Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2015 nr 028

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Bijeenkomst 'Met gemengde gevoelens'
 
Najaarsactie diaconie: Voedselbank
 
Taizé viering

Leger des Heils vangt vluchtelingen op
 
 Catechese en stercafé
 
Digitale Wegwijzer
 
Tsjernobyl kids

 
Zondag 25 oktober

Thema van de dienst:
 Bijbelzondag & Doopviering!
 
Doop: Evelien Floreana Agatha Drok


Eerste lezing:
Jesaja 59: 9 - 21

Tweede lezing
Marcus 10: 46 - 52
 
 
Aanvang 10.00
(Start wintertijd, dus uur later dan zaterdag ochtend ...)

Voorganger:
 
 
AGENDA

vrijdag 23 oktober 19.30 uur: catechese en stercafé

maandag 25 oktober 20.00: vergadering wijkkerkenraad

woensdag 15.30 uur: sectieoverleg Buitenwijkers

vrijdag 30 oktober 9.00 uur: vergadering Liturgische werkgroep in de kerk

maandag 2 november 20.00 uur: vergadering moderamen

dinsdag 3 november 15.30 uur: sectieoverleg Staatsliedenbuurt

woensdag 4 november 13.30 uur: sectieoverleg Zeeheldenkwartier

vrijdag 6 november 19.00 UUR: catechese en stercafé
 
Lied van de week

25 oktober 2015 – Zesde zondag van de herfst

LB 182 – Blinde man, ga voort gij

Met de opname van dit lied over de blinde bedelaar (Marcus 10,46-52) in het Liedboek krijgt voor het eerst een plaats in een officiële kerkelijke liedbundel, terwijl het toch al enkele decennia oud is. Toch zal het lied niet voor iedereen onbekend zijn: het was ook te vinden in Filippus Liederenboek, een uitgave uit de jaren zestig van de vorige eeuw van het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerken. Lees meer ...

 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
'Met gemengde gevoelens'
 

Zo'n 40 gemeenteleden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst na de dienst op 18 oktober. Erik Verkerk, diaken en werkzaam bij de gemeente Wijdemeren, vertelde over de actuele situatie bij de opvang van vluchtelingen in Crailo. Hij legde ook uit hoe de procedure van vluchtelingenopvang werkt.
Na wat feitelijke informatie hebben we in kleine groepen gesproken over: welke vragen heb je? Welke ervaringen heb je zelf en wat roept de komst van de vluchtelingen bij je op? Het was goed om op deze wijze uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen.
 
Najaarsactie diaconie: voedselbank
 Op zaterdag 14 en zondag 15 november organiseert de diaconie van de Bethlehemkerk wederom de jaarlijkse actie voor de Voedselbank.  Op zaterdag 14 november zamelen we levens-middelen in op 3 locaties:
AH in de Heigalerij, AH in Kerkelanden en Hoogvliet in de Admiraal de Ruyterlaan.
De voorgaande jaren waren de acties zeer succesvol, mede door de grote inzet van u. En u begrijpt: ook dit keer hebben we weer een groot aantal enthousiaste gemeenteleden nodig.Taizé viering
 

 

Vrijdag 23 oktober is er weer een Taizé viering voor jongeren in Hilversum.

De ontmoeting vindt plaats bij Casella op de Monnikenberg in Hilversum (Soestdijkerstraatweg 145, in de Boerderij). Kosten: vrije bijdrage voor de maaltijd. Jongeren tot 35 jaar en jongerenwerkers zijn van harte welkom. Als het niet lukt om op tijd bij het eten te zijn, mag je natuurlijk ook alleen naar de viering komen. Lees meer ...

Leger des Heils vangt vluchtelingen op in Hilversum
 Vanaf woensdag 21 oktober vindt de opvang van de ongeveer honderd vluchtelingen op Crailo plaats door hulporganisatie Leger des Heils. 

Deze organisatie draagt zorg voor een professionele begeleiding van de vluchtelingen, onder meer door het bieden van dagbesteding en het zorgen voor een rustige leefomgeving. Lees meer ...

Zelf actief worden? Lees meer over aandacht helpt...Catechese en stercafé


 
Op vrijdag 23 oktober gaat het catecheseseizoen echt van start, met een bijeenkomst rond de bijbel.
Twee weken later, op 6 november, beginnen we EEN HALF UUR EERDER dan normaal, en gaan we
samen ‘bijbels koken’. Dat smaakt vast naar meer!
 
Digitale Wegwijzer 2015 - 2016
De Bethlehemkerk zet in op duurzaamheid, kostenbesparing en papierverspilling. De nieuwe Wegwijzer 2015 - 2016 is dit jaar voor het eerst ook digitaal beschikbaar. De Wegwijzer is vanaf de site van de Bethlehemkerk te downloaden. Voor meer informatie volg de link naar de website van de Bethlehemkerk. 
 
Zelf de Wegwijzer printen? Lees meer ...

 Tsjernobyl kids Hilversum

Er worden alweer voorbereiding worden getroffen voor een nieuwe groep kinderen die vanuit Wit-Rusland naar Hilversum komen in het voorjaar van 2016.
Woensdagavond 28 oktober 2015 is er om 20:00 uur een informatieavond in de Schuilhof voor iedereen die zich heeft aangemeld als gastgezin en iedereen die nog vragen heeft of gewoon geïnteresseerd is in het project of zich graag vrijwillig hun steentje bij willen dragen aan het project. Lees meer ...

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl