Bibliotheek Balie Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/16
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0

Nieuwe openingsuren:
8.30u - 12.30u
13.00u - 16.30u

EXAMEN PLAATSVERVANGEND RECHTER/RAADSHEER
Hoge Raad voor de Justitie
Sluiting inschrijvingen: donderdag 23 februari 2023 om 12:00u.(’s middags)
GERECHTSHOF GENT
De Regie der Gebouwen laat toekomstvisie uitwerken voor het groot gerechtshof in Gent
News.Belgium 9 februari 2023

PROTOCOL NR. 16 EVRM
Protocol nr. 16 EVRM treedt inwerking op 1 maart 2023 
Geert Jocqué, Protocol nr. 16 EVRM in werking, ‘Actualiteit’, RW 2022-2023, nr. 26, 25/02/2023, 1002
STRADALEX
Vanaf nu automatisch toegang tot Easydrafting met uw Strada lex-abonnement
Er zijn bijna 200 templates beschikbaar in de belangrijkste rechtsdomeinen.
Nieuws Stradalex 9 februari 2023
https://www.easydrafting.be/

 KLOKKENLUIDERS
Klokkenluiders
Lambrechts Joris (ed.), die Keure 2023, 97 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
VENNOOTSCHAPPEN

Aandeelhoudersovereenkomst - Modellen en commentaar
R. Vereecken
Reeks Notariële Praktijkstudies Wolters Kluwer 2023, 166 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Victoria Palm (ed.)
Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège – Anthemis 2021, 310 p.
Beschrijving + inhoudstafel
AUTEURSRECHT
De implementatie van de Europese Richtlijn inzake het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt: een veertiende tussenstation op de rit naar harmonisering
Marie-Christine Janssens, IRDI 2022/4, 322
In dit nummer 2022/4 meerdere artikelen over de DSM-Richtlijn
Inhoudstafel
In onze bibliotheek is het tijdschrift Intellectuele Rechten (IRDI)  zowel op papier als digitaal raadpleegbaar via Jura en Jurisquare
FISCAAL RECHT
Internationale fiscale procedure
Mark Delanote, Lars Vanneste,
2e editie, die Keure 2023, 226 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Handboek registratierechten
Astrid Peeters, Tim Wustenberghs, 3e editie, Intersentia 2023, 367 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2022-2023
Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken
Luc Maes, Herman De Cnijf (eds.)
Wolters Kluwer 2023, 596 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Fiscaal praktijkboek indirecte belastingen 2022-2023
Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken
Luc Maes, Herman De Cnijf (eds.)
Wolters Kluwer 2023, 401 p.
Beschrijving + inhoudstafel

PUBLIEK RECHT
Inspiratie voor de staatshervorming
Karel Reybrouck, Stefan Sottiaux, Wouter Pas (eds.), Reeks Public Law Collection vol. 6, Intersentia 2023, 382 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OVERHEIDSOPDRACHTEN EN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Bemiddeling bij overheidscontracten: onbemind want onbeproefd?

Rika Heijse, OoO 2022/3, 219

Rechtspraakkroniek overheidsopdrachten 2021
T. Maes, P. Thiel, M. Vanderhelst, I. Van Kruchten, OoO 2022/3

GRONDRECHTEN

De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof

Overzicht van rechtspraak 2021
S. Smet, J. Theunis, E. Vleugels, M. Vrancken, TBP 2023/2, 87
ANTIDISCRIMINATIE
Een hernieuwde impuls voor de strijd tegen discriminatie
Sébastien Van Drooghenbroeck, Jogchum Vrielink, Patrick Wautelet, Julie Ringelheim (eds.), Intersentia 2023, 444 p.
Beschrijving + inhoudstafel

JURIDISCHE VORMINGEN
Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier
AANKOOP BOEKEN VOOR UW EIGEN COLLECTIE
Advocaten van onze balie kunnen boeken aankopen voor hun eigen bibliotheek met 10% korting.
De boeken worden geleverd in onze bibliotheek zonder portokosten.
Stuur een mailtje naar:
FEBRUARI 2023
Nieuwe aanwinsten in februari in onze bibliotheek
CASSATIE INZAKE ONGEPUBLICEERDE RECHTSPRAAK
Cassatie: verwijzingen naar ongepubliceerde rechtspraak in een rechterlijke beslissing is mogelijk
Cass. 10 januari 2023, P.22.1776.N
“Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging: het verwerpt eisers verweer betreffende de ontbrekende stukken met een verwijzing naar “Cass. 21 januari 2014, P.14.0080.N, www.juportal.be”, terwijl niet blijkt dat dit arrest is gepubliceerd; aldus steunen zij hun beslissing op gegevens die aan de tegenspraak van de partijen waren onttrokken en die geen algemeen bekende feiten betreffen.
2. De rechter en de partijen worden geacht het recht en de wijze waarop het moet worden toegepast te kennen. Het recht op tegenspraak als onderdeel van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging verzet zich dan ook niet ertegen dat een rechter als referentie voor een door hem gegeven toepassing van het recht verwijst naar een rechterlijke beslissing, ook als die rechterlijke beslissing niet is gepubliceerd.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.”


