Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Augustus 2017 nr. 32
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Startzaterdag Buren voor Buren
 
Startzondag Kerkproeverij
 
Wie heeft de langste...?
 
Midden in het leven
 
Raad van Kerken - jonge mensen die meedenken
 
Open Monumentendag
 
Beroepingscommissie
 
Krotje op de Brink?
 
 
Zondag 10 september 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: viering
 
 
Voorganger:
proponent Jacoline Batenburg-Rotteveel
 
 
Sterretjes
 
Amaris zoekt collega's
Wij zijn opzoek naar collega's (zie de bijlage).
 
Nieuw komen wonen
Ds. Jetty Scheurwater is verhuisd in juli van Barneveld naar Hilversum
 
Nieuwe expositie
Tot half oktober is er de expositie van schildersvereniging
Kleur -en- Toets.
 
Nieuwsbrief
Iets te laat, maar hij is er weer: de nieuwsbrief met een overzicht.
 
 
AGENDA
 
Maandag 4 september
Moderamen en beroepingscommissie
 
Dinsdag 5 september  Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Save the date:
 
Startweekend
zaterdag 16 september en zondag 17 september
 
Thema:"Kerkproeverij: Open Huis".
 

Zondag 10 september

Matteüs 18: 21-35

Uitleg over vergeven 

Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als een andere gelovige mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’ Jezus zei: ‘Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer. Luister, ik zal een voorbeeld geven over Gods nieuwe wereld....
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Startzaterdag Buren voor Buren
 
Het startweekend komt er weer aan. En het is bijna traditie om het kerkelijk jaar te starten met een borrel en een BBQ.

Dat willen we dit jaar anders doen!
 
Het jaarthema komend kerkelijk jaar is Open Huis.
Het lijkt ons een mooie start om de kerk letterlijk open te stellen en wel voor alle mensen uit de buurt van de kerk.
Zij zullen een uitnodiging ontvangen voor onze startzaterdag 16 september waarbij zij vanaf 15.00 uur van harte welkom zijn. Ook zijn de buurtbewoners, net als alle gemeenteleden van harte uitgenodigd om te blijven eten.
 
We beginnen met zang, dans en spel buiten. En een wereldwinkel
 
 
 
Startzondag Kerkproeverij
Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de startzondag van de Bethlehemkerk op zondag 17 september aan bij de campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.
 
 
 
 
 
Wie heeft de langste zonnebloem?
 
 
  
Tijdens de dienst op Eerste Paasdag zijn er zonnebloempitten bij de deur uitgedeeld door de kinderen. Het is de bedoeling om deze ook echt te gaan poten. Degene die na de zomer de langste zonnebloem heeft, kan een prijs winnen! Poot u de pitten zo snel mogelijk.
 
Een foto van de zonnebloem met daarnaast een meetlint (graag bij de foto ook even de lengte van de zonnebloem aangeven) s.v.p. inzenden vóór 20 september a.s. naar de redactie van de Nieuwsbrief, e-mailadres: nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
Midden in het leven
Op vrijdag 29 september hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee” door Annelene, terwijl Henk Koster ons meeneemt in de wereld van geneesmiddelen.

Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie.
Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje.
 Leeftijd ± 40 - 67
 
 
 
 
Raad voor Kerken - jonge mensen
 
 
  
 
In 2018 komen jonge mensen uit diverse landen naar Nederland om te praten over de toekomst en de rol die de kerken daarbij kunnen spelen. De Raad van Kerken wil daar graag vooraf over nadenken met jonge mensen in Nederland en met mensen die beroepshalve veel met jonge mensen werken.
 
Uitnodiging
 
Mensen (tot veertig jaar) die het leuk vinden om mee te praten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 6 september 
in Amersfoort. 
 
 

Open monumentendag  - Grote Kerk
Op Open Monumentendag op 9 september is de Grote Kerk open voor het publiek.
Er zijn veel monumenten toegankelijk en een mooie gelegenheid om binnen te lopen in de Grote Kerk.
 
De kerk is geopend van 11.00-16.30 uur. Het orgel wordt bespeeld door Louis van Oosterom. Marjolein Kreuning gaat een vocale bijdrage leveren met begeleiding van Louis op de piano.
 
 
 
 
 
 
Beroepingscommissie
 
Op maandagavond 4 september vergadert het moderamen en wordt de beroepingscommissie bijgepraat over de ontwikkelingen.
 
Daarna gaat de commissie aan de slag.
 
De samenstelling van de beroepingscommissie is vastgesteld en bestaat uit de volgende leden:
  • Olaf Streutker (voorzitter)
  • Irene Muller (afgevaardigde van de wijkkerkenraad)
  • Herman van der Klok (afgevaardigde van de Algemene Kerkenraad, lid van de Grote Kerk)
  • Wilma Hilberts
  • Bert Ockhuisen
  • Corné van Zandwijk
 
Lees hier meer over de profielen en de opdracht voor de beroepings-commissie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krotje op de Brink?
Een nacht slapen in de open lucht? Kan je je dat voorstellen? Nee, niet op de camping of gezellig bij een kampvuur, maar elke nacht op straat. 
 
Straatkinderen in Kenia, Bolivia en India maken dit elke nacht mee. De organisatie TEAR steunt deze kinderen in de strijd tegen armoede en onrecht. TIeners in Nederland kunnen deze kinderen helpen. En dat gaan wij ook doen op vrijdag 22 september.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl