OKTOBER 2016
In deze Bijblijver
  • Verslag en presentatie Startbijeenkomst NSE 2017
  • Studiekeuzeinformatie.nl/nse-2017 live
  • Onderzoeksverantwoording NSE 2016 online
  • Overeenkomsten tot deelname NSE 2017 worden in week 42 verstuurd 
  • Gezocht: studenten voor testpanel
  • WhatsApp-groep voor NSE contactpersonen
  • Openbare stukken Europese aanbesteding te lezen via Tenderned.nl
 
Verslag en presentatie Startbijeenkomst NSE 2017
Op dinsdag 27 september jl. vond de Startbijeenkomst van de NSE 2017 plaats. Tijdens deze bijeenkomst, met ruim 30 aanwezige contactpersonen, is de planning voor de NSE 2017 vastgesteld en is een toelichting gegeven op de aanbesteding, de vragenlijst NSE 2017 en meldplicht datalekken.

Het verslag is na te lezen via www.studiekeuzeinformatie.nl/nse-2017. Daar vind je ook de Powerpoint presentatie van de bijeenkomst. 
 
Studiekeuzeinformatie.nl/nse-2017 live
De website voor deelnemende instellingen aan de NSE 2017 is live. Neem www.studiekeuzeinformatie.nl/nse-2017 op in je lijst met favoriete pagina's, zodat je er altijd rechtstreeks bij kunt.

Net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen om de planning centraal te stellen. Vanuit de planning kan er doorgeklikt worden naar alle relevante achterliggende pagina's. Zaken die op dat moment actueel zijn, worden aan de rechterzijde van de pagina uitgelicht. 
 
Onderzoeksverantwoording NSE 2016 online
Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de NSE, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen. De onderzoeksverantwoording NSE 2016 staat vanaf nu online.
 
Overeenkomsten tot deelname NSE 2017 worden in week 42 verstuurd
In week 42 (de week van 17 oktober) worden de overeenkomsten tot deelname aan de NSE 2017 en de overeenkomsten tot levering van een sleutelbestand bij de NSE 2017 verstuurd aan de Colleges van Bestuur en directies. De contactpersonen worden hiervan ook per mail op de hoogte gesteld.
 
De getekende overeenkomsten dienen uiterlijk 18 november retour te worden gestuurd aan Studiekeuze123.
 
Gezocht: studenten voor testpanel
Voor de NSE 2017 wordt nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Daarnaast wordt er naar de teksten en uitstraling van de uitnodiging en reminders gekeken. We zijn op zoek naar studenten die mee willen kijken naar het materiaal, zodat het goed aansluit bij de doelgroep. Ken je studenten die hieraan mee zouden willen werken? Mail dan hun gegevens naar info@nse.nl. De studenten krijgen een kleine vergoeding voor hun medewerking.
 
WhatsApp-groep voor NSE contactpersonen
Ook dit jaar maken we weer gebruikt van een WhatsApp groep om in geval van storingen of andere noodgevallen de NSE contactpersonen snel op de hoogte te kunnen brengen. Heb je je nog niet aangemeld voor deze WhatsApp-groep en wil je wel worden toegevoegd? Mail dan je mobiele nummer naar info@nse.nl.
 
Openbare stukken Europese aanbesteding te lezen via Tenderned.nl
Zoals in de vorige NSE Bijblijver al is gecommuniceerd, is GfK na een Europese aanbesteding wederom gekozen als uitvoerder van de NSE. Alle openbare stukken van deze Europese aanbesteding zijn te vinden via Tenderned.nl
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.