AUGUSTUS 2018
Voortgang Studie in Cijfers 2018
  • Gewijzigde plaatjes controleren
  • Informatie Dashboard
  • Nieuw: Maak zelf accounts aan voor redacteuren
  • Voordelen van iframe en QR-code
 
 
Gewijzigde plaatjes controleren
Vandaag heeft er een release van de Studiekeuzedatabase plaatsgevonden. In deze release zijn opleidingen opgenomen die vanaf 1 september 2018 inschrijfbaar zijn. Daarnaast zijn er opleidingen samengevoegd doordat de HEO-conversie is doorgevoerd in de NSE resultaten. Dit zorgt ervoor dat er meer plaatjes beschikbaar zijn en dat andere plaatjes gewijzigd zijn. Het verzoek is om deze te controleren en waar nodig de toelichting aan te passen.
Bij de Engelse plaatjes bleek de Engelse naam niet zijn opgenomen bij de behaalde diploma's. Dit is gecorrigeerd.
 
Informatie Dashboard
Naast het beoordelen van de plaatjes en het toevoegen van toelichtingen, biedt het Dashboard meer mogelijkheden. Zo vindt u er de planning, eventuele algemene mededelingen en een aantal bestanden waaronder de handleiding en verantwoordingen. Hieronder een kort stappenplan, mocht u nog geen gebruik hebben gemaakt van het Dashboard.
  • Ga naar www.studiekeuze123.nl/login.
  • Kies in het inlogscherm voor "Wachtwoord vergeten". U wordt doorgeleid naar een pagina waar u uw wachtwoord kunt aanmaken.
  • Mocht u geen toegang krijgen (omdat u nog niet bekend bent in het systeem), stuur dan een mail naar info@studiekeuze123 met een onderbouwd verzoek tot toegang.
 
Nieuw: Maak zelf accounts aan voor redacteuren
Het is vanaf nu mogelijk om als contactpersoon in het Dashboard zelf een account aan te maken voor een redacteur. Aan deze redacteur kunt u rechten toekennen voor het toevoegen en wijzigen van toelichtingen bij specifieke opleidingen. U blijft als contactpersoon eindverantwoordelijk en dient deze toevoegingen of wijzigingen zelf te accorderen. 
Na de publicatie van de plaatjes op www.studiekeuze123.nl op 3 september vervalt het recht van de redacteuren voor het doorvoeren van wijzigingen. Vanaf dan bent u als contactpersoon de enige die wijzigingen kan aanbrengen. Doordat de functionaliteit voor redacteuren net nieuw is, hebben zij dit jaar maar een korte periode rechten. Vanaf volgend jaar zullen zij hier vanaf het begin gebruik van kunnen maken. 
 
Meer informatie leest u in de aangepaste handleiding in het Dashboard
 
Voordelen van iframe of QR-code
Studiekeuze123 publiceert op 3 september de plaatjes op www.studiekeuze123.nl. Hoewel het ook na 3 september mogelijk is om de toelichtingen te wijzigen, raden we aan om aan te sluiten bij de planning van Studiekeuze123, zodat de juiste gegevens in de publiciteit komen. 
 
Daarnaast adviseren we om bij publicatie op de eigen website gebruik te maken van een iframe met een verwijzing naar de url zoals deze ook gehanteerd wordt op www.studiekeuze123.nl. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd, worden de plaatjes op uw website ook automatisch bijgewerkt. 
 
Voor de brochure adviseren wij u gebruik te maken van de QR-codes. Deze verwijzen naar dezelfde url, waardoor ook de brochures up-to-date blijven.
 
De url's zijn als volgt opgebouwd:
 
Nederlands:
https://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers/ brinnummer / opleidingscode
 
Engels:
https://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers/ brinnummer
opleidingscode / en
 
Vanaf 3 september worden ze geactiveerd. Tot die tijd wordt er via een redirect doorverwezen naar de oude plaatjes. De url is daarmee ook al voor 3 september te gebruiken, maar zal oude plaatje tonen. 
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@studiekeuze123.nl. Ook verzoeken om specifieke plaatjes uit de publicatie te halen kunt u richten aan dit adres. 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van Studie in Cijfers. Mocht u geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven en halen wij uw gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.