Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, februari 2021
Nieuw: Wiskunde Actueel op de PWN-website
 
 
Dit jaar zullen in een nieuwe rubriek op de PWN-website, Wiskunde Actueel, (https://platformwiskunde.nl/wiskunde-actueel/ ) met enige regelmaat artikelen verschijnen over wiskunde die voor een breder publiek interessant zijn. Tot nu toe zijn er twee verschenen:
1) Met Safe Testing kun je medische trials naar wens stoppen, verlengen of combineren.Nieuwe statistische toets ondervangt de tekortkomingen van de p-waarde. (https://platformwiskunde.nl/2021/01/05/safetesting/)
2) Vierkant voor Wiskunde komt met werkboek over epidemiologie.
In ‘Onderzoek naar een virusuitbraak’ kunnen bovenbouw scholieren hier zelf mee aan de slag. (https://platformwiskunde.nl/2021/01/20/epidemiologie/)
 
Wiskunde Actueel moet zich in de loop van dit jaar ontwikkelen tot een bron van actueel nieuws over de Nederlandse wiskunde, voor een niet per se massaal, maar wel  specifiek geïnteresseerd publiek (wiskundigen, leraren, scholieren, journalisten, publiek met affiniteit voor wiskunde). De artikelen worden als regel geschreven door wetenschapsjournalist (en oud-hoofdredacteur van Pythagoras) Arnout Jaspers, maar gastauteurs zijn niet bij voorbaat uitgesloten. 
 
Wiskunde Actueel is work in progress, dus vormgeving en insteek van de artikelen kunnen nog diverser worden. Suggesties voor onderwerpen zijn welkom: mail naar arnoutjaspers@gmail.com.    
 
Aarzel niet om de links naar verschenen artikelen te delen op social media; het is de bedoeling, dat Wiskunde Actueel op termijn een vast checkpoint wordt voor mensen die op zoek zijn naar nieuws over, en achtergrond bij de Nederlandse en internationale wiskunde. 
Success Stories: Mathematics and Industry – drie succesvolle webinars
In de week waarin normaal gesproken de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) zou hebben plaatsgevonden, vertelden zes bedrijven in drie verschillende webinars over hun ervaringen met eerdere SWI’s. Optimale aansturing van verkeerslichten, eerlijke verdeling van ziektekosten, de rating van tennisspelers, de impact van schokken op je knie, optimaal gebruik van pakketsorteercentra en de ideale friet-aardappel passeerden daarin de revue. Je leest er meer over op onze website: (www.swi-wiskunde.nl)
 
Deze succesverhalen hebben een mooie indruk gegeven van de diversiteit aan uitdagingen uit de praktijk waarbij wiskunde een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing.
PWN en het NMC
Dit jaar vindt het Nederlands Mathematisch Congres online plaats, verspreid over meerdere evenementen welke op https://mathematischcongres.nl/ staan vermeld. Op 22 februari van 13.30-14.30 zal “What’s cooking” plaatsvinden, waarin o.a. de directeur van PWN kort zal spreken over wat er “gekookt wordt” binnen PWN. 
Internationale dag van de wiskunde (UNESCO) – IMD 2021
Eind 2019 besloot UNESCO om 14 maart uit te roepen tot Internationale Dag van de Wiskunde, in het Engels afgekort als IMD. Vorig jaar zou er in Parijs een groot evenement zijn om de eerste officiele dag van de wiskunde luister bij te zetten, maar dat ging helaas niet door. PWN kon ook geen evenement organiseren en heeft toen gekozen voor een informatieve brochure welke te vinden is op https://platformwiskunde.nl/internationale-dag-van-de-wiskunde/.
 
Dit jaar hebben PWN en mathness (https://www.mathness.nl/) de handen ineen geslagen en samen een leuke informatieve website bedacht welke op 14 maart online zal gaan. Tijdens het EWM-NL evenement op 15 maart, ook in het kader van de Internationale Dag van de Wiskunde, zal een korte presentatie van de website plaatsvinden.
CWI 75 jaar
PWN feliciteert onze gastheer CWI met het 75-jarig jubileum! Met dank voor de gastvrijheid in de afgelopen 10 jaar.
 
Ton de Kok, directeur CWI
Nieuws van de commissie Publicaties van PWN
Commissie publicaties (Danny Beckers (VU), Jop Briët (CWI, voorzitter),
Tom Goris (UU), David Holmes (UL) en Mark Veraar (TUD)).
 
Met plezier melden wij dat Danny Beckers (VU, tevens inspecteur der boekerij KWG) zich afgelopen jaar bij de commissie heeft gevoegd. De commissie is bezig met acties om het tijdschrift Pythagoras een gezonde financiële toekomst te bieden, omdat we een wiskundetijdschrift voor jongeren in deze tijden een belangrijk bijdrage vinden. Dat doen we door, in aanvulling op alles dat de redactie zelf al doet, en hetgeen door het KWG wordt ondernomen, actief op zoek te gaan naar (structurele) sponsoring. De commissie is actief in gesprek met andere disciplines (geschiedenis, epidemiologie en taalkunde) om te vergelijken hoe daar bladen uitgegeven worden, inkomsten gegenereerd worden en lidmaatschappen op pijl gehouden worden. De uitkomsten van deze gesprekken zullen verwerkt worden in een advies aan KWG en een overzicht van mogelijkheden voor iedereen die zich bezig houdt met publicaties op het vlak van de wiskunde in Nederland. Jop Briët is toegetreden tot het bestuur van MathOA, een stichting die het 'flippen' van bladen naar een diamond open access model faciliteert.
Vakantiecursus 2021
De vakantiecursus (vooral voor wiskundeleraren, maar anderen zijn absoluut welkom) wordt dit jaar voor de 75ste keer georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 27 augustus en zaterdag 28 augustus in Amsterdam (CWI) en in Eindhoven op vrijdag 3 september en zaterdag 4 september (Academisch Genootschap Eindhoven).
 
Hoofdspreker is Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn), het thema is “Stangenmeetkunde: kinematische aspecten van vernuftige mechanismes”. Op zaterdag zal er een heel speciale en bekende gastspreker zijn vanwege dit 75-jarig bestaan van de vakantiecursus.
Alle informatie kunt u vinden op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus. Hier kunt u de flyer downloaden en kunt u zich ook aanmelden.
 
 
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam