OKTOBER 2017
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase oktober 2017
 • Toelichting HEO-conversie
 • Aanleveren data voor release november 2017: uiterlijk 20 oktober 2017
 • Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
 
Release Studiekeuzedatabase oktober 2017
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 17.7) is beschikbaar.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • CROHO-wijzigingen tot 4 september 2017.
  Hierin is tevens opgenomen de conversie van economieopleidingen in het hbo, de zogenoemde HEO-conversie. Hierbij zijn economie-opleidingen beëindigd, samengevoegd of verder gegaan onder een nieuwe naam. Voor meer informatie, zie hieronder.
 • Decentrale selectie: de gegevens van de fixusopleidingen 2018-2019 zijn ververst. 
Lees meer over de release van oktober 2017.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Toelichting HEO-conversie
In verband met de HEO-conversie zijn er veel wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben invloed op de manier waarop de betreffende opleidingen worden getoond op onze website. Daarnaast moeten deze wijzigingen ook worden doorgevoerd in bronnen als NSE, HBO-monitor, NAE en in gegevens van DUO. Daar is meer tijd voor nodig.
 
In deze release zijn daarom wel de nieuwe opleidingen opgenomen, maar zijn nog niet alle opleidingen van waardes (bijvoorbeeld studentenoordelen) voorzien. Dit geldt vooral bij opleidingen die zijn ontstaan door samenvoeging van meerdere opleidingen.
 
Wij verwachten de ontbrekende waardes in de maand oktober te kunnen toevoegen. In diezelfde periode hopen wij dat de instellingen de eigen informatie over deze (nieuwe) opleidingen zullen aanpassen of aanvullen via Hodex of het Studiekeuze Webformulier.
 
Aanleveren data voor release november 2017: uiterlijk 20 oktober 2017
De eerstvolgende release (17.8) wordt opgeknipt in kleinere releases waarin telkens kleine wijzigingen worden doorgevoerd. De wijzigingen die reeds bij ons zijn binnengekomen, worden hierin meegenomen. Wijzigingen voor de release in november kunt u tot uiterlijk 20 oktober 2017 aanleveren.
 
De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 20 oktober 2017 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van november 2017.
 
Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
De Studiekeuzedatabase is voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een REST-API (OData).

Met de REST-API:
 • kan data direct worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
 • hoeft niet de hele Studiekeuzedatabase te worden ingelezen maar men kan ook kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
 • zijn gemakkelijk apps en websites aan te sluiten op de Studiekeuzedatabase;
 • heeft men altijd de beschikking over de meest recente gegevens.
Wilt u gebruik maken van de REST-API dan is dat mogelijk. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier. Wij wijzen u daarbij op de leveringsvoorwaarden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de OData, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.