Nieuwsbrief november 2013

Recentelijk stond ik als representant in een opstelling. Gezien mijn achtergrond klinkt dat misschien niet heel bijzonder, maar het komt er niet zo vaak van. Doorgaans neem ik namelijk de begeleidersrol voor mijn rekening. Het was fijn om weer eens vanuit deze hoek te ervaren hoe krachtig opstellingen zijn en ook te beseffen hoeveel inzichten je op kunt doen als representant (zonder zelf de vraagsteller te zijn). Op deze dag kwam er eentje zo "luid en duidelijk" binnen, dat ik die graag met jullie wil delen. Ik zal de boodschap proberen te verwoorden, want hoe helder hij ook was - voor mij in zijn grootsheid ook nog ongrijpbaar.

Op basis van fysieke of emotionele tekorten in de kinderjaren kan het zijn dat er innerlijk gaten ontstaan. Dikwijls een goede reden om later als volwassene eigen kinderen of jongeren in de nabije omgeving te willen geven wat je zelf niet gekregen hebt. Natuurlijk heel mooi als je dat vanuit onvoorwaardelijkheid kunt doen, maar helaas blijkt dat in die gevallen een bijna onmogelijke opdracht. In deze opstelling werd dat gegeven zo uitvergroot: een ouder die het kind met alle goede bedoelingen iets gaf wat hij zelf had moeten ontberen. In dit ogenschijnlijk gulle geven werd hij zo geconfronteerd met zijn eigen pijn. Hij wilde dit niet aan het kind laten zien en draaide zich daarom weg en ging het lege gevoel dempen op een ongezonde manier. Het kind bleef alleen achter, verlangend naar de ouder en daarom niet blij met datgene wat gegeven was. En het gat van tekort dat de ouder nobel probeerde te dichten werd zo ongewild een wond, die door de generaties heen alleen maar groter werd met alle gevolgen van dien.

Al weet ik nog niet precies hoe; voor mij zat in deze opstelling een gevoel van herkenning hoe ik dat soms als volwassene doe. Ik ben benieuwd of ik een volgende keer als ik mij overvraagd voel, in staat ben om zonder mijn eigen tekort te maskeren het kan nalaten om in de zogenaamde geefstand te gaan. En terwijl ik het verlangen bij de ander erken, in stilte mijn hand uitreik om samen te zijn en te verwerken.

2014
Heel langzamerhand gaan we weer richting het eind van het jaar. Een goed moment om al vooruit te blikken. In de agenda zijn data opgenomen voor de langere opleidingen in 2014. De Training Vraaggericht Energie Waarnemen waarin je energie leert lezen en energetische coachtechnieken eigen maakt, start op 25 februari. De opleiding Coach-Inn-Systemen, die in het teken staat van het zelf begeleiden van Familie- en Organisatieopstellingen in jouw dagelijkse praktijk vangt aan op 6 maart.
Wil je een energetische boodschap over jouw weg in 2014, dan spreek ik die graag voor je in. Dat kan op afstand of in een consult. Hiervoor kun je een afspraak maken op 033-4451480 of via de mail. Van 3 januari tot 10 februari ben ik afwezig.

10 DECEMBER: STRIPPENKAART - VERDIEPING EN TRANSFORMATIE
Op 10 december is er weer een strippenkaartdag Verdieping en Transformatie. Deze dag is bedoeld voor mensen die een basisopleiding in het begeleiden van Familie- en Organisatieopstellingen en/of Energetisch Waarnemen gevolgd hebben. Enerzijds worden praktische vaardigheden aangescherpt, anderzijds zijn er mogelijkheden om persoonlijke transformaties door te maken. De inhoud wordt samengesteld op basis van vragen van de deelnemers. Je kunt je voor een losse workshop inschrijven of een abonnement afnemen.

18 DECEMBER: INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Omdat 29 november al vol zit, heb ik een extra workshopdag Inzicht-Inn-Familiepatronen ingepland op 18 december. Op deze dag kunnen vier vraagstellers een (levens)vraagstuk uitwerken met een familieopstelling. Er is ook nog ruimte voor representanten.

19 DECEMBER: KENNISMAKING-INN-OPSTELLINGEN
Wil je ervaren wat een familieopstelling is, wanneer deze ingezet kan worden en welke impact deze heeft, dan ben je van harte welkom bij de avondworkshop "Kennismaking-Inn-Opstellingen" op 19 december a.s. van 19.15 tot 22.00 uur. De avond kent een programma waar de deelnemers actief aan deelnemen. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen over de opleidingen en workshops die er in 2014 op dit gebied gegeven worden.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
Via Facebook maakte Sonja mij attent op een boek dat recentelijk op de markt is verschenen. Het heet "Een koelkast vol familie - Eetpatronen met voedingsopstellingen", geschreven door Thorsten Meiniger en Josienna Davidse. Het boek beschrijft een systemische werkvorm waarmee het mogelijk is om voedingspatronen te doorbreken op een diepere laag. Naast de uitleg over wat een (voedings)opstelling is en de beschrijving van enkele praktische voorbeelden, zijn er ook tips gegeven voor het begeleiden van of het zijn van deelnemer bij deze variant van opstellingen. Een boek dat gemakkelijk leesbaar is, ook voor mensen die niet eerder in aanraking met (familie)opstellingen zijn geweest.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.