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR
Advocatenerelonen
Informatie, partijbeslissing, transparantie
Boydens Edgar, Vandevelde Isabel
die Keure 2023, 238 p.
Beschrijving + inhoudstafel
La mise en oeuvre du RGPD chez les avocat(e)s
Isabelle Andoulsi (ed.), Barreau de Bruxelles, Ordre français – Anthemis 2023, 91 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
GERECHTELIJK RECHT
Juridische actualia op maat van de gerechtsdeurwaarder
Karen Broeckx, Diederik Bruloot, Sagaert Vincent, Bernard Tilleman, Stefaan Voet
die Keure 2022 + addendum n.a.v. wet 26/12/2022
Beschrijving + inhoudstafel
Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters
Een pleidooi voor een staatssteunkader
W. De Cock
Intersentia 2023, 562 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
JUSTITIE
De defederalisering van Justitie
Arvid Rochtus, Stefan Sottiaux, Intersentia 2023, 447 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
NOTARIAAT
Notariële actualiteit 2021-2022
Vastgoed – Fiscaliteit – Rechtspersoon
F. Buyssens, A.-L. Verbeke (eds.), Leuvense Notariële Geschriften, Intersentia 2023, 176 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Databank T.NOT.+
Raadpleegbaar in onze
bibliotheek
Alle publicaties van die Keure
voor het notariaat verzameld op één platform:
Tijdschrift voor Notarissen, Patrimonium, Notariële Rechtsbibliotheek, Rechtskroniek voor het Notariaat…
Nieuw: nu ook concordantietabel BW in beide richtingen (oud BW naar BW en BW naar oud BW)
BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT
 
Het personen- en familierecht
Frederik Swennen,
8e editie
Intersentia 2023, 641 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Personen- en familierecht – Themis 2022-2023 nr. 123
Ingrid Boone, Charlotte Declerck (eds.)
reeks Themis
Intersentia 2023, 146 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Nieuwe brochure voor bewindvoerders
Brochure voor bewindvoerders
Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie
 
VERBINTENISSENRECHT
 
Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I
S. Stijns, Deel I, RW 2022-2023, nr. 24, 11/02/2023, 923
S. Stijns, Deel II, RW 2022-2023, nr. 25, 18/02/2023, 963
STRAFRECHT
De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen
Jef Van Eyndhoven, reeks ‘Grondslagen van het fiscaal recht’ volume 2
Larcier-Intersentia 2023, 1221 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Hoger beroep in strafzaken
Steven Van Overbeke, Nog maar eens nieuwe regels voor het hoger beroep in strafzaken: wijzigingen door de wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis, RW 2022-2023, nr. 26, 25/02/2023, 1003
 
De uitvoering van vrijheidsstraffen van 3 jaar of minder: eindelijk van (halve) start…
F. Deruyck, F. De Wael, Nullum Crimen 2022/6, 429

Het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek: een nieuwe maar moeizame romance
R. Verstraeten, Nullum Crimen 2022/6, 445

Is het einde van de quasi-onverjaarbaarheid van (fiscale) valsheid in geschriften in zicht?
Sharon Waeytens en Sarah Van Veen, TFR 2023/1, p. 8

Overzicht van het eerste activiteitenjaar van het Europees Openbaar Ministerie en vooruitblik op zijn werking in België
B. Saen, C. Leroy, TBH 2022/8, 963

Verval van de strafvordering voor de rechtspersoon
P. Waeterinckx, Het verval van de strafvordering t.o.v. de rechtspersoon, toegespitst op het geval van de herstructurering van de rechtspersoon door ontbinding zonder vereffening – Het regent in Parijs, zal het weldra druppelen in Brussel?, TBH 2022/8, 972
SOCIAAL RECHT
Inleiding tot het Belgische arbeidsrecht
Hendrickx Frank
4e editie
die Keure 2023, 334 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Arbeidsmigratie in België: tewerkstelling buitenlandse werknemers
S. Maes, S. Albers, E. Vets, I. Nys & R. Vandenkendelaere, Sociale Praktijkstudies nr. 2022/3
Wolters Kluwer 2023, 281 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Flexibiliteit in de arbeidsrelatie
K. Devloo, M. Degueldre
reeks Sociale Praktijkstudies 2022/5, Wolters Kluwer 2023, 358 p.
Beschrijving + inhoudstafel
EUROPEES RECHT
Europees recht
Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel
7e editie
Intersentia 2023,773 p.
Beschrijving + inhoudstafel
EU-sancties en beperkende maatregelen: un premier aperçu (approfondi)
L. Truyens, G. Croisant, TBH 2022/8, 984
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen