VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva smiley
 
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
På hemsidan www.dromcentrum.se hittar du mer om drömmar, drömkurser, föredrag, böcker, drömtolkningar, med mera …
 

Början på det nya året 2019 är här.  Ett 3-år  (2+0+1+0=12,  1+2=3).

2018 var ett 11-år, eller 2-år om du så vill: 1+1=2.  Ett turbulent år för de flesta. 

3an(12an) är mera positiv och vi har möjlighet att få uppleva mera glädje och tillfredsställelse i våra liv. Men kanske behöver vi se saker från ett nytt perspektiv,  se utanför ’boxen’. Världen är i kris men vi kan välja att identifiera oss med det goda, med vårt högre jag och vår visdom, hellre än att vara reaktiva och gå igång på det som pågår i världen eller när andra trycker på våra ömma punkter. Bättre att fråga sig ”Vad väcker detta i mig och varför?” hellre än att gå i försvar eller bli sårad och arg. Om vi så väljer tror jag att vi kan bidra till en ny gryning och en ny morgondag. Och bättre samarbete människor emellan.

Här är ju som du vet drömmarna ett utmärkt redskap, både för självkännedom och för inre läkning. 
Om du finner det intressant är du varmt välkommen till nästa drömkurs 22-24 februari, som har temat Maskulin/feminin princip på alla nivåer och Balans mellan hjärnhalvorna. Se nedan, efter drömtolkningen.
 
DRÖM
En man berättar: Jag har pluggat mycket och har mycket bra betyg, och jag läser mycket. Jag vill framåt i livet. 
Min dröm: Jag drömmer att en äldre man på helt obegripliga grunder hotar mig med kniv. Jag blir rädd och förstår inget. Det är en man som jag känner i verkligheten och jag har hjälpt honom mycket under många år, både psykiskt och praktiskt. Sen kommer polisen och tar mig fastän jag inte gjort något. Jag ställs framför en jury som jag kände inte tyckte om mig. De skulle döma mig till något straff. Det var en mycket obehaglig känsla.
 
TOLKNING
JAG = en sida som är ambitiös och vill framåt. Presterar. Vill visa sig duktig, visa att jag duger.
ÄLDRE MANNEN = en sida som är behövande, har dolda skuldkänslor, är arg och aggressiv. Hotar.
JAG = en sida som hjälper andra och ställer upp
POLIS = inre auktoritet,  kontrollant med rätt att hindra/straffa
JURY = inre sida som dömer jaget, som inte tycker om
JAG = känner sig hotad, inte omtyckt, missförstådd, orättvist behandlad. 
 
REFLEKTION
Drömmen ger möjlighet till drömmaren att ta sig en ordentlig titt på de olika inre rollerna.
Vissa roller kan man vara mera medveten om än andra. De man är medveten om blir mera framträdande. 
Genom att se och erkänna alla roller/aspekter kan man förstå hur de har uppstått, varför de finns, vad de vill uppnå, vad de behöver och hur man kan läka dem och få dem att samarbeta för ett positivt och konstruktivt syfte (i psyket). 
Du är en stark person med kraft och framåtanda. Men jag tror att, för att du ska hålla i längden och inte bli utbränd, kan det vara viktigt att bli medveten om de roller som drömmen med knivhotet visar på. För om de förträngs så blir de bara starkare.
Dessa är de sidor som tappar dig på kraft:
- ambitiös, måste vara duktig, visa att jag duger
- missförstådd, orättvist behandlad
- rädd att inte duga, rädd att inte vara tillräcklig
- behövande och arg
- skuldtyngd och rädd att bli straffad
Det bästa och viktigaste man kan göra är att se, acceptera och tillåta alla sidor av sig själv. Om alla sidor får kärlek, förståelse och tillåtelse så hamnar hela ens jag i kärlek och tillåtelse till slut. Där finns frid, vila och sann styrka. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Upplev miraklet DrömHealing. Under våren erbjuds två möjligheter:
 
Fredag 22 februari kl 15 - söndag 24 februari kl 15
Tema Maskulin/Feminin princip
 
Under kursen gör vi dessa krafter praktiskt användbara. Upptäck hur de fungerar i dig och hur du vill använda dem! Vad vill du utveckla och vad vill du dämpa? 
Hur ser din inre kvinna/man ut? Hur fungerar dessa energier i ditt liv, i ditt psyke, i din kropp, i dina drömmar?  Hur uttrycker du dem fysiskt, känslomässigt, mentalt, andligt ? Vi söker balansen och du vägleds varsamt och kärleksfullt att läka det som är i vägen för din helhet. Vi tonar in till din Tvillingsjäl och till det inre heliga Bröllopet.
 
Se mera information på http://www.dromcentrum.se/calender.htm
 
Anmäl dig snarast om du finner det intressant. 4 platser kvar p g a förhinder/återbud. Frågor: minerva-li@comhem.se 
________________________________________________________
 
Torsdag 25 april kl 15 - söndag 28 april kl 15
Tema Dagsdrömmar och Projektioner. Läsa Livets Bok. 
Drömspel på Dagsdrömmar. Dagsdrömmar och Attraktionslagen. 
UKU. Lucid dreaming-Klardrömmande + att vakna ur drömmen
 
Vad är DagSdrömmar och hur uppkommer/fungerar de? 
Du får träna på att läsa av, tolka och arbeta med dagsdrömmar, både personliga och allmänna. Varför möter vi det vi möter i livet? Hur kan vi förhindra kris? 
Upptäck hur attraktionslagen fungerar bortom dina tankar och hur både solsida och skuggsida skapar dagsdrömmar. 
Du får öva lite ut-ur-kroppen-upplevelse och klardrömmande (guidat). 
Att vakna ur drömmen är hela anledningen och syftet med all personlig och andlig utveckling/avveckling. Allt för att läka vårt ”lilla jag” och vara/leva vårt ”Stora Jag”. Insikter, övningar, ceremoni …
 
Se mera info på http://www.dromcentrum.se/calender.htm
Meddela gärna intresseanmälan till minerva-li@comhem.se 
 
Välkommen till en härligt spännande resa genom drömkunskapen hem till dig själv
"Bästa sättet att förverkliga sina drömmar är att vakna
____________________________________________________________ 
 
Nya boken Gamla själar kommer ut under våren, förmodligen i slutet febr eller början av mars.
Den kan förhandsbokas från förlaget Heart dreaming publishing (inget köptvång).  Mejla då ditt  namn, mobilnummer, email och postadress till magnus@heartdreaming.se eller 070-420 4444
______________________________________________________
 
Varmaste hälsningar och Gott Nytt År till alla läsare
smileyheart
Louise Minerva-Li
 
UTFORSKA DINA DRÖMMAR
Få direktinfo för kontakt med din SolSida och för healing av din SkuggSida
Lär dig arbeta med DRÖMHEALING (traumahealing)
 
Reality is literally an expression of consciousness coming to life.
 
May all be healed by the light of love, so our creative energy may be used consciously for the greater good of all 
 
Sprid DrömKunskapen genom att skicka detta brev till en vän. Forward this email to a friend