Bethlehemkerk                                      
Oktober 2020 nr. 50
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl

Aanpassing corona protocol Bethlehemkerk

Leerhuis De  Schepping: er is nog plek!

Heilig avondmaal op zondag 4 oktober
 
Samen online koffiedrinken
 
Gezamenlijk jaarthema 'Schepping'
 
Op de bank bij
Ina en Arjan
 
Wandelen met Maria begint weer
 
Online Groene kerken-avonden
 
AK Scriba Jan Verdam,
wie durft?
 
Concrete vragen naar de PGH wijken
 
Bijbelcafé:
een groen geloof
 
Voedselbank in de Bethlehemkerk
 
Kaartverkoop voorstelling Bonhoeffer gestart
 
Levende adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht
 
 
 
Zondag 4 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'In vino veritas?'
 
 
 
Voorganger:
 ds.  Aster Abrahamsen
 
 
 
Sterretjes
 
Online webinars in oktober van de Groene kerk:
 
 
 
 
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 2 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese en stercafé
 
 
Zaterdag 3 oktober
 
Zondag 4 oktober
ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Maandag 5 oktober
---
 
Dinsdag 6 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
 
Woensdag 7 oktober
Donderdag 8 oktober
 
Voedselbank: uitgifte 
 
 
 
Vrijdag 9 oktober
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 10 oktober
---
 
Zondag 11 oktober
ds. Heleen Weimar
 
 
Iona viering met ds. Jetty Scheurwater
 
Save the date
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 4 oktober

Mattheus 21: 33-43
 
Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Schepping"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
Aanpassing coronaprotocol Bethlehemkerk
 
We leven in een vreemde tijd. Het coronavirus waart nog volop rond. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid een groot risico. Beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt door de overheid. Per 29 september jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus aangekondigd. Deze maatregelen raken ons als kerk.
 
In aansluiting op de persconferentie en het debat van kabinet/2e kamer is ook de Bethlehemkerk genoodzaakt deze maatregelen door te voeren. Gelukkig kunnen kerkdiensten georganiseerd blijven worden zoals we nu gewend zijn, rekening houdend met alle maatregelen.
 
Wat betekent dit voor ons? Wij zullen proberen het zo duidelijk mogelijk voor u te formuleren.
 
 
 
Leerhuis De Schepping. Er is nog plek!
 
Aansluitend aan de dienst op zondag 4 oktober zal er een leerhuis worden gehouden wat past binnen ons jaarthema Schepping.
 
Ds. Marjan Los neemt ons mee op een reis door Genesis, we lezen over het begin van de Bijbel en het begin van de wereld.
 
Ds. Los verteld over de context, de symboliek en het wereldbeeld waarin deze tekst is ontstaan en geschreven. Zo komen we nog dichter bij het begrijpen en verstaan van het scheppingsverhaal volgens Genesis.
 

Heilig Avondmaal 4 oktober

In de kerkenraadsvergadering van 21 september heeft de diaconie een voorstel gedaan over hoe we dit veilig samen kunnen vieren.
 
De kerkenraad heeft daarop besloten om het geplande avondmaal op 4 oktober aanstaande door te laten gaan zowel voor de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk als voor iedereen die online de viering mee beleeft.
 
 
Samen Online Koffiedrinken 4 oktober
 
De Bethlehemkerk is dit voorjaar gestart met een nieuwe manier van ontmoeten: online koffie-ontmoetingen. De formule is eenvoudig: met een kop koffie (of thee natuurlijk) log je in in een virtuele koffieruimte van de Bethlehemkerk. Gemeenteleden bespreken daar samen onderwerpen die actueel zijn in hun leven, of gewoon elkaar zien en even bijpraten. 
 
Twee vragen:
Zou u Jezus omschrijven als de hoeksteen van uw leven of uw geloof? (zie psalm 118 en Matteus 21:42)
 
De wijngaard uit de tekst van Matteus is een beeld van het koninkrijk van God.
Hoe ziet u het Koninkrijk van God:
bestaat dat nu al en mogen wij daar nu al in werken en vruchten van plukken en uitdragen? Of is het iets wat nog moet gebeuren, wat nog moet komen?
 
Heeft u het idee dat u nu al met onze gemeente meewerkt aan het Koninkrijk van God en zo ja, op welke manier?
 
Geef u op via zoom@bethlehemkerk.nl zodat we weten wie we kunnen verwachten. U kunt komende zondag weer dezelfde link gebruiken als die u afgelopen week ontvangen heeft. Tussen 11:15 en 11:30 is er inloop en ruimte om bij te praten over je ervaringen van de afgelopen week, van 11:30 tot 12:00 doen we 2 keer een koffietafel van telkens ongeveer 15 minuten, waarin we over de bovenstaande vragen met elkaar in gesprek gaan.
 
 
Gezamenlijk jaarthema 'Schepping'
 
Het komende seizoen gaan we met de hele PGH aan de slag met dit thema: Schepping. Rond dit jaarthema zijn er onder andere twee prekenseries, een leerhuis en een Bijbelcafé georganiseerd. Ook andere activiteiten zullen gaan aansluiten bij het thema, zowel bovenwijks als in de Bethlehemkerk.
 
 
Op zondag 11 oktober starten we met een bovenwijks leesrooster over de Scheppingsdagen. In het kader van ons jaarthema Schepping zal 7 zondagen achter elkaar elke zondag een dag uit de Schepping worden behandeld, in alle kerken van de PgH. De predikanten nemen ieder een dag voor hun rekening en reizen daarmee rond langs de verschillende PgH gemeentes. Dit betekent dat in elke PgH wijkgemeente een andere volgorde wordt aangehouden
 
 
 
Op de bank bij Ina en Arjan
 
Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 
 
Afgelopen week waren we te gast bij Ina en Arjan
 
Op de kerkbank van Ina en Nico Minnaard wordt goed gepast, deze gaat in het najaar de garage in en in het voorjaar weer naar buiten. In het najaar een kleine schoonmaakbeurt en in het voorjaar een likje verf. Zo staat de bank de helft van het jaar buiten en de andere helft van het jaar binnen. Dat verlengt de levensduur.  
 
 
 

Wandelen met Maria: gaat weer van start

Wandelen met Maria start weer op zondag 11 oktober. Let op startpunt deze keer is de Zoutkeet!
 
De wandeling met Maria begint (elke tweede zondag van de maand) om 14 uur. Iedere maand spreekt de groep een andere startpunt af, dat wordt ook via website, Nieuwsbrief én de medelingen tijdens de zondagse viering bekend gemaakt. Voor zondag 11 oktober is het startpunt dus vanaf de Zoutkeet (Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum). Soms gaan we met auto’s naar een verder gelegen gebied, maar ook wordt er dichter bij huis gewandeld.

Online Groene kerken-avonden

In oktober organiseert GroeneKerken 2 webinars

Op 6 oktober over het thema Schepping & Natuur.
Op 8 oktober over het thema Omgaan met geld.
Je kunt eenvoudig vanuit huis deelnemen, de week voorafgaand krijg je de inloggegevens via de mail toegestuurd.
Tijd: 19.30 – 22.00
 
 
 

Scriba Jan Verdam, wie durft (hem op te volgen)?

Een wonder van precisie.’ ‘Ongelooflijk veel werk verzet, vaak achter de schermen.’ ‘Man met een brede en wijze kijk en een maatschappelijk oog.’ ‘Belangrijk op allerlei terreinen: van kerkblad tot en met lastige gesprekken over predikantsplaatsen met de Protestantse kerk Nederland.’ Het regende complimenten bij het afscheid van Jan Verdam als scriba van de Algemene Kerkenraad. ‘Wie durft hem op te volgen?’, klonk het ironisch.
 
Na twee volle termijnen van telkens vier jaar kan Jan Verdam niet meer terugkeren als scriba. Dat valt de leden van de Algemene Kerkenraad zwaar, zo bleek tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 21 september in De Morgenster. Ieder lid kreeg de mogelijkheid Jan kort toe te spreken. Hem werd toegewenst minder zijn computer te hoeven openen, meer tijd voor zijn kleinkinderen en bovenal Gods zegen voor hem en zijn dierbaren.
 
Concrete vragen naar PGH-wijken
 
Misschien was je erbij. Bij het gemeenteberaad op donderdag 17 september in de Bethlehemkerk. Zeventig mensen gingen in gesprek over de toekomst van de Protestantse gemeente in Hilversum aan de hand van de prioriteiten van het beleidsplan.
 
Al gauw bleek onder deelnemers een wil tot verandering te bestaan. Een verandering die moet leiden tot een toekomstbestendige en vitale geloofsgemeenschap.
 
Via onderstaande link kunt u de gemeenteavond van donderdag 17 september teugkijken, klik hier om de gemeenteavond terug te kijken.
 
Bijbelcafé: Een groen geloof
Afgelopen woensdag 23 september is het Bijbelcafé weer van start gegaan. Vanuit het overkoepelende thema: De wereld als schepping (wat aansluit op het PgH brede jaarthema ‘Schepping’) zullen verschillende voorgangers en predikanten uit de PgH een lezing geven.
 
7 oktober: Een groen geloof, Bijbelcafé door Aster Abrahamsen
Er is een wereldwijde klimaatcrisis gaande. Een onvoorstelbaar grote problematiek die niemand geheel kan overzien. In deze roerige tijd zoeken velen naar houvast en naar oplossingen.
 
Hoe nu verder? Wat kunnen we er aan doen om het tij te keren? En: is het allemaal echt zo erg?
 
 

Voedselbank in de Bethlehemkerk

Vanaf donderdag 8 oktober komt de Voedselbank voor ongeveer negen maanden naar de Bethlehemkerk.
 
Op dit moment wordt de wekelijkse voedseluitgifte voor Hilversum-Zuid verzorgd vanuit de Pniëlkerk. De Pniëlkerk is de komende periode gesloten in verband met een grote verbouwing. Daarom is gezocht naar een alternatieve locatie. Dat is de Bethlehemkerk geworden. Voor de periode van negen maanden is de Voedselbank iedere donderdag tussen 10 en 16 uur in de Bethlehemkerk. In de ochtend alleen de medewerkers en vrijwillgers van de Voedselbank aanwezig om alles voor te bereiken en klaar te zetten voor de uitgifte op de middag. De uitgifte is donderdagmiddag van 13 uur tot 15:00 uur. Aansluitend wordt er opgeruimd en schoongemaakt. De Voedselbank gebruikt hiervoor zaal 3 en 4. Er worden geen Voedselbank producten of artikelen opgeslagen in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Kaartverkoop voorstelling Bonhoeffer in de Bethlehemkerk
 
Op 5 mei 2020 was het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Ieder jaar vieren we dan de vrijheid. Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.
 
Datum: woensdag 28 oktober 2020
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethlehemkerk.
Aanmelding via deze link: klik hier.
[externe boeking site Eventrix]
Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop
Contact: bonhoeffer@bethlehemkerk.nl
 
Lees meer ...
 
Levende Adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht
 
Ziet u op tegen de donkere dagen voor Kerst? Dan delen we nu graag alvast een heel bijzonder lichtpuntje met u. Net als vorig jaar, organiseren we tijdens Advent dagelijks een open huis waar u anderen kunt ontmoeten. We maken daarbij opnieuw een lichtsnoer van adressen waar u met warmte en aandacht wordt ontvangen. Tot zover niets nieuws, denkt u misschien. Maar dit jaar is er met die adressen iets heel bijzonders aan de hand. 
 
Lees meer ...
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl