met Sirkelslag Kids.
Het was een gezellige boel met leuke opdrachten en wat waren ze fanatiek!
Puzzelen, knutselen en water van de ene emmer naar de andere emmer brengen met je handen of je mond. Het werd een echt waterballet!
Lees meer ...
  
 
 
Oproep: Kerstzang flyeren
 
 
 
 
  
De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft besloten dit jaar opnieuw een Kerstzang (sommigen spreken van een sing-in) te houden voorafgaande aan de Kerstnachtdienst. We willen de buurt uitnodigen om daaraan en/of aan één van de diensten mee te doen.
Dat gaat het beste (hebben we gemerkt) door huis aan huis flyers te verspreiden. 
En dat gaat alleen als er mensen zijn die die verspreiding willen verzorgen.
Hierbij geldt meer dan ooit: vele handen maken licht werk. Lees meer ...
 
Voedselbank: inbreng
Op zaterdag 25 en zondag 26 december is de najaarsactie voor de Voedselbank. Komt u zaterdag bij ons iets brengen op Kerkelanden of Heigalerij? Op zondag 26 november kan dat ook voor of na de eredienst in de Bethlehemkerk. Zijn de producten te zwaar om te tillen? Een financiële bijdrage is ook zeer welkom.
 
 
 
 
 
 
Kerstwandeling in Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar zullen we samen met onze partners in de buurt weer een  kerstwandeling door de wijk organiseren voor jong en oud, in samenwerking met de Gemeente Hilversum, De Heigalerij/Albert Heijn en Heikracht.
 
Zaterdag 16 december 2017 kan er gestart worden tussen 17.30-19.30 uur bij Brede School Zuid (volkstelling). 
Via de Pniëlkerk, de Zoutkeet, Kikker Rik, het Zuidererf en Zuiderheide zal het kerstverhaal worden verteld. De wandeling zal een klein uur duren en eindigen bij de stal in de Bethlehemkerk. [Facebook]
Schrijf alvast in de agenda: zaterdagavond 16 december 2017. Lees meer ...
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl