29-31 Май 2013
 
 
 
През август 2012 г. Европейският институт по енергийните характеристики на сградите (BPIE) публикува за страните от Югоизточна Европа пътна карта за изграждането на сгради с почти нулево потребление на енергия (nZEB). Първият принцип е намаляването на енергийния товар върху сградите. Асансьорите, като неделима част от тях, също могат да бъдат включени в определението на nZEB, защото консумират 8-10% от електроенергията.
 
LiftBalkans е единственото специализирано изложение в България, посветено на асансьорни съоръжения, ескалатори, свързаните с тях компоненти и системи.
 
LiftBalkans ще бъде място за среща между специалисти и инвеститори, които работят в сферата на асансьорния бранш, инвестиции и предприемачество, строителство, архитектура, фасилити мениджмънт, електроника, държавна администрация и др.
 
Имаме удоволствието да ви представим част от нашите международни партньори.
 
За контакт: Анелия Каранова  T 032/512 899  E  nelly@viaexpo.com  W www.viaexpo.com
 
 
Какво е EFESME?
 
 
EFESME е създадена през април 2005 г. в Белгия и представлява Европейска федерация на национални асоциации, работещи във всички области на асансьорния бранш. EFESME е широка европейска инициатива, която представлява малки и средни предприятия. Днес EFESME включва 15 асоциации от 13 държави-членки на ЕС.
 
EFESME предоставя на европейските институции техническа и информационна подкрепа, като предлага цялостен поглед върху производството в сектора и развитието на нормативната база. Целта на EFESME е да бъде “силният глас” в сектора на асансьорната индустрия.
 
Основните дейности обхващат ...
 
 
 
LIFT - Report 

 
 
Повече от 35 години техническото списание Lift-Report обслужва асансьорната индустрия и обхваща теми като ескалатори, хоризонтални движещи се пътеки, компоненти и системи, услуги.
 
Списанието излиза шест пъти в годината. Lift-Report  предоставя актуална информация за специализирани конференции и изложения, публикува новости от сектора на своята интернет страница.