Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  6 juli 2018
Nieuwsbrief 2018-5

In deze nieuwsbrief:

Motie over loondispensatie in laten dienen

In de voorjaarsactie van de Sociale Alliantie, 'Samen voor beter', was een voorbeeldmotie opgenomen die door gemeenteraadsleden kan worden ingediend om weerwerk te bieden aan de plannen voor het invoeren van 'loondispensatie' voor mensen met een arbeidshandicap.
Na de zomer wordt deze kwestie, die ingrijpende gevolgen kan hebben voor arbeidsgehandicapten, weer heel urgent. We roepen daarom plaatselijke groepen op om hun gemeenteraadsleden te vragen om deze motie in te dienen.
 
Klik hier om de motie te downloaden.
 

Gesprek met staatssecretaris Van Ark

De Sociale Alliantie had op 4 april een kennismakingsgesprek met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder hadden we al een kort bericht hierover. Er is nu een uitgebreider verslag van dat gesprek beschikbaar.
 
Klik hier om dit verslag te lezen.
 

AlliantieRaad
11 oktober 2018

Op 11 oktober vindt de volgende bijeenkomst van de AlliantieRaad plaats. Van 10.30 - 13.00 uur is iedereen uit de achterban van de Sociale Alliantie welkom om mee te praten over de najaarsactie richting landelijke politiek.
Hoofdpunt van bespreking zal een manifest zijn dat 'De Kloof' als centraal thema heeft. Dan gaat het om de nog steeds groeiende kloof in inkomen en vermogen, maar ook in bijvoorbeeld gezondheid en mee kunnen komen in een steeds ingewikkelder samenleving.
 
Later volgt meer informatie, maar reserveer de datum vast in uw agenda!
En nu alvast aanmelden kan ook: info@socialealliantie.nl.
 

Armoede Live - 10 jaar later: Jan en Ardy

De mooie serie portretten van mensen die 10 jaar geleden ook werden geïnterviewd voor het project 'Armoede Live' wordt nu afgerond met een portret van Jan en Ardy. Hoe is het hen vergaan, na het eerste interview in 2008?
Na de zomer  volgt nog een tweede essay als nabeschouwing op de serie.
 
Klik hier om het verhaal van Jan en Ardy te lezen.
 

Slimme handhaving

Uitkeringsgerechtigden overtuigen beter dan dreigen
 
Bijstandsgerechtigden leven hun verplichtingen beter na als er op een flexibele manier met hen wordt omgegaan. Een handhavingsstijl waarbij de nadruk op fraude en bestraffing ligt werkt averechts, concludeert een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het rapport 'Slimme handhaving'.