KRABBEL 26 mei '12
 
 
 
 
 
Fredrik Hendriklaan 254 Telefoonnummer:
070-3559061
  
 
Agenda's
 
 
 
stukken voor de volgende krabbel kun je sturen naar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HVHW ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

WOENSDAG 6 juni 20.00 UUR TRIAS
 
Beste HVHW-er,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Je bent welkom op woensdag 6 juni om 20.00 uur in de kantine van TRIAS, direct achter de Uithof. In deze uitnodiging tref je de agenda aan en een
routebeschrijving. We verwachten om 22:15 de vergadering te kunnen sluiten.

Het bestuur zal de notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag binnenkort op de website www.hvhw.nl publiceren (Klik op Clubinfo > Algemene Ledenvergadering > 2012). Hier kun je ook een toelichting op enkele
agendapunten vinden en het jaarverslag. De financiële informatie delen we tijdens de vergadering uit.

namens het bestuur van Hardrijvereniging Den Haag-Westland,
Jordi de Vreede
Secretaris
secretaris@hvhw.nl
 
Oproep: nieuwe bestuursleden
HVHW werkt hard aan vernieuwing. Daarom zijn we nu ook op zoek naar nieuwe mensen voor het bestuur, met als doel: HVHW sterker maken met de beste mensen op de goede plaats.

Langs deze, misschien wat ongebruikelijke, weg willen jou als HVHW-er vragen mee te denken. Wil je jezelf kandidaat stellen voor een van onderstaande bestuursfuncties? Of weet je iemand die dit zou willen? Laat het snel weten aan Jordi de Vreede: secretaris@HVHW.nl of 070 3621895. We hopen op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni al kandidaten te kunnen presenteren!

Het gaat om de volgende vacatures:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Penningmeester (Lex Priem heeft zich kandidaat gesteld)
•    Voorzitter TC
•    Voorzitter redactiecommissie Krabbel en website.
•    Voorzitter jeugdcommissie (Maurice Jansen is nu voorzitter a.i, maar we zoeken een voorzitter, die, in het begin wellicht samen met Maurice, het stokje over gaat nemen)

Onze mening is dat iedereen die van de schaatssport houdt, een beetje gezond verstand, en zin en tijd heeft (laten we zeggen gemiddeld 4 uur per week, vaak minder, soms meer), één van de functies kan invullen.

Dus: Als je denkt dat je het wilt, of dat je vader of moeder het zou kunnen, of  dat je iemand kent waarvan je denkt dat hij geschikt is maar die het zelf niet durft te zeggen:  Laat het snel weten aan Jordi de Vreede: secretaris@HVHW.nl of 070 3621895.
Je zou er de club enorm mee helpen!

Rob Metkemeijer, Voorzitter a.i.
Jordi de Vreede.  Secretaris
 
Agenda ALV HVHW
 
Agendapunt
1
Opening en vaststelling agenda
2
Ingekomen stukken en mededelingen
3
Notulen ALV 2 oktober 2012
Zie website
4
Uitreiking van certificaten van clubrecords
5
Benoeming ereleden, leden van verdienste, zie voordrachten in de
toelichting
Uitreiking Jan van Splunder-bokaal en DVIJC-beker
 6
Onze sponsors
Ben vd Burg: overhandiging sponsorbijdrage
7
Jaarverslag, zie website
8
Financieel jaarverslag, wordt uitgedeeld tijdens de vergadering
9
Verslag kascontrolecommissie
10
Begroting seizoen 2012 – 2013 en contributievaststelling
Conform besluit ALV 2009: inflatiecorrectie CBS cijfer 2,4%
11
Intermezzo: Hoe werkt HVHW?
12
Bestuursverkiezing zie toelichting
13
Verkiezing kascontrolecommissie
14
Rondvraag
15
Sluiting
 
Toelichting
Toelichting bij Agendapunt 5,ereleden, leden v verdienste, bokalen
Voordrachten:
•    Erelid: geen voordrachten
•    Leden van verdienste: Martin Kloor; Lex Priem

Uitreiking:
•    Jan van Splunder Bokaal (heeft sportieve prestaties weten te combineren met grote verdiensten als vrijwilliger voor HVHW): Paul Robijn
•    DVIJC wisselbeker: Gekregen van De Vlaardingse IJS Club t.g.v. 10-jarig bestaan van HVHW in september 1977. Opdracht: Jaarlijks uit te reiken aan het lid dat de meeste progressie heeft geboekt: Dione Voskamp.

Toelichting bij Agendapunt 13 Bestuursverkiezing
Voor de volgende bestuursfuncties kun je je als kandidaat aanmelden:
•    Voorzitter – Rob Metkemeijer, aftredend, niet herkiesbaar, nog geen kandidaten aangemeld
•    Secretaris – Jordi de Vreede, aftredend, niet herkiesbaar, aangemelde kandidaat: Lex Priem
•    Penningmeester – vacature, aangemelde kandidaat: Lex Priem (zie motivatie op website, evt. voor secretarisfunctie)
•    Voorzitter Technische Commissie – Conrad Alleblas aftredend, niet herkiesbaar, nog geen kandidaten aangemeld
•    Voorzitter Jeugdcommissie – Maurice Jansen a.i., nog geen kandidaten aangemeld
•    Voorzitter Redactiecommissie – aftredend: Hidde Schouten, niet herkiesbaar, nog geen kandidaten aangemeld.

Kandidaten voor deze functies kunnen zich melden tot het moment dat we met de vergadering beginnen bij Jordi de Vreede, secretaris. Het rooster van aftreden  zal na aantreden van het vernieuwde bestuur worden aangepast.
 
Routebeschrijving TRIAS
 Routebeschrijving TRIAS
Adres
Jaap Edenweg 40
2544 NL Den Haag

De Route
HSK Trias ligt naast de Uithof en is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer (Randstadrail 4) of de auto.
Vanaf de tramhalte/parkeerplaats loop je het voetpad op. Je ziet aan je rechterhand het parcours. Als je iets doorloopt kunt je via het hek het parcours oplopen. Wanneer je links het parcours oploopt kom je vanzelf bij het clubgebouw. Let altijd op als je het parcours betreed, het is mogelijk dat er een koers bezig is!

Met de auto vanaf Amsterdam
Vanuit de richting Amsterdam rij je via de A4 richting Den Haag - Zuid en neemt u afslag 12: Richting Wateringen, N211. Daarna volgt u de borden naar de Uithof. Parkeer direct links naast de tramhalte van de Randstadrail.

Vanaf Rotterdam
Vanuit de richting Rotterdam rij je via de A13 richting Den Haag - Zuid en neemt u afslag 12: Richting Wateringen, N211. Daarna volgt u de borden naar de Uithof. Parkeer direct links naast de tramhalte van de Randstadrail.

Vanaf Utrecht
Vanuit de richting Utrecht rij je via de A12 richting richting Den Haag - Zuid en neemt u afslag 12: Richting Wateringen, N211. Daarna volgt u de borden naar de Uithof. Parkeer direct links naast de tramhalte van de Randstadrail.
 
 

Uitgebreide verhalen vind je op www.hvhw.nl
 
De redactie bestaat uit: Bert van Lobenstein, Erik Huisman en Carl van Noppen
u kunt contact met ons opnemen via: redactie@hvhw.nl
 
e-mailadres wijzigingen doorgeven via: ledenadministratie@hvhw.nl