Studiekeuzedatabase Bijblijver
juli 2014
 
Informeer studiekiezers over de nieuwe eisen voor lerarenopleiding basisonderwijs
Om de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) te kunnen doen, moet vanaf 1 augustus 2015 iedereen die geen vwo- of hbo-diploma heeft, aantonen voldoende kennis te hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek (havo-eindexamen in natuurkunde of biologie).

Heeft de aankomende student geen havo-eindexamen gedaan in (één van) deze vakken, dan moet de studiekiezer voor dat vak/die vakken een toelatingstoets doen. Mbo-4 studenten moeten sowieso voor de drie vakken een toelatingstoets maken. Haalt de student één van de toetsen niet, dan kan hij/zij niet naar de pabo.

Hoe kunt u de studiekiezer informeren?
Om studiekiezers, die a.s. september starten met het orienteren op een vervolgopleiding, goed te informeren over de nieuwe eisen, stellen wij het op prijs als ook op Studiekeuze123.nl deze informatie goed wordt uitgelegd.

Wij verzoeken u daarom in het Studiekeuze Webformulier informatie op te nemen bij de Lerarenopleiding Basisonderwijs van uw instelling over bovenstaande regeling.

Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij reeds, in samenwerking met de MBO Raad (projectleider Instroom Pabo) een standaardtekst voorbereid die u kunt gebruiken. In de handleiding kunt u precies lezen waar u deze tekst in het Studiekeuze Webformulier kunt invullen. De informatie is direct de dag nadat u het heeft ingevoerd zichtbaar op Studiekeuze123.nl.

MBO Raad ontwikkelt hulp voor studiekiezers die de lerarenopleiding basisonderwijs willen gaan doen.
Leerlingen die in schooljaar 2014-2015 havo-eindexamen doen (ook in vavo) of mbo-studenten die in studiejaar 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014 aan hun studie zijn begonnen, hebben hun opleidings- of vakkenpakketkeuze niet kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen.
Daarom is er voor hen tijdelijk hulp beschikbaar via de website: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De MBO Raad is gevraagd om deze tijdelijke hulp te organiseren in samenwerking met de lerarenopleidingen in Nederland. Hiervoor zijn zij in gesprek met contactpersonen van de lerarenopleidingen basisonderwijs. Ook voor uw instelling is dus iemand betrokken bij dit project. Deze contactpersonen ontvangen, ter informatie, een kopie van deze Bijblijver.

Vragen?
Indien u vragen heeft over het invoeren van de informatie in het Studiekeuze Webformulier of over de website Studiekeuze123.nl, neem dan contact op met Studiekeuze123.

Heeft u vragen over de nieuwe toelatingseisen of over het hulpaanbod dat de MBO Raad ontwikkelt, neem dan contact op met de MBO Raad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.