Quote week 46                                                                                         2009
 
 
 
 
  

Resultaat druk je niet uit in geld maar in tevredenheid.
 

  

 

 

Toepassing in de praktijk: Je kan mensen motiveren met geld. Wetenschappelijk onderzoek door ondermeer Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste van de Universiteit Gent heeft aangetoond dat dit maar tijdelijk is en op korte termijn zelfs demotiverend werkt. Leidinggevenden die dit onderkennen kunnen ervoor kiezen hun medewerkers erkenning te geven voor wie ze zijn en voor wat ze doen. Ze kunnen op een gepaste respectvolle manier medewerkers bijsturen en ze concreet ondersteunen door ze onder andere de mogelijkheid te geven zich bij te scholen. Zo worden ze steeds beter in de uitoefening van hun taak, hebben ze meer plezier in het werk en kunnen ze zichzelf overstijgen. Op deze manier kan je als leidinggevende werktevredenheid creëren. En tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. En zijn tevreden klanten niet het datgene wat iedere leidinggevende nastreeft?